Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Tietosuoja

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Tietosuojan erityiskysymyksiä -täydennyskoulutus

Tietosuojan erityiskysymyksiä tietosuojavastaaville. Syvenny tiedonhallintalakiin, vaikutustenarviointiin, tietoturvaloukkauksiin ja hankintoihin.
smart for good
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • Juridiikka
Päivämäärä:
5.10.2021 - 11.1.2022
Ilmoittautumisaika:
25.5.2021 - 20.9.2021
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
1400 € (alv 24%)

Neljän verkkovälitteisen koulutuksen sarja, jossa käsitellään tietosuojavastaavien toiveiden pohjalta valittuja teemoja. Täydennyskoulutus on jatkoa Osaava tietosuojavastaava -koulutukselle tai täydentää muutoin hankittua osaamista. Voit osallistua kokonaisuuteen, tai poimia itseäsi kiinnostavat teemat. Koulutuksesta saat todistuksen IAPP:n myöntämien sertifikaattien ylläpitämiseen.

1.    Tietosuojavastaavan rooli ja tehtävät tiedonhallintalain soveltamisessa  
ti 5.10.2021 klo 13 - 16

Koulutuksessa käsitellään, miten tietosuojavastaavan on otettava huomioon työssään tiedonhallintalaissa säädetyt vaatimukset.

Keskeiset teemat:

 • Mikä on tiedonhallintalain suhde muuhun tietosuojalainsäädäntöön?
 • Miten tiedonhallintalaki vaikuttaa tietosuojavastaavan tehtäviin?
 • Miten tietosuojavastaavan toiminnan pitää näkyä tiedonhallintamallissa?
 • Miten tietosuojavastaavan asiakirjojen tiedonhallinta on järjestettävä?

Kouluttaja: Tomi Voutilainen, julkisoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto


2.    Vaikutustenarviointi, käytännön toteutus ja haasteet
ti 2.11.2021 klo 8.30 - 11.30

Koulutuksessa käsitellään tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien tekemistä. Aihetta tarkastellaan sekä sääntelyn asettamien vaatimusten kautta että käytännön esimerkkien kannalta.

Keskeiset teemat:

 • Mitä vaikutustenarvioinnilla tarkoitetaan? Mitä ovat PIA ja DPIA?
 • Mitä Privacy by Design ja Privacy by Default tarkoittavat?
 • Mitkä ovat lainsäädännön vaatimukset asialle?
 • Millaista viranomaisohjeistusta vaikutustenarviointien tekemisestä on?
 • Vaikutustenarviointien tekemisen parhaita käytänteitä, haastekohtia ja esimerkkejä


Kouluttaja: Hanna Lankinen, Chief Privacy Officer, OP Ryhmä


3.    Tietoturvaloukkaukset ja viranomaisten ratkaisukäytäntö  
ke 1.12.2021 klo 8.30 - 11.30

Koulutuksessa käsitellään tarkemmin tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja henkilötietojen tietoturvaloukkauksia ja niiden hoitamista käytännössä. Henkilötietojen tietoturvaloukkausten määritelmä on laaja eli se kattaa hyvin monenlaiset tapahtumat inhimillisistä tietojenkäsittelyyn liittyvistä virheistä kyberhyökkäyksiin. Toisaalta tapahtuneesta riippumatta organisaatioilla tulee olla kyky hoitaa henkilötietojen tietoturvaloukkaukset laissa edellytetyllä tavalla.

Keskeiset teemat:

 • Henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin liittyvä riskiarviointi ja ilmoitusvelvollisuus käytännössä.
 • Euroopan tietosuojaneuvoston henkilötietojen tietoturvaloukkauksia koskevat soveltamisohjeet.
 • Organisaation sisäiset hallintamallit henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintaan?
 • Miten henkilötietojen tietoturvaloukkausten hoitamista voi harjoitella?
 • Tietototurvaloukkauksia koskeva ratkaisukäytäntö tähän mennessä.


Kouluttaja: Hannu Järvinen, tietosuojavastaava, OP Ryhmä


4.    Tietosuojavaatimukset hankinnoissa
to 20.1.2022 klo 8.30 - 11.30

Koulutuksessa käsitellään tietosuojavaatimusten huomioimista julkisiin hankintoihin liittyviä hankintasopimuksia laadittaessa.

Keskeiset teemat:

 •  Julkiset hankinnat ja tietosuojavaatimukset
 • Tarjouspyynnössä esitettävät tietosuojavaatimukset osana hankintasopimusta
 • Hankintasopimuksen muotovaatimukset tietosuojan näkökulmasta
 • Hankintasopimuksen täytäntöönpano ja tietosuoja


Kouluttaja: Tomi Voutilainen, julkisoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Osallistuja syventää osaamistaan tietosuojaan liittyvissä erityisteemoissa ja hahmottaa tarkemmin omaan rooliinsa sisältyviä tehtäviä ja velvoitteita. Osallistuja perehtyy keskeiseen lainsäädäntöön, soveltamisohjeisiin ja käytäntöihin. Tavoitteena on tarjota käytännön eväitä omaan työhön sekä verkostoitumista muiden osallistujien kanssa.

12 tuntia

Tietosuojavastaavat ja tietosuojavastaavan tehtäviin suuntaavat, tietosuoja-asiantuntijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Koko ohjelma 1129,03 € + alv. 24 % (270,97 €), yhteensä 1400,00 €.

Yksittäinen koulutus 295,00 € + alv. 24 % (70,80 €), yhteensä 365,80 €.

Hintaan sisältyy opetus ja sähköinen materiaali. Koko koulutusohjelmaan osallistuvat voivat tiedustella mahdollisuutta luentotallenteisiin.

Koko ohjelman laskutus kahdessa erässä: 1. erä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen 846,99 € + alv., 2. erä vuonna 2022 282,33 € + alv. Yksittäiset koulutuspäivät laskutetaan koulutuspäivän jälkeen. Samasta organisaatiosta osallistuville –10 % toisen osallistujan osallistumismaksusta.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Tietosuojapodcast

Kouluttajien Hannu Järvisen ja Hanna Lankisen tietosuojapodcast

Juridiikka_nuija

Päivittyvä sääntely haastaa informaatio-​oikeuden kokonaisuuden hallintaa