Kansainvälinen opiskelu

HUOM! Kaikki ajankohtainen tieto vaihto-opiskelusta ja kansainvälistymisestä löytyy UEF//Kamusta Opiskelijan käsikirjasta, osiosta Vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen

Yliopistomme tarjoaa opiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia suorittaa osa tutkinnosta ulkomailla. Ulkomailla opiskelu tai harjoittelu tarjoaa erinomaisia oppimiskokemuksia ja uutta perspektiiviä omaan alaan ja urasuunnitelmiin. Se antaa mahdollisuuden tutustua uusiin ajattelutapoihin, erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. Vaihto parantaa kielitaitoa ja kilpailukykyä työmarkkinoilla.

Kansainvälistyä voi myös kotikampuksella ryhtymällä kv-tuutoriksi, osallistumalla englanninkieliseen opetukseen tai lähtemällä mukaan ylioppilaskunnan kv-toimintaan.

Tietoja Itä-Suomen yliopiston vaihto-ohjelmien ulkopuolisista kansainvälistymismahdollisuuksista löydät  sähköiseltä ilmoitustaulultamme: http://www.uefinternational.blogspot.fi/

UEF Information Sheet (pdf)