Opintojen suunnittelu

Yliopistossa opiskelun suunnittelua ohjaavat oman tiedekunnan opinto-opas sekä opinto-oppaasta löytyvä oman alan tutkintorakenne. Näihin tutustumalla alkaa oman opintopolun suunnittelu.

Opintojaksojen kuvaukset ja opetuksen järjestämisajat julkaistaan opetustietojärjestelmä WebOodissa, jota voi selata myös ilman käyttäjätunnusta. Lukari-palvelussa voit puolestaan voit suunnitella, hakea, katsella ja tulostaa Itä‐Suomen yliopistossa järjestettävän ja palveluun lisätyn opetuksen aikatauluja (huom! Kaikki oppiaineet eivät käytä lukaria).

Opintojen käynnistyessä alkaa myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops) tekeminen. Hopsiin merkitään, miten ja missä järjestyksessä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat opinnot suoritetaan. 

Opintojen huolellinen suunnittelu on tärkeää opintojen sujuvuuden kannalta. Suunnittelemalla ja aikatauluttamalla saa suunnattua omat voimavarat oikeaan suuntaan. Tärkeää on pohtia ja asettaa opiskelulle myös konkreettisia tavoitteita, kuten esimerkiksi miksi opiskelet tai minne haluat työllistyä. Tavoitteet ylläpitävät ja lisäävät opiskelumotivaatiota.
 

HOPS - Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Opinto-oppaat

Opiskelijan opas

Lukujärjestykset

Kieliopinnot

Sivuaineopinnot

Avoimen yliopiston opinnot