Itsenäisesti ulkomaille

Ulkomaisiin yliopistoihin voi hakeutua myös vaihto-ohjelmien ulkopuolella, ns. freemoverina. Itsenäisesti opiskelemaan hakeutuminen edellyttää oma-aloitteisuutta. Hakija on itse vastuussa yhteyksistä kohdeyliopistoon, hakuprosessista, käytännön järjestelyistä ja vaihdon kustannuksista, kuten mahdollisista lukukausimaksuista.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus hakea harkinnanvaraista freemover-apurahaa.