Erillisiä opintoja suorittavien ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuodeksi 2014–2015 – uudet opiskelijat

(Ohje pdf-muodossa)

Yliopistoon ilmoittautumisesta on säädetty Yliopistolaissa (558/2009.

Tämä ohje koskee uusia erillisiä opintoja suorittavia opiskelijoita.

Erillisten opintojen suorittajia ovat mm. seuraavat ryhmät:

  • ammatillista jatkotutkintoa, kelpoisuus- tai pätevöitymisopintoja suorittavat opiskelijat (mm. erikoislääkärin tutkintoa tai yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat sekä sairaalakemistit ja sairaalafyysikot)
  • erillisiä erityisopettajan, erityislastentarhanopettajan, erillisiä opinto-ohjaajan tai pedagogisia opintoja suorittavat opiskelijat
  • muiden yliopistojen JOO-opiskelijat sekä
  • tiedekunnan erillisellä päätöksellä valitut opiskelijat

Erillisiä opintoja suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskuntaan eivätkä näin ollen ole oikeutettuja opiskelijaetuihin. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat päätoimisesti opiskellen erillisiä erityisopettajan, erityislastentarhanopetta­jan tai opinto-ohjaajan opintoja. Heille ylioppilaskunnan jäsenyys on vapaaehtoista ja jäsenmaksu on sama kuin kandi­daatin tai maisterin tutkintoa suorittavalla opiskelijalla.

ILMOITTAUTUMINEN

Uudet erillisten opintojen suorittajat ilmoittautuvat sitä mukaa, kun opinto-oikeus myönnetään. Tiedekunta lähettää opinto- ja opetuspalveluihin tiedoksi päätöksen opinto-oikeudesta, jonka perusteella opinto-oikeus tallennetaan opiskelijarekisteriin.

Opiskelijan tulee tämän lisäksi ilmoittautua yliopistoon palauttamalla ilmoittautumislomake opinto- ja opetuspalveluihin joko henkilökohtaisesti tai postitse (ks. yhteystiedot tämän ohjeen lopusta). Ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa verkosta osoitteesta www.uef.fi/opiskelu/lomakkeet.

UEF-KÄYTTÄJÄTUNNUS

Kaikki opiskelijat tarvitsevat UEF-käyttäjätunnuksen, jolla pääsee kirjautumaan yliopiston verkkoon, WebOodiin ja sähköpostiin. Käyttäjätunnus käydään aktivoimassa ilmoittautumisen jälkeen verkkopalvelussa verkkopankkitunnuksilla. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, voit saada verkkopankkitunnuksia vastaavan kertakäyttökoodin tietotekniikkakeskuksesta. Ohje käyttäjätunnuksen aktivoimisesta on verkossa www.uef.fi/tike/uef-tunnuksen-aktivointi.

Jos tunnuksesi aktivointi ei onnistu, ota yhteyttä oman kampuksesi tietotekniikkakeskukseen, jonka sähköpostiosoite on: helpdesk-tike(at)uef.fi.

UNOHTUNUT ILMOITTAUTUMINEN JA UUDELLEENKIRJOITTAUTUMINEN

Opiskelija, joka ei ilmoittaudu ilmoittautumisaikana, poistetaan kirjoilta ja hänen tulee hakea oikeutta uudelleen kirjoille pääsemiseksi. Uudelleen kirjoille haetaan lomakkeella ja ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan uudelleenkirjoittautumismaksu yliopistolle (35 euroa) (uudelleenkirjoittautumismaksusta on säädetty opetusministeriön asetuksessa 1082/2009).

>> Lisätietoa uudelleenkirjoittautumisesta

OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä opinto- ja opetuspalveluihin. Opinto- ja opetuspalvelut on avoinna 1.8.-15.9. välisenä aikana ma-pe klo 10-15 (ilmoittautumisajan jälkeen eli maanantaista 16.9.2014 alkaen aukioloaika on ma, ti , to ja pe 10-15, keskiviikkoisin suljettu). Savonlinnassa ilmoittautumisasioita hoidetaan filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa. Savonlinnassa aukioloaika on ma-pe klo 10-11 ja 12-14.

Opinto- ja opetuspalvelut, Joensuun kampus
Käyntiosoite: Yliopistokatu 2, Aurora A, 1. krs.
Postiosoi­te: Itä-Suomen yliopisto, Opinto- ja opetuspalvelut, Joensuun kampus, PL 111, 80101 Joensuu
Puh. 0294 458 263, 0294 458 342, 0294 458 188
Faksi 013 251 2010
Sähköposti: opiskelu(at)uef.fi

Opinto- ja opetuspalvelut, Kuopion kampus
Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. krs.
Postiosoite: Itä-Suomen yliopisto, Opinto- ja opetuspalvelut, Kuopion kampus, PL 1627, 70211 Kuopio
Puh. 0294 458 357, 0294 458 052
Faksi 017 162 323
Sähköposti: opiskelu(at)uef.fi

Filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskus, Savonlinnan kampus
Käyntiosoite: Ku­ninkaankartanonkatu 7.
Postiosoi­te: Itä-Suomen yliopisto, Filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskus, Savonlinnan kampus, PL 86, 57101 Savonlinna
Puh. 0294 452 793
Sähköposti: opiskelu(at)uef.fi