Kv-tuutorointi

 

Kaikille Itä-Suomen yliopistoon tuleville vaihto-opiskelijoille ja englanninkielisiin maisteriohjelmiin tuleville tutkinto-opiskelijoille pyritään järjestämään kv-tuutori, jonka tehtävänä on auttaa tuutoroitavaa sopeutumaan suomalaiseen opiskeluelämään ja kulttuuriin.

Kv-tuutorin käytännön tehtäviin kuuluu yhteydenotto opiskelijaan ennen tämän saapumista, tapaaminen opiskelijan saavuttua kaupunkiin, avustaminen asunto-, pankki- ja ilmoittautumisasioissa sekä tutustuttaminen yliopistoon ja kaupunkiin. Kv-tuutori on myös linkki suomalaisiin opiskelijoihin ja opiskelijaelämään sekä sillanrakentaja suomalaiseen kulttuuriin.

Kv-tuutorointi on erinomainen tilaisuus hankkia kansainvälistä kokemusta ja osaamista kotikampuksella. Kv-tuutori saa puhua englantia (ja kenties muitakin kieliä) ja pääsee näkemään kotikampustaan ja -maataan ulkomaalaisen silmin. Kv-tuutori opastaa uusia opiskelijoita ja oppii samalla itsekin.

Kaikki tuutorit koulutetaan tehtäviin. Vaihto-opiskelijoiden voivat saada tuutoroinnista 3 opintopistettä (koulutus 1 op ja kv-tuutorina toimiminen 2 op). Kv-maisteriopiskelijoiden tuutorit voivat saada tuutoroinnista 4 opintopistettä (koulutus 2 op ja tuutorina toimiminen 2 op).

Kv-tuutoreita kannustetaan tekemään yhteistyötä keskenään eli auttamaan toinen toisiaan. Lisäksi kv-tuutorit saavat apua kv-liiikkuvuuspalveluista, muulta henkilökunnalta ja ylioppilaskunnalta.


USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Miksi kannattaisi ruveta kv-tuutoriksi?
-Kv-tuutoreilta saamamme palautteen mukaan kv-tuutorointi on antoisaa. Siinä tutustuu uusiin ja erilaisiin ihmisiin sekä oppii paljon mm. organisointitaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Siinä saa uusia näkökulmia asioihin ja tietysti aktivoitua kielitaitoa.

Kuinka paljon kv-tuutorointi vie aikaa?
-Saapuvat opiskelijat ovat hyvin erilaisia, toiset tarvitsevat enemmän apua/aikaa kuin toiset. Eniten tuutorointi vie aikaa lukukausien alussa eli tuutoroinnin aktiivisin vaihe on opiskelijoiden saapuminen ja sitä seuraavat muutamat päivät. On tärkeää, että kv-tuutori on opiskelupaikkakunnalla tuutoroitavien saapuessa. Syyslukukaudella suurin osa tuutoroitavista saapuu elokuun lopulla ja syyskuun alussa. Kevätlukukaudella tammikuun alussa ja tammi-helmikuussa. 

Kv-tuutoreina toimineilta saamamme palautteen mukaan kv-tuutorointi on kuitenkin antoisaa ja siten siihen käytetyn ajan väärti.

Olen epävarma kielitaidostani, pärjääkö kv-tuutorina keskinkertaisella englannilla?
-Perusenglannilla pärjää, tärkeintä on oikea asenne ja halu auttaa ja oppia. Sitä paitsi kielitaito karttuu vain käyttämällä kieltä.

Paljonko kv-tuutorikoulutusta on ja milloin ne ovat?
-
Kv-maisterituutoreille koulutusta on 2 opintopisteen verran ja vaihto-opiskelijatuutoreille 1 opintopisteen verran. Ensimmäiset koulutukset pidetään huhtikuussa ja koulutusta on myös elokuun lopulla. Kv-tuutorikoulutuksiin kuuluu myös kv-tuutorointikokemusten vaihtoa aktiivisimman tuutorointiajan jälkeen eli syyslukukaudella yleensä syys-lokakuussa.

Koulutusten ajankohdat ilmoitetaan haun yhteydessä.

Milloin kv-tuutori tuutoroi?
-Kv-tuutorointi on aktiivisimmillaan juuri ennen lukukausien alkua ja lukukausien alkupuolella. Maisterituutoroitavat saapuvat syyslukukauden alkaessa mutta ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille tarvitaan tuutoreita myös kevätlukukaudelle eli tammikuun alkupuolella.

Millainen on hyvä kv-tuutori?
-
Hyvä kv-tuutori on kiinnostunut tuutoroinnista ja innostunut auttamaan uusia kv-opiskelijoita. Hyvä kv-tuutori tuntee kv-tuutorin tehtävät ja osaa asettaa rajat omalle työlleen. Näitä asioita käsitellään koulutuksessa.

Pitääkö kv-tuutorin tietää kaikki ja hoitaa kaikki?
-Kv-tuutorin täytyy tietää, mistä tietoa löytyy, mutta tietenkään kaikkea ei tarvitse tietää itse. Lisäksi kv-tuutoreita kannustetaan yhteistyöhön toisten kv-tuutoreiden kanssa. Kv-tuutorin ei myöskään pidä hoitaa asioita ulkomaalaisopiskelijan puolesta vaan neuvoa opiskelijaa hoitamaan asioita itse.

En pääse osallistumaan kv-tuutorikoulutukseen, voinko silti tuutoroida?
-Kv-tuutorikoulutukset ovat pakollisia ja niissä käsitellään kv-tuutorointia hyvin käytännön läheisesti. Koulutuksiin osallistuminen on tärkeää jo senkin takia, että tutustuu muihin kv-tuutoreihin. Yhteistyö toisten kv-tuutoreiden kanssa on hankalaa, jos heitä ei tunne. Hätätapauksessa kv-tuutorikoulutukset voi suorittaa korvaavina tehtävinä mutta tämä on aikaa vievempi ja tylsempi tapa, jota ei voi suositella.

Voinko tuutoroidan yhdessä kaverin kanssa?
-Joissakin tapauksissa ja tietyin ehdoin tämä voi olla mahdollista. Ainakin yhteistyötä toisten kv-tuutoreiden kanssa kannattaa tehdä mahdollisimman paljon.

Voinko tuutoroida useamman kerran?
-Kyllä, joka vuosi useat kv-tuutorit haluavat jatkaa tuutorointia toisen tai kolmannenkin kerran. Tuutorointi on varmasti helpompaa toisella kerralla. Kv-tuutorikoulutuksia ei tällöin tarvitse käydä enää välttämättä uudelleen.

Kv-tuutoreille maksetaan pieni palkkio, joka on 20 €/tuutoroitava. Palkkiosta peritään verot.

Hakuaika syksyn 2017 tuutoreille päättyy 6.3. Samassa haussa haetaan suomalaisopiskelijoiden, vaihto-opiskelijoiden ja ulkomaalaisten maisteriopiskelijoiden tuutoreita.

Hakulomake ja lisätietoja: uef.fi/tuutori

Kirsi Konttinen
puh. 0294 458 170
sähköposti international[at]uef.fi