Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

kipsy

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Kivun psykologian asiantuntijakoulutus 30 op

Tarvitsetko lisää osaamista kroonisesta kivusta kärsivien kohtaamiseen? Haluatko oppia tutkitusti tehokkaita keinoja kipupotilaiden hoitoon ja kivun kroonistumisen ennaltaehkäisyyn? Tunnetko kipupsykologisen arvioinnin menetelmät?
smart for good
 • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
17.3.2022 -
Ilmoittautumisaika:
1.11.2021 - 15.2.2022
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
4991 € (alv 24%)

Tämä koulutus tarjoaa psykologeille ajantasaista, kipuun ja kivun psykologiaan liittyvää teoriatietoa sekä välineitä tiedon soveltamiseen - kipupotilaiden psykologiseen tutkimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Koulutuksen suorittanut kykenee työskentelemään moniammatillisissa työryhmissä kivun psykologian asiantuntijana.

Kouluttajina ja tutoreina toimivat sekä tutkimusta että kliinistä käytäntöä tuntevat kivun psykologian ja hoidon asiantuntijat. Opetussuunnitelmasta vastaa Suomen Kivuntutkimus ry:n psykologitoimikunta, johon kuuluu myös UEF:n yliopistonlehtori Petri Karkkola. Sisältö perustuu IASP:n (International Association for the Study of Pain) määrittelemiin kivun psykologian erikoistumisohjelman kriteereihin.

Ensimmäinen kokoontumiskerta on 17.-18.3.2022. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäseminaareja, tutorryhmän tapaamisia, kirjallisuuteen perehtymistä, valinnaisia opintoja sekä lopputyö, joka esitetään päätösseminaarissa. Lähiopetus on pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla. Lisäksi opintoihin kuuluu omakustanteinen osallistuminen Kipupsykologien valtakunnallisille neuvottelupäiville tai muuhun vastaavaan tapahtumaan.

RAKENNE

 • Seminaarit, tutorryhmät ja kirjallisuuteen perehtyminen 16 op
 • Lopputyö 8 op
 • Valinnaiset opinnot 6 op

TEEMASEMINAARIT

Kevät 2022

 • Kipu biopsykososiaalisena ilmiönä 2 pv, 17.-18.3. (lähijakso)
 • Kipupotilaan psykologinen tutkiminen, hoito ja kuntoutus 2 pv, 12.-13.5. (lähijakso)

Syksy 2022

 • Kivun hoidon ja kuntoutuksen menetelmiä I 1 pv (etäjakso)

Kevät 2023

 • Kipupsykologien valtakunnallinen neuvottelu- ja koulutuspäivä 1 pv (omakustanteinen)
 • Kivun hoidon ja kuntoutuksen menetelmiä II 2 pv (lähijakso)

Syksy 2023

 • Eri ikäisten kipu: Lasten, nuorten ja ikäihmisten kipu 2 pv (etäjakso)

Kevät 2024

 • Päätösseminaari 2 pv (lähijakso)

Tutorryhmien kokoontumispaikkakunta ja -tapa sovitaan koulutuksen alkaessa. Kokoontumisia on 2-3/lukuvuosi.

Valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi kivun psykologian alalta laadittava koulutusmateriaali, artikkeli, kehittämishanke tai osallistuminen muiden järjestäjien koulutuksiin. Opintoihin tulee sisällyttää vähintään yksi suullinen esitys kivun psykologian alalta.

Lopputyö voi olla esimerkiksi teemaan liittyvä artikkeli. Aiheen valintaa ja työn etenemistä tuetaan tutortapaamisissa. Lopputyöt esitellään päätösseminaarissa.

Osa koulutusjaksoista on moniammatillisia: Kipu biopsykososiaalisena ilmiönä (1 pv) Kipupotilaan psykologinen tutkiminen, hoito ja kuntoutus (1 pv) ja Eri ikäisten kipu (2 pv) avataan myös muille terveysalan ja kuntouttavan työn ammattilaisille. Niistä tiedotetaan ja niihin ilmoittaudutaan erikseen.

Jatkuva oppiminen verkkosivut
30 op

Koulutus on tarkoitettu laillistetuille psykologeille, jotka kohtaavat työssään kipupotilaita ja työskentelevät esimerkiksi perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa, työterveyshuollossa tai kuntoutuslaitoksessa.

Koulutuksen hinta on 4025 € + ALV 24 %, verollinen hinta 4991 €. Maksu sisältää opintojen suunnittelun ja ohjauksen, kehittämisprojektin ohjauksen ja tarkastuksen, opintosuoritusraporttien tarkastuksen sekä opintosuoritusten rekisteröinnin ja opintorekisterin ylläpidon. Osallistujat kustantavat itse kirjallisuuden, matka-, majoitus-, ja ruokailukulunsa.

Maksu suoritetaan neljässä erässä, tavoitteellisen suoritusajan kuluessa (1. erä osallistumisen vahvistamisen yhteydessä, 2. erä elokuu 2022, 3. erä elokuu 2023, 4. erä tammikuu 2024)

Koulutukseen otetaan 20 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeella 15.2.2022 mennessä. Koulutus toteutuu, mikäli valintakriteerit täyttäviä ilmoittautuneita (laillistettu psykologi) on 20.

Lisätietoa sisällöistä ja tavoitteista antaa koulutuksen vastuullinen johtaja, PsM, psykoterapeutti Jukka Kujanpää, jukka.t.kujanpaa@gmail.com

Käytännön järjestelyihin, ilmoittautumiseen ja maksuihin liittyvissä asioissa auttavat suunnittelija Heli Kaarniemi, heli.kaarniemi@uef.fi ja koulutussihteeri Anne Pennanen, annemaarit.pennanen@uef.fi Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen keskuksesta.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 30 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistuminen keskeytetään koulutuksen alkamisen jälkeen, ei jo laskutettuja eriä palauteta ja lisäksi peritään 30 % jäljellä olevan koulutuksen hinnasta. Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja
koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/.

Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä. Opiskelijan on ilmoitettava keskeytyksestä välittömästi kirjallisena koulutuksen vastuusuunnittelijalle.

Suunnittelija

Profiilikuva: Heli Kaarniemi

Kaarniemi, Heli

Suunnittelija

+358503228644

Profiilikuva: Riitta Sutinen

Sutinen, Riitta

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Anne Pennanen

Pennanen, Anne

Koulutussihteeri