Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Punainen lakipykälä-merkki kannettavan tietokoneen näppäimistön päällä

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Työoikeuden täydennyskoulutukset kevät 2022

Jaana Paanetojan ytimekkäitä verkkokoulutuksia henkilöstötyön ajankohtaisista teemoista.
Hae ja perustele ratkaisuja käytännön kysymyksiin juridiikan avulla.
smart for good
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
  • Juridiikka
Päivämäärä:
15.2.2022 - 23.3.2022
Ilmoittautumisaika:
13.1.2022 - 22.4.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
341 € (alv 24%)

Poimi itseäsi kiinnostavat teemat tai osallistu kaikkiin! Kolmen tunnin mittaisissa verkkoluennoissa saat tiiviissä paketissa tietoa henkilöstöhallinnon ja- johtamisen käytännön työn kannalta olennaisista kysymyksistä juridiikan näkökulmasta.

Vaikka esihenkilö ei välttämättä itse olisi solmimassa työsopimuksia ja päättämässä erilaisista työsuhteeseen liittyvistä asioista, on tärkeää hallita perusasiat ja kyetä välttämään virheitä.

Häirinnästä vapaa ja turvallinen työympäristö – laaja vastuiden ja velvoitteiden kirjo
ti 15.2.2022 klo 8.30–11.30

Jokaisen työnantajan velvollisuutena on alasta, työntekijämäärästä tai työsuhteiden kestosta tai muusta vastaavasta riippumatta järjestää häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta vapaa työympäristö. Tähän työnantajaa velvoitetaan erityisesti työturvallisuuslain, tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain säännöksillä.

Mainituissa laeissa säädetään työnantajan velvollisuudesta ryhtyä toimenpiteisiin saatuaan tietää tapahtuneesta häirinnästä. Mitä nämä velvoitteet käytännössä tarkoittavat ja kuka niiden hoitamisesta kussakin organisaatiossa vastaa? Millainen vastuu lähiesimiehellä on? Miten HR voi varmistaa velvoitteiden hoitamista? Miten velvoitteet täytetään oikein ja tehokkaasti? Miten mahdollisiin epäkohtiin on puututtava ja miten?  Lisäksi webinaarin aikana selvitetään asiallisen työkäyttäytymisen vaatimuksia ja milloin mahdollisiin häiriöihin voidaan puuttua kurinpitotoimin tai työterveyslinjalla.


Työyhteisöä kriisiyttävät tilanteet
ti 22.3.2022 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa keskitytään erilaisiin työyhteisön toimintaa kriisiyttäviin tilanteisiin. Kysymys voi olla ensinnäkin työnantajan toiminnassa tapahtuvista muutoksista, kuten esihenkilön tai työpaikan sijainnin vaihtumisesta. Melko usein työvoiman vähentäminen yhteistoimintaneuvotteluineen on raskasta ja haastavaa koko työyhteisölle. Vaikka kaikki hoidetaan lain kirjaimen mukaan, saattaa prosessilla silti olla negatiivisia vaikutuksia työyhteisön toimintaan. Myös erilaiset henkilöiden väliset ristiriidat ja mahdolliset epäonnistuneet rekrytoinnit haastavat erityisesti esihenkilöitä ja HR:ää. Koulutuksessa selvitetään, miten erilaisia karikoita ja ongelmia on mahdollista ennaltaehkäistä. Samalla saa vastauksia mahdolliset esille tulleiden epäkohtien ja ongelmien korjaamiseksi.


Esihenkilö ja työoikeus: 10 tärkeintä käytännön asiaa
pe 22.4.2022 klo 12.00-15.00

Koulutuksessa käsitellään 10 yleistä ja tärkeää työoikeuden kysymystä; asioita, joiden perusteet olisi oltava jokaisen esihenkilön hallinnassa:

1) Työsopimus, työehtosopimus, laki vai työnantajan määräys? Miten työsuhteen ehdot määräytyvät? Mistä kaikesta työntekijän kanssa voidaan sopia ja miten?

2) Työsopimuksen kesto. Milloin työsopimus voi olla määräaikainen ja voiko määräaikaisen työsopimuksen irtisanoa?

3) Mitä koeaikapurku tarkoittaa ja miten se toteutetaan oikein?

4) Esihenkilön työnjohtovalta ja tulkintaetuoikeus

5) Esihenkilön jatkuva tarkkailuvelvoite ja vastuu

6) Joustavat ja yksilölliset ratkaisut? Mikä voi olla syrjintää?

7) Puheeksi ottaminen, erilaiset kuulemiset ja selvittelyt

8) Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

9) Erilaisiin rikkeisiin ja virheisiin reagointi ja reagointiaika

10) Henkilöstön irtisanominen: mitä, milloin ja miten?

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Henkilöstö- ja esimiestyön kehittäminen ja juridisen osaamisen päivittäminen.

Koulutus on suunnattu esimies- tai johtotehtävissä toimiville juridisen osaamisen päivittämiseen. Koulutus sopii myös henkilöstöasioita hoitaville ja esimerkiksi työsopimuksia laativille ja luottamusmiehille.

Yhden teeman hinta on 275 € + alv 24% 66 €, yhteensä verollisena 341 €.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Kouluttaja

OTT, työoikeuden dosentti, varatuomari Jaana Paanetoja on monipuolinen työ- ja sosiaalioikeuden osaaja. Hänelle on pitkä ja laaja-alainen opettaja- ja kouluttajakokemus. Paanetoja on osallistunut muun ohessa työlakien valmisteluun ja hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja. Paanetojaa kuvataan innovatiiviseksi ja kantaa ottavaksi asiantuntijaksi. Hänellä on opettajan pätevyys ja johtamisen erikoisammattitutkinto.