Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

sosiaalityo

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Keskeytynyt sosiaalityön korkeakoulututkinto valmiiksi

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa keskeytyneet sosiaalityön opintosi loppuun Itä-Suomen yliopistossa ja maisteritutkinnon suoritettuasi saada kelpoisuus toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön koulutus johtaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Valmistuneilla on hyvät työllisyysnäkymät.
smart for good
  • Sosiaali ja terveysala
Päivämäärä:
13.6.2022 - 30.6.2024
Ilmoittautumisaika:
1.3.2022 - 30.4.2022
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
Sosiaali- ja terveysala
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
-

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto sosiaalityö pääaineena antaa lakisääteisen sosiaalityöntekijän pätevyyden. Lisäksi se antaa mahdollisuuden toimia asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus ja johtotehtävissä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Sosiaalityön tehtäväkentän monimuotoisuus antaa koulutuksen saaneelle mahdollisuuden suuntautua esimerkiksi lapsi- ja nuorisososiaalityöhön, aikuissosiaalityöhön ja gerontologiseen sosiaalityöhön. Valmistuneet toimivat ammattilaisina ja asiantuntijoina esimerkiksi rakenteelliseen sosiaalityöhön, sosiaaliseen kuntoutukseen, monimuotoisten perheiden hyvinvointiin ja monikulttuuriseen sosiaalityöhön liittyvissä kysymyksissä.

Koulutukseen valitut otetaan yliopiston tutkinto-opiskelijoiksi määräaikaisesti. Opiskelu etenee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Koulutus muodostuu niistä jaksoista, jotka opiskelija tarvitsee saadakseen tutkintonsa valmiiksi ja kehittääkseen osaamistaan työmarkkinoiden tarvetta vastaavaksi. Kandidaatin ja maisteritutkintoihin valituilla koulutusaika on enintään 24 kuukautta, minä aikana tutkinto tulisi saada valmiiksi. Maisteritutkintoa suorittavilla koulutusaika on enintään 12 kuukautta. Opiskelija saa Itä-Suomen yliopiston henkilöstön tukea ja ohjausta koko opiskeluajan.  

Opinnot alkavat 15.6.2022 orientaatiojaksolla ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisellä.  YTK ja YTM tutkintoon johtavat opinnot käynnistyvät syyskuussa 2022. Koulutukseen voi osallistua Kuopion kampuksella. Opinnot integroidaan Itä-Suomen yliopiston normaaliin tutkinto-opetukseen. Koulutus on osin monimuotoista ja verkossa toteutettavaa, mutta edellyttää myös läsnäoloa opiskelupaikkakunnalla. Koulutukseen sisältyy myös harjoittelujaksoja ja opinnäytetyö. Tutkintokielenä on suomi. Suomen kielellä järjestettäviin koulutuksiin edellytetään opiskelun kannalta välttämätön suomen kielen taito. Osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä. Opintojen suorittaminen ja sujuva eteneminen edellyttää riittävää englannin kielen taitoa.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Tutustu hakukohdetta koskevaan SORA-kuvaukseen. https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-korkeakouluissa/

Koulutuksen hakuaika alkaa 1.3.2022 ja päättyy 30.4.2022. Hakijat, joilla arvioidaan olevan mahdollisuudet suorittaa vaadittavat opinnot määräajassa kutsutaan valintahaastatteluun Itä-Suomen yliopistoon 17. – 18.5.2022. Osallistujat valitaan viikon 21 aikana.  

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sosiaalityö on monipuolinen ja haastava ammatti ja tieteenala, jossa yhdistyvät ihmisläheinen auttamistyö ja yhteiskunnallinen muutostyö. Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön opiskelussa ja tutkimuksessa painottuvat lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuus ja hyvinvoinnin murtumia aiheuttavat tekijät. Lisäksi opiskelijat saavat laajan näkemyksen sosiaalityön kansainvälisiin kysymyksiin. Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänhallinnan vahvistaminen. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, jossa sosiaalityö on pääaineena, tuottaa sosiaalityöntekijän kelpoisuuden ja osaamisen sosiaalialan johto- ja hallintotehtäviin (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Sosiaalityö pääaineena valmistuneita maistereita työskentelee sosiaalityöntekijöinä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja hallinnollisissa johtotehtävissä, suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtävissä.

Tilauskoulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneet suorittamaan loppuun aiemmin keskeytyneet opinnot kandidaatin tutkintoon. Koulutukseen voidaan valita henkilöitä, joilta puuttuu enintään 120 op opintoja. Opintojen tulee olla keskeytyneet vähintään vuosi sitten.  Hakeminen edellyttää kahden hakemuksen täyttämistä. Toisen hakemuksen puuttuessa hakemusta ei voida käsitellä.   

1) Täytä sähköinen hakulomake www.te-palvelut.fi  -> haussa oleva työvoimakoulutus, Kuvaus- tai Tiedot -välilehdiltä klikkaamalla ”Hae tähän koulutukseen”. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman kirjautumista, Sinun tulee vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa tai kuntakokeilun toimistossa ennen hakuajan päättymistä.  

2) Hae koulutukseen osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/005494835C965E9C. Tämä lomake on myös sivun alussa, kohdassa Ilmoittaudu.   

Mukaan tulee liittää:

  • todistukset aiemmista korkeakoulussa suoritetuista opintosuorituksista / tutkinnoista (opintosuoritusote, jossa näkyvät suoritetut opintojaksot ja niiden arvosanat / tutkintotodistus)
  • Motivaatiokirje, jossa hakija esittelee oman näkemyksensä tutkinnosta puuttuvista opinnoista sekä arvionsa mahdollisuuksista suorittaa puuttuvat opinnot koulutuksen kuluessa. Tähän kuuluu arvio opiskelun edellyttämistä taidoista ja ajankäytöstä. Voit pohtia mm. seuraavia kysymyksiä:
  • Miksi haluaa opiskella tarjolla olevassa koulutuksessa?  
  • Miten aiempi koulutuksesi ja osaamisesi tukee uuden oppimista?  
  • Arvioi miten opinnot edistävät työllistymistäsi?  
  • Millaisia vahvuuksia sinulla on, ja miten voit hyödyntää niitä opiskelussa ja työelämässä?  
  • Miten arvioit opetuksen eri toteutusmuotojen (esim. lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu) sopivan sinulle  
  • Millaisia haasteita opiskelu asettaa sinulle?  

Koulutus on osallistujalle ilmainen.