Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Lapsi leikkii muovailuvahalla

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

MOOC: LASTENSUOJELUN PERUSTEET - mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?

Lasten ja nuorten parissa toimiville tarkoitettu lastensuojelun perusasioita avaava opintojakso.
smart for good
Päivämäärä:
18.4.2021 - 31.12.2021
Ilmoittautumisaika:
jatkuva
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala, Teologia ja filosofia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-

Lasten ja nuorten parissa toimitaan laajasti eri ammateissa, joissa havaitaan myös huolta herättäviä tilanteita. Lastensuojelu on tärkeä yhteistyökumppani niin kouluissa, neuvoloissa, päiväkodeissa tai esimerkiksi poliisin työssä, mutta sen roolista ei useinkaan tiedetä riittävästi.  Tähän tarpeeseen vastataan Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttamassa verkko-opintojaksossa, joka aukeaa huhtikuussa. 

Monitoimijaisen suojelutehtävän tarve kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Oman ammatillisen paikan jäsentäminen ja suhde muihin ammattilaisiin lastensuojelun kontekstissa. Lastensuojelunlain velvoitteet puheeksi ottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon kontekstissa. Salassapidon käytännöt kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä; lastensuojeluilmoitus, SHL-ilmoitus, ennakollinen lastensuojeluilmoitus sekä poliisiviranomaisen näkökulma ilmoitusvelvollisuuteen.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot lastensuojelusta ja monitoimijaisesta lasten suojelutehtävästä sivistys-, sosiaali- ja terveysalan työssä.

3 op

Sivistys-, sosiaali- ja terveysalan työssä toimivat, jotka tarvitsevat perustietoa lastensuojelusta

Suomi

Opintopisteytettynä opintosuorituksena opiskelija maksaa avoimen yliopiston opinto-oikeuden 12 €/opintopiste, yhteensä 36 € 

Tutustu koulutukseen blogikirjoituksesta!

 Avoimen yliopiston yleiset perumisehdot