Kotikansainvälistyminen

Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan kansainvälisten kokemusten hankkimista ja vieraisiin kulttuureihin tutustumista kotimaassa. Monikulttuurisessa yhteisössä saattavat päivittäin kohdattavat erilaiset tavat ja tottumukset aiheuttaa hämmennystä ja yllätyksiä mikäli niihin ei ole varauduttu. On siis hyvä hankkia valmiuksia näihin tilanteisiin jo opiskeluaikana. Kansainvälistymisen halutaan näkyvän kaikilla opetuksen, tutkimuksen ja yleisen toiminnan tasoilla, käytännössä siis osana yliopiston kaikkea toimintaa. Kotikansainvälistymisellä on tärkeä osa ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden integroitumisessa Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan.

Itä-Suomen yliopistossa on monia tapoja hankkia kansainvälistä kokemusta ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. Opiskelijat voivat esimerkiksi hakeutua kv-tuutoreiksi tai opiskella englannin kielellä.