Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus 1: Tieteellinen tutkimus tutuksi, lv. 2024-2025, verkko-opinnot

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
2 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Verkko-opetus
Hinta:
40 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Suoritustapa: Perehtyminen kirjallisuuteen ja itsenäinen oppimistehtävä

Ajankohta: Opintojakso on suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Oppimateriaali (valitaan vähintään kolme): 1) Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita. 2) Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. (löytyy myös e-kirjana) 3) Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (löytyy myös e-kirjana) 4) Vilkka, H. (2021). Tutki ja kehitä. (löytyy myös e-kirjana)

Opettaja: Yliopistonlehtori, PsT Matti Kuittinen

Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot: Työ- ja organisaatiopsykologian opetussuunnitelma uudistuu lukuvuonna 2025-2026. Nykyinen opetustarjonta opintojaksoineen (ml. tämä opintojakso) on tarjolla ja suoritettavissa 31.7.2025 saakka. Mikäli suoritat kokonaisuutta ja opintosi jäävät kesken/olet suunnitellut opintoja useammalle lukuvuodelle, niin suoritat opintoja aina kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2025.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet, tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä tietää tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset. Opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Opintojakso suositellaan tehtäväksi ennen Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen opintojaksoa Projektityö, mikäli tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole tuttuja.

Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi.

Yksittäisen opintojakson hinta on 20€ / opintopiste, ja opintokokonaisuuksille 15€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2024–2025. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. 


Opintojaksokohtainen opiskeluoikeusaika 1.8.2024-31.7.2025.


Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. 


Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alta. 

Kellonajasta riippumaton
Suomi

Ilmoittaudu

Ilmoittautumisohje 

I Ilmoittautumaan pääset oheisesta painikkeesta. Siirryt ilmoittautumispalveluun, jossa opintojakso on valmiiksi valittuna. Voit halutessasi lisätä opintokoriin myös muita opintojaksoja, ennen kuin jatkat ilmoittautumaan. 

II Siirry tunnistautumaan Suomi.fi-palveluun, täydennä omat tietosi ilmoittautumislomakkeelle, vahvista ilmoittautuminen ja maksa opinnot 

Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu- ja perumisehtoihin

III Ilmoittautumisesi käsittelyaika on pääasiallisesti 2-5 arkipäivää, maksimissaan 10 arkipäivää. Käsittelyajan jälkeen saat järjestelmän lähettämän viestin, joka sisältää linkin opintojen aloitusohjeisiin. Tutustu ohjeisiin huolellisesti. 

Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat lisäksi yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opiskeluoikeuden alkaessa.  

Mikäli et saa viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio ja tarvittaessa ota yhteyttä avoimeen yliopistoon. 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Ilmoittautuminen alkaa:
2024-08-06 09:00
Ilmoittautuminen päättyy:
2025-06-13 23:59