Yliopistokollegio

Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Sen tärkeimpänä tehtävänä on päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikaudesta. Se valitsee myös hallituksen niin sanotut ulkopuoliset jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja rehtoreille.

Yliopistokollegion jäsenet

Yliopistokollegioomme kuuluu 24 jäsentä. Yliopistokollegion jäsenistä kahdeksan edustaa professoreita, kahdeksan muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä kahdeksan opiskelijoita. Yliopistokollegion toimikausi on neljä kalenterivuotta. Opiskelijoita edustavien jäsenten toimikausi on kuitenkin kaksi kalenterivuotta.

Yliopistokollegion jäsenet ja (varajäsenet) seuraavaksi nelivuotiskaudeksi on valittu 1.1.2018 alkaen (opiskelijajäsenet ajalle 1.1.2018–31.12.2019):

Professorit

 • Kai Kaarniranta, jäsen (Juha Rouvinen, varajäsen)
 • Paavo Honkakoski, jäsen (Anna-Liisa Elorinne, varajäsen)
 • Tomi-Pekka Tuomainen, jäsen (Kaija Saranto, varajäsen)
 • Matti Kotiranta, jäsen (Heikki Tanila, varajäsen)

 • Anssi Keinänen, jäsen (Eija Kärnä, varajäsen)

 • Hannele Turunen, jäsen (Tommi Laukkanen, varajäsen)
 • Mikko Laitinen, varapuheenjohtaja (Heli Peltola, varajäsen)
 • Pasi Karjalainen, jäsen (Ilpo Helén, varajäsen)

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö

 • Tero Karjalainen, puheenjohtaja (Outi Suorsa, varajäsen)
 • Juha Riepponen, jäsen (Antero Puhakka, varajäsen)
 • Anna-Maria Veijalainen, jäsen (Tarja Virrantalo, varajäsen)
 • Kari Kotikumpu, jäsen (Marko Pietilä, varajäsen)
 • Maarit Putous, jäsen (Mervi Holopainen, varajäsen)
 • Christina Piel, jäsen (Marja-Leena Patronen, varajäsen)
 • Olga Davydova-Minguet, jäsen (Markku Saarelainen, varajäsen)
 • Kati Kasanen, jäsen (Ismo Björn, varajäsen)

Opiskelijajäsenet

 • Susanna Haverinen (varajäsen Jussi Nivala)
 • Marko Koskelo (varajäsen Mikko Nissinen)
 • Sara Peltola (varajäsen Rosa Summanen)
 • Vilja Männistö (varajäsen Johanna Kerttula)
 • Max Pohjonen (varajäsen Katja Kosonen)
 • Janette Hellberg (varajäsen Henri Meerto)

 • Kaisa Oinas-Panuma (varajäsen Auli Korhonen)

 • Heidi Turunen (varajäsen Olivia Moilanen)  

Yliopistokollegion pöytäkirjat