Opintojen ja tutkimuksen tueksi

  • Tutkimuspalveluyksikkö edistää ja tukee yliopiston ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa tutkimusta ja kehittämistä. Yksikkö antaa yliopiston henkilöstölle ja jatko-opiskelijoille tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen sekä sopimustoimintaan liittyviä palveluja mm. tiedotusta, neuvontaa, järjestää koulutustilaisuuksia sekä seminaareja.
  • Opintopalvelut palvelevat kaikkia opiskelijoita opintoihin, niiden suunnitteluun sekä valmistumiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa.
  • Itä-Suomen yliopiston kirjasto on julkinen tieteellinen kirjasto, jonka yliopiston tieteenaloille painottuvia palveluja, kokoelmia ja tiloja voivat käyttää kaikki tiedontarvitsijat.
  • Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut palvelee yliopiston tutkijoita ja opiskelijoita yrittäjyyteen, tutkimustulosten hyödyntämiseen ja keksintötoimintaan liittyen.