Akatemiaprofessorit

Suomen Akatemian myöntämän akatemiaprofessorin rahoituksen tavoitteena on antaa kansainvälisellä huipulla olevalle tieteenharjoittajalle mahdollisuus tehdä täysipäiväistä tieteellistä tutkimustyötä. Akatemiaprofessorin odotetaan merkittävästi edistävän tutkimusta ja kehittävän luovaa tutkimusympäristöä. 

Itä-Suomen yliopiston akatemiaprofessorit

Seppo Ylä-Herttuala: Biolääketiede, kliininen lääketiede

Seppo Ylä-Herttualan tutkimuksen tavoitteena on uusien ja laajasti hyödynnettävien teknologioiden kehittäminen kliinisessä geeniterapiassa. Hän esittää täysin uutta lähestymistapaa iskemistä sydänsairautta sairastavien potilaiden hoitoon, jossa geeniterapian avulla aktivoidaan sydänsolujen omia, sisäisiä geenejä tuottamaan kasvutekijöitä happivajauden korjaamiseksi. Tämä edellyttää uuden vektoriteknologian kehittämistä ja onnistuessaan tämä hoitomuoto luo uuden pohjan kliiniselle geeniterapialle niin sydänsairauksissa kuin muillakin lääketieteen alueilla.

Ylä-Herttuala on maailman johtavia geeniterapiatutkijoita. Hän on niitä harvoja, jotka ovat vieneet tuloksensa myöhäisen vaiheen kliinisiin hoitokokeisiin saakka.

Ylä-Herttuala toimii ryhmänjohtajana Suomen Akatemian rahoittamassa Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen huippuyksikössä. Hän toimi akatemiaprofessorina jo kausilla 2005-2010 ja 2011-2015. Hänet on valittu akatemiaprofessoriksi myös kaudelle 1.1.2016-31.12.2020.

Seppo Ylä-Herttualan johtama molekulaarisen lääketieteen tutkimusryhmä

Lisätietoa Suomen Akatemian verkkosivuilla