Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Kohti uudistuvaa lukiota (LOPS2021)

Miten tuet ja ohjaat opiskelijoitasi uuden opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla?
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
8.4.2021 - 31.12.2021
Ilmoittautumisaika:
15.11.2020 - 28.3.2021
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-

Koulutus perehtyy opetussuunnitelman keskeisiin uudistuksiin niiden käyttöönoton näkökulmasta. Koulutus on monimuotoista sisältäen  webinaareja sekä omaan työhön liittyviä itsenäisiä tehtäviä ja kokeiluja.

Koulutus sisältää neljä toisiaan tukevaa koulutusjaksoa, jotka muodostavat yhdessä 8 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

  • Laaja-alainen osaaminen lukiossa (2 op)
  • Arvioinnin monet muodot (3 op)
  • Opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen (2 op)
  • Onnistunut yhteistyö korkeakoulujen ja työelämän kanssa (1 op)

 

Ensimmäinen koulutuspäivä toteutetaan 8.4 klo 9-16 etäyhteydellä.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksen aikana syvennyt laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin, arviointiin, opiskelijan ohjaamiseen ja tukemiseen sekä yhteistyöhön korkeakoulujen ja työelämän kanssa LOPS2021:n ja oman työsi näkökulmasta. Koulutuksen myötä ymmärrät oppiaineesi mahdollisuudet tässä kokonaisuudessa.

8 op

Koulutus on tarkoitettu lukion opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä rehtoreille

Koulutus toteutetaan etäyhteydellä verkossa.

Opintojaksot:

Laaja-alainen osaaminen lukiossa
8.4.2021 klo 9 - 16
19.4.2021 klo 13 - 16                          
29.4.2021 klo 13 - 16

Arvioinnin monet muodot
12.5.2021 klo 13 - 16
Opintojakso sisältää yhteensä neljä kolmen tunnin webinaaria. Jäljellä olevat webinaarit järjestetään loppusyksyllä 2021. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
                         
Opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen
Syksy 2021. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Onnistunut yhteistyö korkeakoulujen ja työelämän kanssa
Loppusyksyllä 2021. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Syksyn koulutuspäivien ajankohta selviää, kun lukion syyslukukauden aikataulu on tiedossa.

Suomi

Maksuton, oph rahoittaa hanketta

Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kohderyhmän mukaisesti.

Tutustu koko opetus- ja kasvatusalan koulutusmahdollisuuksiin. Huom. Olethan huomannut, että tarjoamme esimies- ja johtamiskoulutuksia ja valmennuksia opetusalan henkilöstölle. Kysy lisää!

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Suunnittelija

Profiilikuva: Virpi Moilanen

Moilanen, Virpi

Kouluttaja

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Lasse Reijonen

Reijonen, Lasse

Koulutussihteeri