Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

tapahtumaportaat ja opettaja

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Valmentava johtaminen 5 op

Valmentava johtaminen 5 op -koulutuksessa syvennytään ja harjoitellaan valmentavan työotetta yhteisöllisen kehittämisen menetelmänä. Koulutus on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan esihenkilöille.

Työhyvinvoinnin johtaminen -koulutus järjestetään vuonna 2023.
smart for good
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • Ratkaisupuhetta
Päivämäärä:
8.12.2022 - 24.5.2023
Ilmoittautumisaika:
9.8.2022 - 30.11.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Hakuaikaa jatkettu 30.11. klo 16 saakka.

Valmentava johtaminen 5 op koulutuksessa syvennytään ja harjoitellaan valmentavaa työotetta yhteisöllisen kehittämisen menetelmänä. Koulutus on käytäntöön painottuva. Harjoittelet ja saat käyttöösi erilaisia valmennuskeskustelun runkoja. Valmiit rungot ovat kuitenkin lähtökohta työotteen soveltamiselle. Tarkoituksena on, että opit käymään osallistavia ja oivalluttavia keskusteluja henkilöstösi kanssa ja ohjaamaan heidän työskentelyään moninaisissa tilanteissa.

Koulutus sisältää viisi jaksoa, joissa käsitellään valmentavaa ja osallistavaa johtamista ja kuinka sitä voidaan käyttää menetelmänä yhteisöllisessä pedagogisessa kehittämisessä. Jaksojen keskeiset sisällöt ovat

 1. valmentava ja osallistava johtaminen jaetussa pedagogisessa johtajuudessa,
 2. valmentaminen ja fasilitointi kehittämistyössä,
 3. yhteisöllisen osaamisen johtaminen ja kasvunasenteen vahvistaminen,
 4. vahvuuksien johtaminen ja henkilöstön kehittämissuunnitelmien laadinta,
 5. dialoginen keskustelu yhteisöllisen kehittämisen ja ja päätöksenteon keinona.

Jokainen koulutusjakso sisältää kaksi webinaaria. Jakson ensimmäisessä webinaarissa saat tietoa ja harjoittelet valmentavan työotteen käyttämistä. Sitten pääset kokeilemaan oppimaasi menetelmää työssä. Toisessa webinaarissa jaat muille osallistujille kokemuksesi valmentavan työotteen soveltamisesta, opit muiden kokemuksista ja saat syventävää tietoa menetelmään liittyen.

Tässä koulutuksessa enemmän keskustellaan ja tehdään kuin tankataan teoriatietoa. Kokeneet valmentajamme Pauli Kallio ja Arttu Puhakka toivottavat sinut tervetulleeksi koulutukseen!

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä ja se sisältää orientaatiowebinaarin ja 10 puolenpäivän webinaaria, itsenäistä opiskelua Moodle-oppimisympäristössä ja käytännön kokeiluja.


Koulutuksen aikataulu on seuraava:

Orientaatiowebinaari: 8.12.2022 klo 14.00 – 15.30

1. jakso: 10.1.2023 klo 8.30-11.45 ja 25.1.2023 klo 12.00-15.15

2. jakso: 8.2.2023 klo 12.00-15.15 ja 22.2.2023 klo 12.00 – 15.15

3. jakso: 15.3.2023 klo 12.00 – 15.15 ja 29.3.2023 klo 12.00 – 15.15

4. jakso: 12.4.2023 klo 12.00-15.15 ja 26.4.2022 klo 12.00-15.15

5. jakso: 10.5.2022 klo 12.00-15.15 ja 24.5.2022 klo 12.00-15.15

Oppimistavoitteena on, että

 • opit valmentavan ja oivalluttavan työotteen periaatteet ja osaat soveltaa valmentamisen menetelmien johtamiseen ja esimiestyöhön
 • sisäistät ryhmävalmennuksen ja fasilitoinnin periaatteet ja osaat soveltaa niitä käytännössä yhteisöllisessä pedagogisessa kehittämisessä
 • sisäistät osaamisen johtamisen käsitteen ja prosessin, mindset-ajattelun ja osaat soveltaa sitä johtamiseen ja esimiestyöskentelyyn
 • sisäistät vahvuusperustaisen johtamisen teorian, käytännön ja menetelmät
 • opit dialogisen johtamisen käsitteen ja oppit sen soveltamista käytännössä.
5 op

Tämä Opetushallituksen rahoittama koulutus on suunnattu ensisijaisesti perusopetukseen ja siihen voi osallistua myös varhaiskasvatuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen kulutuksen ja vapaan sivistystyön johtamistyötä ja vastaavaa työtä tekevät henkilöt. Koulutus on osallistujille maksuton.

Suomi

Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton.

Koulutukseen otetaan 27 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneita pyydetään sähköpostitse vahvistamaan osallistumisensa ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos osallistuja ei vahvista osallistumistaan, niin paikka annetaan seuraavalla jonossa olevalle.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.


Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.