Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Riskienhallinta

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Riskienhallinnan erityisosaaminen täydennyskoulutus

Riskienhallinnan erityisosaaminen -koulutuksessa syvennytään riskienhallinnan koko prosessiin ja käydään läpi eri osa-alueet.
smart for good
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
  • Juridiikka
  • Yrityksen kasvu ja kehittyminen
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Lähiopetus, Verkko-opetus
Hinta:
3038 € (alv 24%)

Koulutukseen sisältyy neljä kahden opintopisteen teemakohtaista opintojaksoa ja oman organisaation riskienhallinnan kehittämistehtävä (10 op). Oman organisaation kehittämistä toteutetaan koulutuksen aikana käytännönläheisesti ja ohjatusti. Asiakokonaisuudet puretaan vuorovaikutuksellisesti lähiopetuspäivillä tavoitteena parhaiden toimintamallien leviäminen käytäntöön. 

Koulutuksen pääsisällöt ovat:
1. Liiketoiminnan ja riskienhallinnan perusteet (2 op)
• Riskienhallinnan perusteet ja keskeiset standardit sekä vaatimukset
• Riskienhallintamallit ja kypsyystasot
• Riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää 
• Laajennetaan osallistujien riskienhallinnan käsitettä ja siihen liittyvien viitekehysten käyttötarkoituksia

2. Riskien arviointi ja hallinta (2 op)
• Riskien arvioinnin yleiset menetelmät, riskien liittäminen organisaation kannalta merkittäviin tavoitteisiin, arvoihin ja mittareihin
•Tarkastellaan erilaisia tapoja ja menetelmiä tehdä arvioita käytännössä
•Käydään lävitse menetelmiä ja tapoja riskien hallitsemiseksi sekä ottamiseksi

3. Riskien kattaminen, raportointi ja katselmointi (2 op)
• Erilaiset rahoitustavat hallinta taloudellisia seuraamuksia riskien toteutumisesta
• Riskeistä raportointi määritellyille sidosryhmille
• Käydään lävitse erilaisia malleja, tapoja ja sisältöjä, miten riskihavaintojen sisältö saadaan johdon agendalle

4. Riskienhallinnan erityisosa-alueet ja integrointi liiketoimintaan (2 op)
• Riskienhallinnan integrointi liiketoimintaan ja johtamiseen sekä strategisten vaihtoehtojen arviointiin
•Tarkastellaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja riskienhallinnan näkökulmasta, miten varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus erilaisissa häiriötilanteissa, miten käsitellään uhkatilanteita ja -tapahtumia organisaatiossa ja miten hallitaan erilaisia kriisitilanteita

5. Riskienhallinnan kehittämisosaaminen (10 op)
• Riskienhallinnan kehittämistehtävän purku ja palaute
• Loppuseminaari

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia asiantuntijana riskienhallinnassa ja on mahdollisuus suorittaa myös FERMAn Risk Manager -sertifiointi omakustanteisesti. 

18 op

Riskienhallinnan, turvallisuuden ja laadunhallinnan parissa työskentelevät henkilöt yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Ilmoitetaan myöhemmin.

Suomi

Koulutuksen hinta on 2450,00 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 038,00 €. Koko ohjelmaan osallistuvien laskutus yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen tai pyynnöstä useammassa erässä.

Yksittäisen päivän hinta on 540,00 € + alv. 24 %, yhteensä 669,60 € (sis. alv. 24 %), laskutus koulutuspäivän jälkeen.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi. 

Kouluttaja

Koulutuksen kouluttajina toimivat OTT, dosentti Jyri Paasonen ja
Suomen Riskienhallintayhdistyksen toiminnanjohtaja Lassi Väisänen.