Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

pedagogista osaamista

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Pedagogista osaamista terveysalan asiantuntijalle

Ovatko ohjaus- ja koulutustaidot hallussa? Tuottaako työsi tulosta? Vahvista
pedagogista osaamistasi verkkokoulutuksessamme.
smart for good
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
  • Sosiaali ja terveysala
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
793,6 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ota haltuun opetuksen ja oppimisen teoriaa ja käytäntöjä ja tule hakemaan parhaat vinkit aktivoivista opetusmenetelmistä, simulaatio-opetuksesta, flippauksesta, vertaispalautteen hyödyntämisestä, jännityksen voittamisesta sekä etäopetuksen mahdollisuuksista.

 

Koulutus koostuu oppimistehtävistä, niitä tukevasta materiaalista sekä videotallenteista. Sen laajuus on 5 opintopistettä (op), yksi op vastaa 27 tunnin työtä. Opintojen ohjauksesta vastaa verkkotutor, joka auttaa opinnoissa ja antaa henkilökohtaista palautetta oppimisprosessin aikana. Joustavat ja ohjatut verkko-opinnot sisältävät kaksi jaksoa:

1. Opetuksen ja ohjauksen pedagogiset perusteet 2 op

Ensimmäinen jakso avaa opettajan avaintaitoja, opetuksen ja oppimisen 
prosesseja. Orientoidu verkkoluentojen, kirjallisten aineistojen ja tehtävien avulla opetuksen ja ohjauksen keskeisiin kysymyksiin: oppimiskäsitykseen, opiskelija-analyysiin, oppimisprosessin tavoitteiden, sisältöjen ja toteutustavan määrittelemiseen sekä arviointiin ja palautteenantoon.

2. Oman opetustapahtuman suunnittelu, toteutus ja pedagoginen kehittäminen 3 op

Keskity konkreettiseen opetuksen tai ohjauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen kouluttajan ja opettajatuutorin tuella. Jaksoon sisältyy verkkoluentoja, verkko-ohjausta sekä opetus- tai ohjaustapahtuman toteutus, arviointi ja kehittäminen.

HUOM! Voit tehdä halutessasi myös vain 1. tai 2. osion.

Suosittelemme opintojen suorittamista lukukauden aikana. Opinto-oikeus on kuitenkin voimassa vuoden.

Koulutuksen jälkeen osaat 

  • kehittää omaan työhösi liittyvää opetusta ja ohjausta 
  • suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista koulutusta 
  • arvioida oppimisen prosessia, tuloksia ja pedagogisia ratkaisuja 
  • hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä
     

Terveysalan kliiniset asiantuntijat ja muut terveyden kentällä toimivat, esimerkiksi lääkärit, hoitajat tai farmasian alan ammattilaiset

640 € + alv 24  % (153,60 €), verollinen myyntihinta 793,60 €. 

Yksittäisen opintojakson hinta (erikseen ostettuna):

1. Opetuksen ja ohjauksen pedagogiset perusteet 2 op 283 € + alv 24 % (67,92 €), verollinen myyntihinta 350,92 €.

2. Oman opetustapahtuman suunnittelu, toteutus ja pedagoginen kehittäminen 3 op 387 € + alv 24 % (92,88 €), verollinen myyntihinta 479,88 €.

Koulutuksen opinto-oikeus 1 vuosi. Opinto-oikeutta on mahdollista jatkaa lukukausi (kevät 1.1–31.7 tai 1.8–31.12) kerrallaan. Opinto-oikeuden jatkoaika on maksullista ja se on puolet koulutuksen alkuperäisestä hinnasta. 

Verollinen koulutuspalvelu, AVL 39 §.

Opintojakso hyväksytään pedagogisiksi opinnoiksi dosentilta vaadittaviksi 5 op opinnoiksi. 

 

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.