Kansainvälinen harjoittelu

Ulkomailla suoritettavan harjoittelun päämääränä on tukea opintoja sekä kehittää edelleen opiskelijan ammatillisia valmiuksia kansainvälisiä työtehtäviä varten. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija voi kartuttaa työkokemusta, kohdemaan tapa- ja yrityskulttuurin tuntemusta, hankkia hyödyllisiä kontakteja ja kohentaa kielitaitoa. Harjoittelun on liityttävä opiskelijan pää- tai sivuaineen opintoihin. Kansainväliseen harjoitteluun voi hakeutua eri harjoittelijavaihto-ohjelmissa. Opiskelija voi myös hankkia harjoittelupaikan itse.

Sähköisillä ilmoitustauluilla julkaistaan ilmoituksia kansainvälisisistä harjoittelupaikoista:
http://www.uefinternational.blogspot.fi/
http://www.aarresaari.net/

http://erasmusintern.org/