Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Valta, valvonta, osallisuus - työryhmäkutsu avoinna 12.1.2021 saakka

  • Webinaari
Alkamispäivä:
10:00
Päättymispäivä:
15:00
Add to calendar:

Tutkimusseminaarin järjestävät Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos yhdessä CORE-hankkeen kanssa.

Työryhmäehdotuksia pyydetään 12.1.2021 mennessä.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki vallan, valvonnan ja osallisuuden teemat omikseen kokevat tutkijat väitöskirjatutkijoista professoreihin ja tutkijoista työelämässä oleviin.

Tutkimusseminaarimme teemat – valta, valvonta ja osallisuus – muodostavat kokonaisuuden, jota voi lähestyä monesta näkökulmasta. Seminaariin voi osallistua teoreettisilla tai empiirisillä tutkimuksilla ja käytännön esimerkkejä esittelemällä.

Tapahtumaan voi osallistua sekä paikan päällä että etäyhteydellä. Tarkempia tietoja julkaistaan myöhemmin tässä ilmoituksessa sekä osoitteessa https://sites.uef.fi/vvoseminaari/ohjelma/.

Vallan, valvonnan ja osallisuuden haasteet voivat liittyä esimerkiksi vallan valvomiseen tai siihen, millä tavoin osallistamalla voidaan pyrkiä laventamaan demokraattisia käytäntöjä, olipa sitten kyse esimerkiksi kansalaisaktiivisuudesta tai työntekijöiden osallistumisesta yrityksen hallintoon. Osallisuus voi merkitä pyrkimystä vallan käytön rajoittamiseen tai valvontaan. Teemamme liittyvät myös itsemäärämisoikeuden toteutumiseen ihmistä itseään koskevassa päätöksenteossa ja eritysesti haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuuksiin itse vaikuttaa päätöksentekoon.

Vallalla, valvonnalla ja osallisuudella on kuitenkin kääntöpuolensa ja niillä voi olla yllättäviä ja ennakoimattomia vaikutuksia. Joskus voi olla aiheellista kysyä, kuka valvoo valvojaa ja millaista valtaa valvoja käyttää? Osallisuuden rakentumista ja merkityksellisyyttä on syytä havainnoida ja tutkia. Joskus osallisuus vahvistaa olemassa olevia valtarakenteita ja merkitsee olemassa olevien valtakäytäntöjen hyväksymistä. Erilaiset osallistamisjärjestelyt voivat vahvistaa osattomuutta ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Miten osallisuuteen liittyvä vastuu, osaaminen ja valvonnan mekanismit rakentuvat? Muodostuuko osallisuudesta valvonnan muoto suvereenin vallankäytön, parlamentaarisen hallinnan ja institutionaalisen valvonnan rinnalle? Millaisia valvonnan ja vallan mekanismeja edustavat itsevalvonta, yritysten yhteiskuntavastuu, yksilöllisten oikeuksien korostaminen ja osallisuus? Keneltä kysytään, kun halutaan tietää ja kenen tiedosta tulee osa valtakäytäntöjä?

Työryhmäehdotuksia voi lähettää 12.1.2021 saakka osoitteeseen roosa.ylikoski@uef.fi.

Työryhmäehdotukset voivat väljästi liittyä seminaarin yleisempiin teemoihin. Myös ehdotukset, joiden tarkoituksena on uusien yhteistyökuvioiden rakentaminen tai jotka tähtäävät mahdollisiin uusiin tutkimushankkeisiin, ovat tervetulleita.

Työryhmäehdotuksen tulee sisältää kuvaus työryhmästä sekä sen vetäjän/vetäjien yhteystiedot. Ilmoita myös, jos haluat järjestää työryhmäsi pelkästään etäyhteydellä tai varaammeko työryhmää varten salin kampukselta? Työryhmien vetäjille ilmoitetaan työryhmän hyväksymisestä 15.1.2021 mennessä.

Abstraktien toimitus pyydetään suoraan työryhmävetäjille viimeistään 28.2.2021.

Seminaariin jo kutsutut puheenvuorot ovat:

Power of participatory science? – Tackling scientification of decision making by democratising science.
Taru Peltola, Associate Professor, Department of Geographical and Historical Studies at the University of Eastern Finland, and, Programme for Environmental Information, at the Finnish Environment Institute SYKE.

Kuka päättää, kuka tietää? Osallisuus ja suden suojelun haasteet
Heta Lähdesmäki, FT, tutkija, Turun yliopisto