Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nuori mies istuu kahvilassa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Verkkopedagogiikan koulutus

Verkkopedagogiikan koulutus on Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama työvoimakoulutus, joka vastaa työn murroksen myötä syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Koulutus tuottaa monipuolisia verkkopedagogiikan osaajia, joiden osaamista voidaan hyödyntää erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä sekä koulutusten suunnittelussa ja kehittämisessä.
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
5.10.2022 - 14.12.2022
Ilmoittautumisaika:
11.8.2022 - 13.9.2022
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Teknologia ja digitalisaatio
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopetusta, menetelmäosaamista syventävää työpajatyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Itsenäisen opiskelun päivinä osallistujat perehtyvät heille annettuihin taustamateriaaleihin sekä itsenäisesti toteutettaviin verkkopedagogiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin harjoituksiin. Koulutuksen itsenäisen työskentelyn päivinä osallistujat työstävät myös omaa verkkokoulutuksen toteuttamiseen liittyvää kehittämistehtäväänsä.

Koulutukseen liittyy myös kehittämistehtävä, jonka myötä konkreettisesti viedään opittuja asioita käytäntöön. Kehittämistehtävä on mahdollista toteuttaa kohdentuen yrityksen/organisaation tarpeeseen. Opiskelijoiden verkostoitumiskykyä yritysten ja yhteisöjen kanssa tuetaan monipuolisin menetelmin. Opiskelijoita aktivoidaan ja rohkaistaan verkostoitumaan sekä laajentamaan näkökulmaa oman työllistymisen vaihtoehdoista.

Lisäksi koulutukseen sisältyy oman osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen tähtäävä työhaku- ja uravalmennusosio sekä opetettaviin sisältöihin ja kehittämistehtävän toteuttamiseen liittyvää henkilökohtaista ja ryhmämuotoista ohjausta. 

Koulutuksen kesto on 50 päivää ja se muodostuu

  • 22 lähi- tai etäopetuksena toteutetusta koulutus- tai työpajapäivästä ja
  • 28 itsenäisen työskentelyn päivästä (verkkokoulutuksen osaamisnäytteen toteuttaminen, harjoitukset ja taustamateriaaleihin tutustuminen)

Osa koulutuksesta toteutetaan lähiopetuksena Joensuussa. Lähiopetukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä.

Koulutukselliset osiot ja konkreettisen kehittämistehtävän työstäminen vuorottelevat koulutuksessa, jolloin osallistujat pääsevät soveltamaan oppimaansa suoraan käytäntöön. Koulutuksen aikana osallistujilla on mahdollisuus saada tukea, ohjausta ja sparrausta kehittämistehtävän eteenpäin viemiseen, mikä varmistaa tehtävän vaiheittaisen etenemisen ja valmistumisen suunnitellussa aikataulussa.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille verkkopedagoginen perusosaaminen sekä vahva ohjauksellinen ja monipuolinen tekninen osaaminen, jotta osallistujat pystyvät tuottamaan kiinnostavia ja innostavia verkkokoulutuksia erilaisissa oppimisympäristöissä oppijoiden erilaisiin tarpeisiin. Koulutus kehittää osallistujien valmiuksia toimivan ja tarkoituksenmukaisen sekä oppimista edistävän verkkopedagogiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat tuntevat verkko-opetuksen ja verkko-ohjauksen perusteet ja kykenevät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan oman alansa verkkokoulutuksen sekä arvioimaan verkkopedagogiikkaan soveltuvaa teknologiaa ja ohjelmistoja. 

8 op

Koulutus on suunnattu kouluttajan tai opettajan tehtävissä toimineille tai niistä kiinnostuneille, ensisijaisesti korkeakoulutetuille työnhakijoille Pohjois-Karjalassa. Hakijoilla tulee olla voimassa oleva asiakkuus joko TE-toimistoon tai työllisyyden kuntakokeiluun.

Koulutukseen voivat hakea sellaiset aikaisemmin koulutus- tai opetustehtävissä työskennelleet henkilöt, jotka haluavat täydentää pedagogista osaamistaan vastaamaan uudistuvan työelämän ja koulutuskentän digitalisoituvia tarpeita. Lisäksi koulutukseen voivat hakea työnhakijat, joilla ei ole vielä paljoa opetuskokemusta, mutta verkkopedagogiikan osaaminen edistäisi heidän työllistymistään joko opetuksen, koulutuksen tai valmennuksen työtehtäviin. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat myös henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yritysten verkkokoulutustuotteiden tai yritysten sisäisen koulutuksen kehittämis- ja koulutustehtävistä.

Olennaista hakijoiden kannalta on mielenkiinto verkkopedagogiikkaa kohtaan, hyvä motivaatio työllistymiseen sekä mahdollisuus osallistua sekä lähi- että etäopetukseen. Koulutuksen hakijoilla tulisi olla oma tietokone, jolla he voivat osallistua valmennuksen etäopetuspäiviin sekä valmennuksen verkko-ohjaukseen ja etäsparraukseen. Tarvittaessa koulutuksen toteuttaja voi kuitenkin järjestää osallistujalle tarvittavat opiskeluun liittyvät välineet koulutusorganisaation omissa tiloissa.

Koulutus toteutetaan Joensuussa syksyllä 2022 Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Osallistujille maksuton työvoimakoulutus.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus verkossa 6.9.2022 klo 13 alkaen. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Pääset liittymään tilaisuuteen linkin kautta: https://bit.ly/3Ag6vY2