Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Lehtisilmuja oksassa.

Itä-Suomen yliopisto kouluttaa osaavia biologian aineenopettajia

  • Ympäristö ja luonnonvarat
  • Koulutus ja oppimisympäristöt

Itä-Suomen yliopistosta saadut pätevyydet antoivat hyvät valmiudet biologian aineenopettajana toimimiseen ja tukivat työllistymistä opetusalalla. Valtaosa biologian aineenopettajiksi valmistuneista on työllistynyt opetustehtäviin ja heistä suurin osa näkisi itsensä jatkossakin opetusalalla.

Suurin osa Itä-Suomen yliopistosta vuosina 2013–2018 valmistuneista biologian aineenopettajista toimii opetusalalla ja näkee itsensä opetustehtävissä myös viiden vuoden kuluttua. Vakituisessa työsuhteessa heistä oli tutkimuksen tekohetkellä neljännes. Yleisimmät suoritetut aineyhdistelmät olivat biologia-maantiede sekä biologia-maantiede-terveystiede, luokanopettajan lisäpätevyyden oli suorittanut joka yhdeksäs. Aineyhdistelmä, sukupuoli tai valmistumisvuosi eivät olleet vaikuttaneet opettajien työsuhteen laatuun. Biologian aineenopettajia valmistui vuosittain keskimäärin yhdeksän, mikä oli 35 prosenttia Itä-Suomen yliopistosta vuosina 2013–2018 valmistuneista biologian maistereista. 

Vastavalmistuneet aineenopettajat kertoivat olevansa tyytyväisiä saamiinsa valmiuksiin opettaa biologiaa perusopetuksessa ja lukiossa (asteikolla 3,66/5).  Aineyhdistelmä, sukupuoli tai pro gradu-tutkielman tyyppi (biologiseen tutkimukseen liittyvä tai opetusaiheinen) eivät vaikuttaneet tyytyväisyyteen. Eniten kehitettäväksi kohteeksi nähtiin ihmisen biologian opetus.  Itseopiskelu, asioiden itsenäinen kertaaminen ja ajankohtaisten uutisten ja tutkimusten seuraaminen koettiin tärkeiksi oman osaamisen jatkuvan kehittämisen kannalta. Suurin osa vastaajista toivoisi myös täydennyskoulutusta, mutta koki, että tarjolla ei ole ollut heidän tarpeisiinsa vastaavaa koulutusta.

Itä-Suomen yliopiston biologian opetussuunnitelmaa on parina viime vuonna kehitetty pitkälti tutkimukseen vastanneiden aineenopettajien sisältötoiveiden mukaisesti. Kurssitarjontaa on päivitetty, lisätty ympäristönäkökulmaa, ihmisbiologian kirjatenttejä sekä opettajuuteen liittyviä syventäviä kursseja, joissa käsitellään ainedidaktiikkaa, ilmiölähtöisyyttä ja toteutetaan ainerajat ylittävää opetusta yhdessä muiden ainelaitosten kanssa.

Essi Linnavirran pro gradu -tutkielman Itä-Suomen yliopistosta valmistuneiden biologian aineenopettajien valmiudet biologian opettamiseen perusopetuksessa ja lukiossa aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla keväällä 2019 ja siihen vastasi 44 (80 %) vuosina 2013-2018 valmistunutta biologian aineenopettajaa.

Lisätietoja:

Essi Linnavirta, essi.linnavirta (a) gmail.com

Yliopistonlehtori Eeva Kuusela, eeva.kuusela (a) uef.fi

Biologian oppiainevastaava Sari Kontunen-Soppela, sari.kontunen-soppela (a) uef.fi            

Pro-gradu tutkielma  verkossa