Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Lääkealan täydennyskoulutukset

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Koronavirustartuntojen jäljitys

Koronavirustapausten kontaktien kartoittamisen ja tartunnalle altistuneiden jäljityksen opintojakso.
smart for good
 • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
1.6.2020 - 31.5.2021
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-

KOULUTUS ON PÄÄTTYNYT!

 

Opintojakson avulla koulutetaan tartunnanjäljitystyön osaajia. 
Opiskelu on noin 27 h itsenäistä, omassa aikataulussa tapahtuvaa opiskelua.

Opintojaksosta ei myönnetä opintopisteitä.

Opintojakso koostuu luentomoduuleista, oheismateriaalista ja osaamisen arvioinnista (verkossa suoritettavat harjoitustentit ja lopputentti).

 • kenttä- ja infektioepidemiologian peruskäsitteet  
 • Koronavirusinfektion itämisaika, tartuntatavat, tarttuvuus ja epidemian leviämiseen liittyvät tekijät 
 • oireisten, vähäoireisten, pre-symptomaattisten ja oireettomien rooli
 • kontaktien kartoituksen ja jäljityksen tavoitteet 
 • yleisvaarallisten tartuntatautien jäljitystä koskeva tartuntatautilain säännökset 
 • Covid-19 tapausmääritelmät (varmistettu/epäilty tapaus)
 • kontaktien tunnistus ja luokittelu riskiarvion perusteella (lähikontaktit/ muut kontaktit)
 • terveydenhuollon yksiköissä: henkilökunnan lähikontaktit (varotoimien/suojautumisen asianmukaisuus tai puuttuminen) 
 • kontaktien rivilistaus ja haastattelu
 • kuvailevat tiedot: henkilö, aika, paikka
 • oireiden monitorointitavat, ohjeistus (aktiivinen seuranta, kotikaranteeni, kotihoito, hoitoon hakeutuminen)
 • laboratoriotestauksen periaatteet
 • jatkotoimet, seurantatietojen keräys, analysointi ja merkitys torjuntatoimien kohdentamisessa
 • lainsäädäntö

Ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautunut saa vahvistusviestin, jossa kerrotaan tarkat ohjeet jatkamiseen ja kurssin suorittamiseen.

 

Suuren suosion saavuttanut Koronavirustartuntojen jäljitys -koulutus jatkuu kevään 2021. Tampereen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhdessä tuottamalle kurssille ilmoittautuneita on tällä hetkellä jo yli 7 800 ja kurssin suorittaneita yli 3 900. 

Koronavirusepidemian levitessä tartuntojen jäljitystyölle on tarvetta kasvavassa määrin. Koulutus antaa hyvän pohjaosaamisen jäljitystyön aloittamiseen. Koulutuksen saama palaute on ollut erinomaista: yli 92 % kurssin suorittaneista suosittelisi kurssia muille.   
 
Koulutus on auttanut osallistujia mm. ymmärtämään paremmin koronaan liittyvää toimintaa ja tavoitteita ja päivittämään osaamista työpaikan hakuun. Koulutus on saanut kiitosta mm. sen selkeydestä, hyvästä kokonaisuudesta ja lisätietojen saavutettavuudesta.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää koronavirusinfektioon (Covid-19) liittyvät infektioepidemiologiset peruskäsitteet ja torjuntakeinot
 • Osaa tehdä varmistettujen tai epäiltyjen Covid-19 tapausten kontaktien kartoituksen ja jäljitykseen tarvittavat toimenpiteet yhteisössä ja terveydenhuollossa sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjauksessa
 • Tuntee yksityisyyden suojaan liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne työssään
 • Osaa tunnistaa tärkeimmät virhelähteet ja tilanteet, milloin tarvitaan asiantuntijakonsultaatiota (Sairaanhoitopiirin infektiolääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Kaikille avoin verkko-opintojakso, joka on suunnattu ensisijaisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan jatkokoulutukseen ja alan opiskelijoille.

Suomi

Maksuton

Opintojakson käytännön toteutuksesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Koulutuksen järjestäjät eivät vastaa jäljitystyöstä tai sen järjestämisestä.       
Vastuuhenkilö:
Pekka Nuorti, epidemiologian professori
Terveystieteiden yksikkö, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

 

Huom! Koulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin 31.5.2021 asti.
 

Suunnittelija

Profiilikuva: Ville Valkonen

Valkonen, Ville

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Anne Pennanen

Pennanen, Anne

Koulutussihteeri