Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Filosofisen tiedekunnan työskentelyapurahat väitöskirjan viimeistelyyn

Filosofinen tiedekunta julistaa haettavaksi tiedekunnan läsnä oleviksi kirjoittautuneille jatko-opiskelijoille väitöskirjatyön viimeistelyyn tarkoitettuja työskentelyapurahoja ajanjaksolle 1.10.–31.12.2020. Apuraha myönnetään väitöskirjatutkimuksen viimeistelyvaiheeseen 2–3 kuukauden ajalle. Apuraha on enintään 1 500 €/kk. Myönnetty apuraha on nostettava vuoden 2020 aikana. Vain väitöskirjatyön loppuvaiheessa olevat opiskelijat voivat hakea tätä työskentelyapurahaa.

Päätoimisen palkallisen työn tekeminen apurahakaudella ei ole sallittua. Apurahan saanut jatko-opiskelija sitoutuu antamaan kirjallisen selostuksen tiedekunnalle apurahan käytöstä apurahakauden päätyttyä.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan filosofiselle tiedekunnalle. Hakemuksesta on käytävä selväksi, mille ajanjaksolle apurahaa haetaan, muut samaan tarkoitukseen aikaisemmin myönnetyt apurahat ja muut rahoitukset tai voimassa olevat hakemukset, hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa voimassa oleva sähköpostiosoite, johon päätös voidaan lähettää.

Hakemukseen tulee liittää lyhyt tutkimussuunnitelma (enintään 4 sivua mukaan lukien kirjallisuusluettelo), jonka rakenne tulee olla seuraava:

  1. Tutkimuksen aihe ja tausta
  2. Tutkimusongelmat ja -tavoitteet
  3. Aineistot ja metodit
  4. Työn nykyvaihe ja aikataulu (esim. kuinka monta väitöskirjan artikkelia on julkaistu; kuinka monta sivua/lukua monografiasta on valmiina)
  5. Kirjallisuusluettelo

Hakemukseen tulee myös liittää ohjaajan lausunto väitöskirjan vaiheesta ja hänen arvionsa väitöskirjan valmistumisajankohdasta. Hakija pyytää ohjaajaa toimittamaan lausunnon sähköpostitse osoitteeseen: FiloDoctoralstudies@uef.fi. Jos ohjaaja kirjoittaa lausunnon useammasta kuin yhdestä hakijasta, on hänen ilmoitettava oma näkemyksensä hakijoiden keskinäisestä järjestyksestä.

Hakemus ja liitteet on toimitettava viimeistään maanantaina 7.9.2020 klo 15.00 yhtenä PDF-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen: FiloDoctoralstudies@uef.fi. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse syyskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: FiloDoctoralstudies@uef.fi.