Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Janne Ruohonen.

Janne Ruohonen Itä-Suomen yliopiston yritysoikeuden professoriksi

  • Talous ja yhteiskunta

Yrityksille tarjottava kansainvälisesti kilpailukykyinen sääntelykenttä

Itä-Suomen yliopiston uusi yritysoikeuden professori Janne Ruohonen pitää tärkeänä, että Suomi on yrityslainsäädännön näkökulmasta yrityksille hyvä maa toimia. Ruohonen muistuttaa, että sääntely vaikuttaa merkittävästi yritysten kilpailukykyyn, ja esimerkiksi osakeyhtiö- ja verosääntelyyn on kiinnitettävä huomiota.

– Meillä pitää olla kansainvälisesti kilpailukykyinen sääntelykenttä, jotta Suomi voi tarjota riittävän houkuttelevan toimintaympäristön yrityksille ja erityisesti investoinneille, Ruohonen toteaa.

Viime aikoina Ruohonen on tutkinut muun muassa osakeyhtiöiden velkojiensuojaa Valtioneuvoston kanslian tilaamassa tutkimushankkeessa.

– Suomessa on monilta osin toimiva ja moderni osakeyhtiölainsäädäntö. Meillä on edelleen joitakin sellaisia kankeita menettelyjä, jotka eivät hyödytä velkojia, mutta aiheuttavat yrityksille kuitenkin kustannuksia. Tällaista sääntelyä tulee tarkastella kriittisesti.

Akateemisesta tutkimuksesta tulee olla myös käytännön hyötyä yrityksille

Ruohosen oman tutkimuksen ydintä ovat osakeyhtiö- ja tilintarkastusoikeus. Ruohonen pitää tärkeänä, että alan tutkimuksella on aidosti vaikutusta yritysten toimintaan. Kauppatieteiden laitoksella Ruohonen toimii Laskentatoimen ja yritysjuridiikan tutkimusryhmässä.

– Laskentatoimi ja yritysjuridiikka muodostavat omien osaamisalueideni näkökulmasta hyvän kombinaation, ja toivonkin tuovani tutkimukseen mukaan yhtiöoikeudellisen näkökulman, joka entisestään monipuolistaa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen nykyistä tutkimusprofiilia.

Ruohonen korostaa, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus on yksi keskeinen tutkimuksen tavoite. Yritysoikeuden asiantuntijana hän on ollut mukana ministeriön työryhmätyöskentelyssä ja osallistunut tutkimushanketoimintaan, jonka tavoitteena on ollut tuottaa tutkimustietoa lainvalmistelutyön pohjaksi.

– Tärkeä vaikuttamisen kanava on myös yritysyhteistyö, erityisesti paikallisten yritysten kanssa tehtävä yhteistyö. Opiskelijat pääsevät yritysyhteistyön kautta tutustumaan erilaisiin työtehtäviin ja yrityksiin. Yritykset puolestaan voivat luoda kontakteja tulevaisuuden asiantuntijoihin.

Johdon toiminnan lainmukaisuuden tarkastaminen on syytä säilyttää tilintarkastuslaissa

Ruohonen on viime aikoina tutkinut erityisesti tilintarkastusoikeutta, ja uusi kirja Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana (Alma Talent 2020) julkaistiin hiljattain. Suomalaisen tilintarkastuksen erityispiirteenä on tilintarkastajien velvollisuus arvioida osakeyhtiön johdon ja osakkeenomistajien päätöksenteon lainmukaisuutta.

–Hallinnon tarkastus on hyödyllinen yhtiön johdon näkökulmasta, sillä siinä on kyse myös johdon välineestä vakuuttaa sidosryhmät oman toimintansa asianmukaisuudesta.

– Myös tässä tutkimusteemassa liikutaan laskentatoimen ja yritysoikeuden rajapinnalla.

Ruohosen mukaan on tärkeää, että osakeyhtiöiden johdon liiketoimintapäätösten lainmukaisuuden tarkastaminen säilytetään tilintarkastuslaissa jatkossakin. Koronatilanne puolestaan on korostanut tilintarkastajan velvollisuutta arvioida yrityksen toiminnan jatkuvuutta tilintarkastuksen yhteydessä.

Janne Ruohosen painolaatuiset valokuvat löytyvät osoitteesta (Kuvat: Via Ramstén / Foto-Friitala Ky):

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/37737?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/37738?encoding=UTF-8

Janne Ruohonen
Yritysoikeuden professori, 1.9.2020–, Itä-Suomen yliopisto
S. 1981 Ulvila
KTM 2004, KTL 2011 ja KTT 2012, Tampereen yliopisto
Yhtiöoikeuden dosentti 2018, Turun yliopisto

Tärkeimmät tehtävät:
Yritysoikeuden, erityisesti tilintarkastus- ja yhtiöoikeus, ma. professori 1/2020–8/2020
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori 3/2013–12/2019, Tampereen yliopisto
Yritysjuridiikan yliassistentti/yliopisto-opettaja, 9/2007–2/2013, Tampereen yliopisto

Sisä-Suomen OP-liiton hallituksen puheenjohtaja 11/2017¬-
Tampereen Seudun Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja 11/2017–
Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen 1/2015-

Lisätietoja: Janne Ruohonen, puh. 050 318 6030, etunimi.sukunimi(at)uef.fi, UEF Connect
Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana -kirja
Velkojiensuojahanke / Valtioneuvoston kanslia, elokuu 2020