Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

tietosuoja

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Osaava tietosuojavastaava - täydennyskoulutus

Tietosuojavastaavien osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen.
smart for good
  • Juridiikka
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
Päivämäärä:
6.4.2022 - 2.2.2023
Ilmoittautumisaika:
16.6.2021 - 20.11.2022
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
3100 € (alv 24%)

Kuuden koulutuspäivän kokonaisuus toimii täydennyskoulutuksena tietosuojavastaavan tehtävissä toimiville tai muille, joiden työtehtävät liittyvät koulutuspäivien teemoihin. Koulutusohjelmassa käydään läpi peruslainsäädäntöä ja sen soveltamista käytäntöön. Päivien aikana nostetaan esiin uusia ajankohtaisia teemoja, haasteita ja ratkaisuja.

Voit osallistua koko ohjelmaan tai yksittäisiin koulutuspäiviin. Koko ohjelmaan liittyvä kehittämistehtävä syventää osaamista, kun koulutuksen ajan toteutetaan käytännönläheistä kehittämistyötä omassa organisaatiossa, ja kouluttajamme on tukenasi valmiina konsultoimaan. Osallistujaryhmästä pyritään luomaan oma verkostonsa, jonka puoleen voi kääntyä myös koulutuksen jälkeen.

Todistus koulutuksen suorittamisesta sopii IAPP:n tietosuojasertifikaattien myöntämiseen ja ylläpitämiseen vaadittavien pisteiden kartuttamiseen.

1. Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät (2 op)
Ke 6.4.2022 klo 8.30–14.30

Toteutus: verkkovälitteinen
Kouluttaja: julkisoikeuden professori, HTT Tomi Voutilainen

 

2. Tietosuojavastaavien ajankohtaispäivä (2 op)
To 7.4.2022 klo 9.00–15.15

Toteutus: verkkovälitteinen

Mikä on ajankohtaista tietosuojavastaavan työssä juuri nyt? Mihin pitäisi kiinnittää huomiota lähitulevaisuudessa? Koulutusohjelman ensimmäinen päivä johdattaa ajankohtaisiin teemoihin, joihin syvennytään lisää tulevien koulutuspäivien aikana. Päivän aikana on tarkoitus myös verkostoitua osallistujien kesken ja vaihtaa ajatuksia omasta työstä oman organisaation prosessien kehittämistarpeita ja sitä kautta pohtia tulevaa kehittämistyön teemaa. Voit osallistua myös pelkästään tähän päivään, vaikka et osallistuisi koko ohjelmaan.

Koulutuspäivässä kuulemme seuraavien asiantuntijavieraiden alustukset:

Aamupäivä:
senior legal counsel (OP Ryhmä), OTL Leena Alapuranen, Katsaus ajankohtaisiin kysymyksiin tietosuojamaailmassa

Iltapäivä:
tohtorikoulutettava (UEF), HTM Meri Sariola, Katsaus digipalvelulain ajankohtaisiin asioihin

Iltapäivä:
tietosuojavastaava Hannu Järvinen, Katsaus ajankohtaisiin kysymyksiin tietosuojamaailmassa osa 2
 
 
3. Tietosuojasääntely tietosuojavastaaville (2 op)
To 19.5.2022 klo 9.00–15.30

Toteutus: verkkovälitteinen
Kouluttaja: tohtorikoulutettava, HTM Meri Sariola

Miten tietosuojasta on säädetty ja miten lainsäädäntöä tulisi tulkita? Mitkä ovat rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijöiden vastuut ja velvollisuudet? Miten tietosuojavaatimukset tulisi huomioida erilaisissa palvelusopimuksissa?  

 
4.  Tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädäntö tietosuojavastaaville (2 op)
To 29.9.2022 klo 9.00–15.30

Toteutus: verkkovälitteinen
Kouluttaja: julkisoikeuden professori, HTT Tomi Voutilainen

Kenellä on oikeus tietoon, milloin tietoja saa käsitellä, miten julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö vaikuttaa tietosuojan toteuttamiseen ja miten tiedonhallinnan sääntely vaikuttaa tietosuojaan? Miten tietosuojavastaavan on sovellettava tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädäntöä omassa työssään?  
   
5. Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä (2 op)
Ti 22.11.2022 klo 9.00–15.30

Toteutus: verkkovälitteinen  
Kouluttaja: OTT, Jyri Paasonen

Kuka johtaa ja ohjaa tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjä? Miten kansalaisten katseluoikeus ja sähköistyvät palvelut muuttavat toimintatapoja vai muuttavatko? Mitkä tekijät vaikuttavat hyvän tietosuojatason toteutumiseen?

Kuinka ennakoivilla toimilla voidaan varmistaa hyvän tietosuojan toteutuminen? Perehdymme mm. asiakastietojen käsittelyn valvontatapoihin mm. lokitietojen seuranta, asiakkaiden informointiin ja tietosuojapolitiikkojen sisältöön.  
   
6.  Kehittämisseminaari (2 op + kehittämistehtävä 5 op)
To 2.2.2023 klo 9–16

Toteutus: lähiopetus Helsinki
Kouluttaja: OTL Leena Alapuranen

Kehittämisseminaarissa kukin osallistuja esittelee tiivistelmän omasta kehittämistyöstään, ja antaa palautetta puolestaan muille osallistujille. Tätä päivää kuvataan yhdeksi koulutusohjelman antoisimmaksi päiväksi.

Jatkuva oppiminen verkkosivut
15 op

Tietosuojavastaavat, kyseisiin tehtäviin suuntavaat ja muut aiheesta kiinnostuneet sekä tietosuojasertifikaattien ylläpitämiseen vaadittavan tietosuojaosaamisen päivittäjät.

Koko ohjelman hinta on 2500,00 € + alv. 24 % 600,00 €, yhteensä 3100,00 €.

Koulutus laskutetaan kahdessa erässä: 1. erä ensimmäinen koulutuspäivän jälkeen huhtikuussa 2022 2040 € + alv. 24 %, 2. erä tammikuussa 2023 460 € + alv. 24 %.

Yksittäisen koulutuspäivän hinta on 490,00 € + alv. 24 % 117,60 €, yhteensä 607,60 €.  

Voit tiedustella ryhmähintaa useammalle osallistujalle tai useammalle yksittäiselle koulutuspäivälle.

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä ja se muodostuu 2 op:n laajuisista koulutuspäivistä sekä 5 op:n laajuisesta kehittämistehtävästä. Osallistuja voi valita, suorittaako koulutukseen sisältyvät opintopisteet. Opintopisteiden edellytyksenä on kirjallisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

llmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Hyvä koulutus ja asianmukaiset materiaalit, sekä erittäin pätevät opettajat.

Tehtävät ja niiden läpikäynti havainnollistivat mitä luennot tarkoittivat.

Olin todella tyytyväinen koulutukseen ja sen antiin.