Tutkinnot ja opiskeluoikeus

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintoja seuraavilta aloilta: farmasia, hammaslääketiede, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketiede, metsätieteet, oikeustiede, psykologia, teologia, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet.

Perustutkinto-opiskelijat saavat opinto-oikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen maisterin tutkinto. Lääketieteessä ja hammaslääketieteessä perustutkinto on yksiportainen lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto. Opinto-oikeuden voi saada myös pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, jos kandidaatin tutkinto tai sitä vastaavat opinnot on suoritettu aiemmin. Valintaperusteet ovat hakuoppaissa.

 

Yliopistoon ilmoittautuminen

Yliopistoon on ilmoittauduttava joka lukuvuosi määrättynä ilmoittautumisaikana. Ilmoittautuminen koskee kaikkia yliopiston opiskelijoita. Rehtori vahvistaa lukuvuosittain ilmoittautumisen yleiset periaatteet (pdf).

Uudet opiskelijat

Uudet perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sähköisesti Oma opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanoton jälkeen. Ohje uusien opiskelijoiden ilmoittautumisesta on uuden opiskelijan sivustolla. Syksyllä 2017 opintonsa aloittavien perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumisaika päättyy 31.8.2017.

Uudet jatko-opiskelijat ilmoittautuvat lähettämällä ilmoittautumislomakkeen opintopalveluihin. Katso uusien jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisohje.

Myös erillisiä opintoja suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat lähettämällä ilmoittautumislomakkeen opintopalveluihin. Katso uusien erillisiä opintoja suorittavien opiskelijoiden ilmoittautumisohje.

Vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat

Toista tai useampaa opiskeluvuotta opiskelevat eli kirjoilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuosittain yliopistoon määrättynä ilmoittautumisaikana.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017-2018 alkaa 2.5.2017 ja päättyy 15.9.2017.

Ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta ovat UEF//Kamussa, Opiskelijan käsikirjassa.

Oletko palaamassa takaisin opiskelijaksi?

Jos ilmoittautuminen on unohtunut, tai olet palaamassa opiskelijaksi tauon jälkeen, sinun on haettava uudelleen kirjoille lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet uudelleenkirjoittautumisesta.