Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Pedagogista osaamista terveysalan asiantuntijalle

Ovatko ohjaus- ja koulutustaidot hallussa? Tuottaako työsi tulosta? Vahvista
pedagogista osaamistasi verkkokoulutuksessamme.
smart for good
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
jatkuva
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
731,6 € (alv 24%)

Ota haltuun opetuksen ja oppimisen teoriaa ja käytäntöjä ja tule hakemaan parhaat vinkit aktivoivista opetusmenetelmistä, simulaatio-opetuksesta, flippauksesta, vertaispalautteen hyödyntämisestä, jännityksen voittamisesta sekä etäopetuksen mahdollisuuksista.

 

Koulutus koostuu oppimistehtävistä, niitä tukevasta materiaalista sekä videotallenteista. Sen laajuus on 5 opintopistettä (op), yksi op vastaa 27 tunnin työtä. Opintojen ohjauksesta vastaa verkkotutor, joka auttaa opinnoissa ja antaa henkilökohtaista palautetta oppimisprosessin aikana. Joustavat ja ohjatut verkko-opinnot sisältävät kaksi jaksoa:

1. Opetuksen ja ohjauksen pedagogiset perusteet 2 op

Ensimmäinen jakso avaa opettajan avaintaitoja, opetuksen ja oppimisen 
prosesseja. Orientoidu verkkoluentojen, kirjallisten aineistojen ja tehtävien avulla opetuksen ja ohjauksen keskeisiin kysymyksiin: oppimiskäsitykseen, opiskelija-analyysiin, oppimisprosessin tavoitteiden, sisältöjen ja toteutustavan määrittelemiseen sekä arviointiin ja palautteenantoon.

2. Oman opetustapahtuman suunnittelu, toteutus ja pedagoginen kehittäminen 3 op

Keskity konkreettiseen opetuksen tai ohjauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen kouluttajan ja opettajatuutorin tuella. Jaksoon sisältyy verkkoluentoja, verkko-ohjausta sekä opetus- tai ohjaustapahtuman toteutus, arviointi ja kehittäminen.

 

Suosittelemme opintojen suorittamista lukukauden aikana. Opinto-oikeus on kuitenkin voimassa vuoden.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksen jälkeen osaat 

  • kehittää omaan työhösi liittyvää opetusta ja ohjausta 
  • suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista koulutusta 
  • arvioida oppimisen prosessia, tuloksia ja pedagogisia ratkaisuja 
  • hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä
     
5 op

Terveysalan kliiniset asiantuntijat ja muut terveyden kentällä toimivat, esimerkiksi lääkärit, hoitajat tai farmasian alan ammattilaiset

590 € + alv 24  % (141,60 €), verollinen myyntihinta 731,60 €. 

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Opintojakso hyväksytään pedagogisiksi opinnoiksi dosentilta vaadittaviksi 5 op opinnoiksi. 

 

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Suunnittelija

Profiilikuva: Annamari Lastunen

Lastunen, Annamari

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Anne Pennanen

Pennanen, Anne

Koulutussihteeri