Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

asiakas lääkärin vastaanotolla

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot tarjolla Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa

  • Koulutus ja oppimisympäristöt

Monitieteinen perusopintokokonaisuus asiakas- ja potilasturvallisuuden osa-alueista ja sen kehittämisestä on tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja avoimen yliopiston kautta kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintokokonaisuus (25 op) on kehitetty Itä-Suomen yliopistossa viiden laitoksen monitieteisenä yhteistyönä vastaamaan käytännön työstä nousseeseen tarpeeseen kehittää systemaattisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamista moniammatillisissa toimintaympäristöissä.

Opinnoissa perehdytään asiakas- ja potilasturvallisuuden osa-alueisiin ja toimijoihin, laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon ja palveluihin eri organisaatioissa sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen. Opiskelija oppii selittämään ja arvioimaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvien tekijöiden ja osa-alueiden vaikutuksia ja kehittämään asiakas- ja potilasturvallisuuden kokonaisuutta.

– Opinnoissa käydään läpi asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä ja velvoitteita sekä työskennellään moniammatillisesti käytännön esimerkkien parissa. Asiantuntijaluennoitsijoina on useita alan kärkiosaajia, kertoo asiakas- ja potilasturvallisuuden professori Hanna Kuusisto Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.

Opinnot soveltuvat asiakas- ja potilasturvallisuuden parissa työskenteleville ammattiryhmille, kuten sairaanhoitajille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille, farmaseuteille ja proviisoreille, hammaslääketieteen ammattilaisille, oikeustieteen toimijoille, asiakas- ja potilasturvallisuudesta vastaaville, yksiköiden johtajille sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille.

Perusopinnot toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina ja ne ovat tarjolla vapaana sivuaineena Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Muille kiinnostuneille opinnot ovat saatavilla Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa. Ensimmäinen opintojakso Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin käynnistyy 28.8. Opintoihin voi ilmoittautua 6.9. mennessä Opintopolussa.

Lisätietoja:

suunnittelija Kukka-Maaria Kokkonen, Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate,
kukka-maaria.kokkonen@uef.fi puh. 050 4421 874

Tutustu asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopintoihin