Opintoneuvonta tiedekunnissa - amanuenssit ja hops-ohjaajat

Opintoneuvontaa ja hops-ohjausta antavat joko amanuenssit tai opettajat oppiaineesta riippuen. Hops-ohjeet löydät kunkin oppiaineen/yksikön sivulta.

Filosofinen tiedekunta

Opintoasioiden koordinaattori tiedekunnassa: Henni Nevalainen, henni.nevalainen@uef.fi, 0503714330

Humanistiset tieteet:

Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma//suomen kieli ja kirjallisuus: amanuenssi Tellervo Hirvonen, tellervo.hirvonen(at)uef.fi, 02944 52023

Englannin kieli ja kulttuuri//englannin kieli ja kääntäminen//saksan kieli ja kulttuuri//saksan kieli ja kääntäminen: amanuenssi Risto Helén, risto.helen(at)uef.fi, 02944 52021

Ruotsin kieli//venäjän kieli ja kulttuuri//venäjän kieli ja kääntäminen//yleinen kielitiede: amanuenssi Minna Surakka, minna.surakka(at)uef.fi, 02944 52027

Kasvatustieteelliset alat Joensuussa:

Erityisopettajien koulutus: amanuenssi Päivi Walling, paivi.walling(at)uef.fi, 02944 52048

Erilliset erityisopettajan opinnot, erityislastentarhanopettajat: suunnittelija Jenna Tuononen, jenna.tuononen(at)uef.fi, 0504307238

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatus­tieteen asiantuntijakoulutus: amanuenssi Emma Hahl, emma.hahl(at)uef.fi, 02944 52046

Luokanopettajakoulutus: amanuenssi Ella Nikkanen, ella.nikkanen(at)uef.fi, 02944 52037

Opinto-ohjaajan koulutus: amanuenssi Mira Tuononen, mira.tuononen(at)uef.fi, 02944 52034

Kasvatustieteelliset alat Savonlinnassa:

Kotitalousopettajan koulutus//käsityöopettajan koulutus: amanuenssi Heli Kemppainen, heli.kemppainen(at)uef.fi, 02944 52798

Lastentarhanopettajakoulutus//luokanopettajan koulutus: amanuenssi Anne Loikkanen, anne.loikkanen(at)uef.fi, 02944 52044

Psykologia:

Opintosihteeri Birgitta Puustinen, birgitta.puustinen(at)uef.fi, 02944 52045

Teologia:

Läntinen teologia: amanuenssi Marjo Poikela, marjo.poikela(at)uef.fi, 02944 52029

Ortodoksinen teologia: amanuenssi Eeva Raunistola-Juutinen, eeva.raunistola(at)uef.fi, 02944 52031

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Biologia: Sari Kontunen-Soppela, sari.kontunen-soppela(at)uef.fi, 029 44 53055 ja Eeva Kuusela, eeva.kuusela(at)uef.fi, 029 44 53061

Fysiikka: Martti Mäkinen, martti.makinen(at)uef.fi, 029 44 53252

Kemia: Mari Heiskanen, mari.heiskanen(at)uef.fi, 029 44 53417 ja Leila Alvila, leila.alvila@uef.fi, 029 4453413

Matematiikka: Visa Latvala, visa.latvala(at)uef.fi, 029 44 53245; Jarno Talponen, jarno.talponen(at)uef.fi, 029
4453119 ja Risto Korhonen (FM HOPSit), risto.korhonen(at)uef.fi, 0294453239

Metsätiede: Matti Koivula, matti.koivula(at)uef.fi, 029 44 53161; Olli-Pekka Tikkanen, olli-pekka.tikkanen
(at)uef.fi, 0469210746 ja Lauri Korhonen, lauri.korhonen(at)uef.fi, 0294453170

Sovellettu fysiikka: Lasse Heikkinen, lasse.heikkinen(at)uef.fi, 029 44 53318; Anna Kaasinen, anna.kaasinen
(at)uef.fi, 029 44 53302; Päivi Ronkanen, paivi.ronkanen(at)uef.fi, 029 44 53389 ja Ville Ramula (matematiikan opinnot), ville.ramula(at)uef.fi, 029 44 53382

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu: 1. vsk: Matti Tedre, 2. vsk: Jussi Parkkinen, 3. vsk: Markku Tukiainen, FM: Pasi Fränti, Markku Tukiainen (Opetusteknologia ja opettajakoulutus), Simo Juvaste (aikaisemmin aloittaneet opiskelijat), Roman Bednarik (IMPIT), Markku Hauta-Kasari (COSI). Yhteydenotot etunimi.sukunimi@uef.fi.

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio: Paavo Pakoma, paavo.pakoma(at)uef.fi, 029 44 53588

Ympäristötiede: Anna-Maria Veijalainen, anna-maria.veijalainen(at)uef.fi, 029 44 53825; Jarkko Tissari, jarkko.tissari(at)uef.fi, 029 44 53819 ja Marko Hyttinen, marko.hyttinen(at)uef.fi, 0294453722

Terveystieteiden tiedekunta

Biolääketiede: yliopistonlehtori Sanna Ryhänen, sanna.ryhanen(at)uef.fi, 0403553054

Farmaseutti/proviisori: koulutussuunnittelija Päivi Anneli Hartikainen, paivianneli.hartikainen(at)uef.fi, 0403552504

Hammaslääketiede: koulutussuunnittelija Leena Lampinen, leena.lampinen(at)uef.fi, 0403552207

Hoitotiede: yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen, pirkko.mikkanen(at)uef.fi, 0403552621

Lääketiede: opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä, pirjo.lindstrom-seppa(at)uef.fi, 0403552879

Ravitsemustiede: opetushoitaja Päivi Heikura, paivi.heikura@uef.fi, 0403552928

Terveyden edistäminen/ergonomia: yliopistonlehtori Susanna Järvelin-Pasanen, susanna.jarvelin@uef.fi, 0403553111

Terveyden edistäminen/kansanterveystiede: yliopistonlehtori Tiina Rissanen, tiina.rissanen@uef.fi, 0403552935

Terveyden edistäminen/liikuntalääketiede: yliopistonlehtori Mika Venojärvi, mika.venojarvi@uef.fi, 0403552248

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Historia//maantiede: amanuenssi Riikka Myllys, riikka.myllys@uef.fi, 0503728646 ja Outi Väyrynen, outi.vayrynen@uef.fi, 0505693964

Kauppatieteet, Joensuu: amanuenssi Sari-Johanna Karhapää, sari.karhapaa@uef.fi, 0504422548 ja opintosihteeri Anne Ikonen, anne.ikonen@uef.fi, 0505697407

Kauppatieteet, Kuopio: amanuenssi Christina Piel, christina.piel@uef.fi, 0403553942 ja amanuenssi Sari Laitinen, sari.m.laitinen@uef.fi, 0503696552.

Oikeustieteet: amanuenssi Hanna Partinen, hanna.partinen@uef.fi, 0504421345 ja Riitta Sinkkonen, riitta.sinkkonen@uef.fi, 0504423314. Ks. myös opettajatuutorit.

Sosiaali- ja terveysjohtaminen: amanuenssi Tapani Utunen (yleinen opintoneuvonta perustutkinto-opiskelijoille), tapani.utunen(at)uef.fi, 0403552302 ja amanuenssi Piia Puurunen (yleinen opintoneuvonta jatko-opiskelijoille), pia.puurunen(at)uef.fi, 0440162643. Ks. Hops-ohjaajien tiedot.

Border Crossings -maisteriohjelma: amanuenssi Jarmo Romppanen, jarmo.romppanen(at)uef.fi, 050 442 3429

Sosiaalipedagogiikka//sosiaalipsykologia//sosiaalitieteet, Kuopio//sosiaalityö: amanuenssi Anna-Maija Pyykönen, anna-maija.pyykonen(at)uef.fi, 050 383 7423

Sosiologia//yhteiskuntapolitiikka, Joensuun kampus//yhteiskuntatieteet, Joensuu: amanuenssi Minna Paronen, minna.paronen(at)uef.fi, 050 594 3785.

Sosiaalipolitiikka//yhteiskuntapolitiikka, Kuopion kampus: amanuenssi Piia Puurunen, piia.puurunen(at)uef.fi, 044 016 2643

 

Itseopiskelumateriaalia opiskelijoille: