Tutustu meihin

Itä-Suomen yliopisto on yksi maamme suurimmista ja monialaisimmista yliopistoista, joka toimii kolmella kampuksella Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Yliopistoon valitaan vuosittain noin 2 500 uutta opiskelijaa. Suurin osa valitaan päävalinnassa ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon ja valintakokeen perusteella. Opiskelemaan voi hakea myös erillisvalintojen kautta. Erillisvalinnoissa hakevia ovat esimerkiksi muista korkeakouluista tai koulutusohjelmasta siirtyvät tai avoimen yliopiston opintoja suorittaneet opiskelijat.

TULEVAISUUDEN YLIOPISTO AJASSA

Itä-Suomen yliopisto on uusi yliopisto, joka luo uutta ja hyödyntää edeltäjiensä, Joensuun ja Kuopion yliopistojen vahvuuksia. Itä-Suomen yliopisto on monialainen tutkimus- ja koulutusyliopisto, jonka toiminnassa korostuu kansainvälisyys, monitieteisyys ja korkea laatu. Joustavat opiskelumahdollisuudet, kansainvälinen opiskeluympäristö ja tiiviit kampukset tarjoavat opiskelulle toimivat, turvalliset ja viihtyisät puitteet.

 

Itä-Suomen yliopiston vahvuusalat ovat metsä ja ympäristö, terveys ja hyvinvointi sekä uudet teknologiat ja materiaalit. Muita tutkimuksessa ja koulutuksessa vahvistettavia aloja ovat laaja-alainen Venäjä-osaaminen ja opettajankoulutus. Yliopisto pyrkii tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön avulla tukemaan erityisesti Itä-Suomen hyvinvointia ja myönteistä kehitystä.

 PÄHKINÄNKUORESSA

 • Itä-Suomen yliopisto aloitti toimintansa 1.1.2010 kun Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät
 • kolme kampusta: Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa
 • neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta (Joensuu ja Savonlinna), luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta (Joensuu ja Kuopio), terveystieteiden tiedekunta (Kuopio) sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (Joensuu, Kuopio ja Savonlinna)
 • 14 000 opiskelijaa
 • tavoitteena olla yksi johtavista monialaisista yliopistoista Suomessa ja 200 parhaan joukossa maailmassa
 • Tutkintoja 2 273, joista tohtorintutkintoja 171 vuonna 2009
 • yli 1 000 ulkomaista tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa vuosittain

KOULUTUSALAT

Perus- ja jatkotutkintokoulutusta järjestetään seuraavilla koulutusaloilla:

 • farmasia
 • hammaslääketiede
 • humanistiset tieteet
 • kasvatustieteet
 • kauppatieteet
 • luonnontieteet
 • lääketiede
 • metsätieteet
 • psykologia
 • teologia
 • terveystieteet
 • yhteiskuntatieteet
 • oikeustiede

TUTKINNOT

Yliopistotutkinnot ovat useimmilla aloilla kaksiportaisia. Päävalinnassa hakevat opiskelijat saavat opinto-oikeuden samalla sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Hammaslääketieteen ja lääketieteen tutkinnot ovat yksiportaisia ja opiskelijat saavat opinto-oikeuden ylempään korkeakoulututkintoon eli hammaslääketieteen lisensiaatin tai lääketieteen lisensiaatin tutkintoon. Farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnot ovat alempia korkeakoulututkintoja.

Yliopistolaissa tutkinnoille on asetettu tavoiteajat. Opiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon (laajuus 180 opintopistettä, suorittamisen tavoiteaika 3 lukuvuotta), jonka jälkeen suoritetaan maisterin tutkinto (laajuus 120 op, tavoiteaika 2 lukuvuotta). Poikkeuksia ovat hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (laajuus 300 op ja tavoiteaika 5 lukuvuotta), lääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (laajuus 360 op ja tavoiteaika 6 lukuvuotta) ja psykologian maisterin tutkinto (laajuus on 150 op ja tavoiteaika 2,5 vuotta).

Opiskelu

Yliopisto-opiskelu koostuu useimmilla opiskelijoilla luento-opetuksesta, harjoitustöistä ja opittujen asioiden tenttimisestä. Opiskeltavan alan erityispiirteistä riippuen opiskelu voi olla myös kenttäkursseja, laboratorioissa työskentelyä, esseiden ja raporttien kirjoittamista, kirjatenttejä, demonstraatioita ja esitelmien tai harjoitusoppituntien pitämistä. Kaikkiin tutkintoihin kuuluu myös joitakin kursseja kieli- ja viestintäopintoja, kuten englannin, ruotsin ja äidinkielen kursseja sekä atk-opintoja.

Pääaine/koulutusohjelma

Koulutus järjestetään yleensä pää- ja sivuainepohjaisina opintoina, mutta myös koulutusohjelmina. Koulutusohjelmalla tarkoitetaan monitieteistä opintojen kokonaisuutta, jolla on tieteelliset ja usein myös ammatilliset tavoitteet. Koulutusohjelmassa voi yleensä suuntautua tietyn alan asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin ja alan kehittämiseen. Pääaineopinnot jäsennellään pääsääntöisesti perus- ja aineopinnoiksi ja syventäviksi opinnoiksi, joissa perehdytään koulutusalan tai oppiaineen sisältöön, sen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin. Pääaineella tarkoitetaan oppiainetta, jossa opiskelija suorittaa alemmassa korkeakoulututkinnossa yleensä vähintään aineopinnot sekä kandidaattitutkielman ja ylemmässä korkeakoulututkinnossa syventävät opinnot ja pro gradu -tutkielman.

Sivuaineet

Sivuaineopintoina suoritetaan yleensä jonkin oppiaineen perus- ja aineopintotasoisia opintoja opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan. Useimmiten tutkintoon sisältyy tietty määrä joko pakollisia tai vapaavalintaisia sivuaineita. Sivuaineita opiskellaan yleensä oman tiedekunnan tai oman yliopiston sisällä. Itä-Suomen yliopiston sisällä opiskelijat voivat suorittaa sivuaineopintoja melko vapaasti. Sivuaineita voi valita tutkintoonsa kolmen eri kampuksen opetustarjonnasta. Yliopisto kehittää jatkuvasti etäopiskelumahdollisuuksia kampusten välillä sekä verkko-opiskelumahdollisuuksia.

Sivuaineita on mahdollista ottaa myös toisesta yliopistosta esim. ns. JOO-opintoina. Tällöin opiskelija suorittaa tiettyä sivuainetta maksutta toisessa suomalaisessa yliopistossa siinä tapauksessa, että yliopistossamme ei ole tarjolla vastaavaa sivuainetta ja opinnot ovat opiskelijan oman henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) kannalta tarkoituksenmukaisia. Muiden yliopistojen aineita voi myös opiskella verkko-opintoina, jolloin opintojen suorittaminen ei edellytä matkustamista toiselle paikkakunnalle.

Kansainvälisyys

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille eli suorittaa osa opinnoistaan ulkomaisissa yliopistoissa. Yliopisto on mukana erilaisissa kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa ja verkostoissa, ja sillä on lukuisia vaihtosopimuksia eri puolilla maailmaa. Laaja ja aktiivinen kansainvälinen yhteistyöverkosto mahdollistaa kansainvälisen kokemuksen hankkimisen jo opiskeluaikana. Yliopistossa on myös englanninkielistä opetustarjontaa useilla eri aloilla. Itä-Suomen yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 kansainvälistä tutkinto- ja vaihto-opiskelijaa.

Ylioppilaskunta ja ainejärjestöt

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan kuuluvat kaikki yliopisto-opiskelijamme. ISYY on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä.

Kunkin tiedekunnan pääaineen tai oppiaineryhmän opiskelijat toimivat ainejärjestöissä. Tavallisimmat ainejärjestöjen järjestämät aktiviteetit näkyvät ulospäin erilaisina peli-iltoina, turnauksina, vuosijuhlina ja lukuisten bileiden järjestämisinä. Ylioppilaskunnan www.isyy.fi verkkosivuilta löytyvästä ainejärjestöt -sivulta voit käydä tutustumassa ainejärjestötoimiaan.

Asuminen

Opiskelija-asuntotilanne on varsin hyvä Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Lisätiedot:

Joensuun opiskelija-asunnot Elli: www.joensuunelli.fi
Kuopion opiskelija-asunnot: www.kuopas.fi
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy: www.sao.fi

Kampukset

Joensuu

Joensuu on vilkas opiskelijakaupunki, jossa opiskelijoiden osuus väestöstä on talvisaikaan noin neljännes. Kesäisen kaupungin keskeinen tunnelmantuoja on Ilosaarirock.

Yliopiston kampusalue sijaitsee aivan Joensuun keskustan tuntumassa, joten liikkumiseen ei kulu paljoa aikaa eikä rahaa. Tiivis kampus on omaa luokkaansa Suomen yliopistojen keskuudessa, sillä kaikki yksiköt ja hallintorakennukset ovat lähellä toisiaan. Uusi oppimiskeskus Aurorassa tarjoaa opiskelijoille uusimpaan tietotekniikkaan perustuvan avoimen oppimisympäristön, henkilökohtaista tukea sen käytössä, opintoneuvontaa sekä tukipalveluja tiedonhankintaan. 

Tutustu Joensuuhun

Kuopio

Kuopion kampus sijaitsee järven rannalla, kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta. Kuopio ja sen lähiympäristö tarjoavat erinomaiset puitteet monenlaisille harrastuksille ja elämyksille.

Opiskelijoiden suosima oppimiskeskus tarjoaa opiskelijoille viihtyisän, uusimpaan tietotekniikkaan perustuvan avoimen oppimisympäristön, henkilökohtaista tukea sen käytössä, opintoneuvontaa sekä tukipalveluja tiedonhankintaan. Erityisesti lääketieteen, hammaslääketieteen ja terveystieteiden oppimisympäristö Medistudia-rakennuksessa on kansainvälisestikin kilpailukykyinen.

Tutustu Kuopioon

Savonlinna

Savonlinnan kampuksella toimivat filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto sekä matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos. Osasto ja laitos sijaitsevat aivan Savonlinnan keskustan tuntumassa ja osin keskustassa. Savonlinna tunnetaan oopperajuhlien ja Olavinlinnan lisäksi viihtyisästä yliopistokampuksestaan sekä vilkkaasta opiskelijaelämästään. 

Tutustu Savonlinnaan