Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Työoikeuden täydennyskoulutus osa II: Työoikeudelliset riidat ja sovittelu (4 op)

Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma syventää ja laajentaa työoikeudellista osaamista.
smart for good
 • Juridiikka
Päivämäärä:
27.1.2022 - 14.6.2022
Ilmoittautumisaika:
4.6.2021 - 10.6.2022
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
1599,6 € (alv 24%)

KOULUTUS ANTAA TYÖOIKEUDEN OSAAJALLE

 • Ohjausta ja vastauksia käytännön pulmiin.
 • Apua argumentointiin, kun vastausta ei löydy oppikirjoista.
 • Syventävää tietoa esim. työtuomioistuimen käytännöistä ja prosesseista.
 • Neuvoja tapauksiin, joita koskeva oikeuskäytäntö on vähäistä, ristiriitaista tai epäselvää.
 • Aitoa syventymistä asioihin, kuten oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot, perusoikeuksiin vetoaminen työoikeudellisissa asioissa, ja mitä voi oppia eduskuntakäsittelystä.

Pyydä infotallenne sähköpostilla anne.keranen@uef.fi. Tallenteella suunnittelija ja pääkouluttaja kertovat tarkemmin koulutuksen sisällöstä.

 

Koulutuksessa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä kaikkea kuuluu muun työn piiriin irtisanomistapauksissa?
 • Voiko diagnoosi suojata irtisanomiselta?
 • Miten käräjäoikeuden ja työtuomioistuimen välinen toimivallan jako määräytyy?
 • Vanhentumis- vai kanneaika?
 • Voiko työehtosopimus johtaa työsuhteen ehtojen heikentymiseen?
 • Voidaanko työtuomioistuimessa määrätä hyvityssakolle viivästyskorkoa?

KOULUTUSPÄIVÄT

1. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta - uusia ja perinteisempiä kysymyksiä
27.1.2022 klo 8.30–11.30, verkkovälitteinen
Kouluttajat: varatuomari Harri Hietala ja asianajaja, varatuomari Maria Penttilä

 • Yhteistoimintalain soveltamisala ja sitä koskevat kannanotot
 • Jatkuva vuoropuhelu ja muutosneuvottelut
 • Miten valmistautua ja toteuttaa vaihe vaiheelta
 • Käytännön ohjeita
 • Rangaistavuuden edellytykset, hyvitys ja yhteistoiminta-asiamiehen myöntämä poikkeuslupa
 • Kirjaaminen ja tiedotus
 • Kuka edustaa ja ketä? Millaisin toimivaltuuksin?
 • Henkilöstörahastoja koskevia käytännön ongelmia ja niiden ratkaisuja

 
2. Työoikeudelliset erimielisyydet ja riidat
23.3.2022 klo 9–15, lähiopetus Helsinki / verkkovälitteinen
Kouluttajat: asianajaja Markus Lohi, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola ja työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, OTT Jaana Paanetoja

 • Toimivaltainen foorumi riidanratkaisuun
 • Vanhentumis- ja kanneajat
 • Yleisessä tuomioistuimessa asianosaisena: käytännön neuvoja kirjelmien laatimiseen, mitä asiamiehen on hyvä tietää prosessinjohdosta, prekluusiosta yms.
 • Työrauhakanteet työtuomioistuimessa asianajollisesti
 • Työtuomioistuinprosessin erityiskysymyksiä
 • Kantajana ja vastaajana sekä kuultavana työtuomioistuimessa


Lisäkoulutuksena (sisältyy koko koulutukseen):
Apua argumentointiin
6.4.2022 klo 16.15–17.15, verkkovälitteinen ja tallenne
Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

 • Oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot, oikeuskäytäntö ja
 • Kirjallisuus, työneuvoston lausunto, EU-oikeus,
 • Yhteistoiminta-asiamiehen lausunto, tasa-arvovaltuutetun lausunto

Lisämateriaalina (sisältyy koko koulutukseen):
Neuvottelumenettely työtuomioistuinprosessin edellytyksenä
kirjallinen materiaali
OTT Jaana Paanetoja
 

3. Valtakunnansovittelijan luona
26.4.2022 klo 8.30–11.30, verkkovälitteinen
kouluttaja: sovittelija Jukka Ahtela

 • Sovittelijan toimivallan laajuus
 • Miten sovitteluprosessiin on syytä valmistautua
 • Miten sovitteluprosessi etenee
 • Miten osapuolet voivat vaikuttaa asian edistymiseen?
   

4. Työoikeusjuristi ja hallinto-oikeudelliset asiat
25.5.2022 klo 8.30–11.30, verkkovälitteinen
Kouluttajat: työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, OTT Jaana Paanetoja ja varatuomari, oikeusneuvos Ari Wirén, KHO

 • Muutoksenhakutiet virkasuhdeasioissa lyhyesti
 • Hallinto-oikeusprosessi palvelussuhdeasioissa; erot ja yhtäläisyydet verrattuna työsuhdetta koskeviin riitoihin - Miten prosessi hoituu onnistuneesti?
 • Irtisanominen virkasuhteessa (henkilöperusteet sekä taloudelliset ja tuotannolliset perusteet) - mitä apua prosessissa on työoikeuden hallinnasta? Mitä oppia työoikeuden puolelle?
 • Jatkuvuusperiaatteen vaikutus ja merkitys
 • Erityiskysymyksiä
   

5. Työsopimus- ja työehtosopimuspajapäivä
ti 14.6.2022 klo 9–16, verkkovälitteinen
Kouluttaja: työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, OTT Jaana Paanetoja

Koulutuspäivän ohjelma muodostuu seuraavasti: aamupäivä työsopimuspaja, iltapäivä työehtosopimuspaja. Päivän sisältö rakentuu koko ohjelman aikana esille tulleista kysymyksistä. Sisällössä otetaan huomioon myös ohjelman aikainen uusi oikeuskäytäntö ja mahdollinen uusi lainsäädäntö. Osallistujat saavat etukäteen ratkaistavaksi aihepiiriä koskevia kuvitteellisia oikeustapauksia, joiden avulla pohditaan sekä sisällöllisiä että prosessuaalisia kysymyksiä. Osallistujilla on myös mahdollisuus vaikuttaa sisältöön toimittamalla kysymyksiä etukäteen.  Ohjeistus erikseen lähempänä koulutuspäivää.

 

 

LUE AJANKOHTAINEN ARTIKKELI KOULUTUKSESTA

Uusi työoikeuden täydennyskoulutus iskee työelämän osaamistarpeeseen:

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/uusi-tyooikeuden-taydennyskoulutus-iskee-tyoelaman-osaamistarpeeseen

Jatkuva oppiminen verkkosivut
4 op

Työelämässä eri tehtävissä toimivat lakimiehet ja muut oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, oikeustieteellisten opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat sekä työoikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä työskentelevät tai niihin suuntaavat. Ohjelma on suunnattu myös niille, jotka ovat muiden kuin oikeustieteellisten korkeakouluopintojen yhteydessä opiskelleet työoikeutta tai tarvitsevat työoikeudellista osaamista. Sopii myös tuomioistuinlaitosten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajille.

Koko ohjelma II osa 1290,00 € + alv 24 % 309,60 €, yhteensä 1 599,60 €.

Verkkovälitteinen koulutus (3 t) 250,00 € + alv 24 % 60,00 €, yhteensä 310,00 €.
Yksittäinen koulutuspäivä (6 t) 450,00 € + alv 24 % yhteensä 558,00 €.
Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. Pyydettäessä koulutus voidaan laskuttaa useammassa erässä. 

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi. 

Kouluttaja

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Vierailevia asiantuntijoita mm.
sovittelija Jukka Ahtela
asianajaja Markus Lohi
asianajaja Maria Penttilä
varatuomari Harri Hietala
OTT, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola
oikeusneuvos Ari Wiren (Korkein hallinto-oikeus)
lakimies Aki Eriksson (Aluehallintovirasto)