Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

järvi_kuviasuomesta

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Vesioikeudellisen sääntelyn täydennyskoulutus

Oikeudellisen osaamisen kehittämistä ja verkostoitumista vesialan asiantuntijoille.
smart for good
 • Juridiikka
 • Rakennusterveys ja ympäristö
Päivämäärä:
28.3.2022 -
Ilmoittautumisaika:
28.1.2022 - 14.3.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-

Koulutuksessa käsitellään vesilakia ja sen merkittävimpiä rajapintoja muun lainsäädännön kanssa (mm. YSL, LSL), vesihuoltolakia ja ympäristörikosoikeudellisia kysymyksiä. Erityisinä näkökulmina ovat luvat, valvonta ja hallinnolliset menettelyt.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää juridisen ajattelun logiikan ja lainsäädännön asettamat puitteet viranomaistoiminnalle: velvollisuudet ja vastuut toiminnassa. Tavoitteena on, että asiantuntija kykenee tulkitsemaan ja soveltamaan veteen liittyvää lainsäädäntöä omassa työssään sekä kehittää osaamistaan oikeudellisessa menettelyssä omassa roolissaan.

Koulutuskokonaisuus muodostuu viidestä osiosta. Halutessasi voit suorittaa viisi opintopistettä suorittamalla luentojen lisäksi kirjallisen tehtävän ja saat tästä käyttöösi sähköisen osaamismerkin. Koulutuksella on oma verkko-oppimisympäristö Moodle, jossa on luentojen tallenteet ja muu materiaali.

Voit kuunnella 15.2. pidetyn koulutuksen ennakkoinfon tästä (kesto n. 32 min)

Ilmoittautumisohjeet:
Ilmoittaudu kokonaisuuteen viimeistään 14.3.2022.

Valtion ympäristöhallinnossa työskentelevät: Koulutus on maksuton valtion ympäristöhallinnossa työskenteleville. Voit ilmoittautua kokonaisuuteen tai yksittäisille jaksoille.

Muut vesialan asiantuntijat: Olet tervetullut koulutukseen edulliseen hintaan 500,00 € + alv 24 %, ks. kohta lisätietoja hinnasta. Voit ilmoittautua vain kokonaisuuteen.Koulutusohjelma

1. Vesilaki – tulkinta, soveltaminen ja rajapinnat

28.3.2022 klo 8.30–11.30

Rajapinnat ja käytännöllisiä näkökohtia

 • intressien ristiriidat
 • vesialueen omistaminen, (yhteisomistus, yksityisomistus)
 • yleiskäyttö

Kouluttaja: HTT Sinikka Kangasmaa

Lisäksi tallenteina kuunneltavissa 1.3.2022 alkaen:
Suomen vesioikeuden teemat, historia ja systematiikka, EU:n vesioikeus

Kouluttajat: OTT Niko Soininen, tohtorikoulutettava Suvi-Tuuli Puharinen


2. Ennakko- ja jälkivalvonta

12.4.2022 klo 9–15.15 ja 27.4.2022 klo 9.00–15.15

Vesilain ohjauskeinot

 • ennakkovalvonta eli vesitalouslupa ja ilmoitukset (mm. luvan/ilmoituksen tarve)
 • jälkivalvonta eli valvonnan keinoista
 • toimijana oikeudellisissa menettelyissä: vaatimusten tekeminen, asian käsitteleminen
 • päätöksenteon perusasioita

Vesienhoito

 • vesienhoidosta ja merenhoidosta yleisesti
 • vesienhoidon vaikutus valvonnassa ja lupamenettelyssä

Kouluttaja: HTT Sinikka Kangasmaa

 

3. Hallintopakko ja rikosprosessi

17.5.2022 klo 9.00–15.15

 • hallintopakon menettelyt, syvennetään kohdassa 2 yleisemmin esitettyä
 • suhde rikosprosessiin: ennallistamisvelvoite
 • valvontavirkamiehen velvollisuudet rikosprosessissa
 • suhde hallintopakkoon
 • käytännön esimerkkejä rikosmenettelyistä

Kouluttajat: HTT Sinikka Kangasmaa ja erikoissyyttäjä Heidi Nummela

 

4. Ojitus ja hulevesien sääntely

15.6.2022 klo 8.30-11.30

 • Ojituksen oikeudelliset menettelyt – Mauri Keränen ja myöhemmin tarkentuva kouluttaja

 • Ojituksen käsittely ELY-keskuksessa ja ojitustoimitus – ELYn edustaja

 • Ojituksen käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa – Mauri Keränen

 • Hulevesien säätely – Ville Keskisarja, AVI

 

5. Vesihuolto

18.8.2022 klo 8.30-11.30

Kouluttaja: esittelijäneuvos Pekka Kemppainen

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Osaamistavoitteet:

 • Osallistuja perehtyy liittyvään lainsäädännön kokonaisuuteen ja rajapintoihin sekä osaa yhteensovittaa eri lainsäädäntöä
 • Osallistuja ymmärtää juridisen ajattelun logiikan ja lainsäädännön puitteet
 • Osallistuja tunnistaa lakiin perustuvat velvollisuudet ja vastuut omassa toiminnassaan

Koulutuksen kohderyhmiä ovat mm. ELY-keskusten, aluehallintovirastojen, Suomen ympäristökeskuksen, kuntien, vesihuoltolaitosten ja voimayhtiöiden henkilökunta sekä muiden alalla toimivien yritysten, yhdistysten, järjestöjen ja verkostojen asiantuntijat.

Koulutus on maksuton valtion ympäristöhallinnossa työskenteleville (valtion virastot ja tutkimuslaitokset). Muille osallistujille kokonaisuuden hinta on 500,00 € + alv 24 % 120,00 €, verollinen myyntihinta yhteensä 620,00 €.

Koulutus on osa Vesiosaamisen kehittämishanketta (2020–2022), jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö.

Vesiosaamisen kehittämishanke