Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEF liput lipputangoissa

YUFE-verkostolle merkittävä rahoitus verkoston tutkimus- ja innovaatioulottuvuuden kehittämiseen

YUFE-yliopistoverkosto (Young Universities for the Future of Europe) on saanut 2 miljoonan euron lisärahoituksen verkoston tutkimus- ja innovaatioulottuvuuden kehittämiseen. Verkoston YUFERING-hanke (YUFE Transforming Research and Innovation through Europe-wide KNowledGe Transfer) sai rahoitusta eurooppalaisille yliopistoliittoumille erityisesti suunnatusta Horisontti 2020 -ohjelman Science with and for Society (SwafS) -hausta. Hanketta koordinoi Kyproksen yliopisto. Itä-Suomen yliopisto on YUFE-yliopistoverkoston jäsen.

YUFERING-projekti esittää toimenpiteitä ja suosituksia, joiden avulla luodaan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmämalli, jossa huippuosaaminen ja osallisuus tuovat yhteen eurooppalaisia yliopistoja ja niiden tutkimus- ja innovaatioekosysteemejä tiedonsiirron, yhteisöjen osallistamisen ja kaikki alat, sidosryhmät ja maat kattavan toiminnan kautta. YUFERING-hanke muun muassa edistää avointa tiedettä ja YUFE-verkoston jäsenten yhteisen tutkimus- ja innovaatio-ohjelman kehittämistä. Hanke myös vahvistaa yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä, josta hyötyvät tutkimus- ja innovaatioekosysteemit niin Euroopassa kuin muuallakin.

Lisätietoa YUFERING-hankkeesta (englanniksi): https://yufe.eu/uncategorized/yufe-alliance-further-expands-its-vision-for-the-development-of-a-true-european-university-through-research-and-innovation/