Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (varhaiskasvatus), lv. 2024-2025

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Etäopetus, Verkko-opetus, Itsenäinen opiskelu
Hinta:
500 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Opintokokonaisuuden sisältö muodostuu kasvatustieteiden yleisistä yhteisistä perusteista, lisäksi niihin perehdytään myös oman koulutusalan näkökulmasta. Opinnoissa kasvatustieteitä ja omaa koulutusalaa tarkastellaan kasvatuksen historiallisista ja filosofisista sekä yhteiskunnallisista näkökulmista. Lisäksi mukana on eri ikävaiheet kattavia yksilönkehityksen ja elämänkulun sekä kasvatus-ja kehityspsykologian ja oppimispsykologian perusteita. Lopuksi perehdytään oman koulutusalan toimintakenttiin ja työkäytäntöihin.

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää kasvatustieteiden muodostamaa kokonaisuutta monitieteisenä tieteenalana sekä tunnistaa joitakin sen keskeisimmistä sisältö- ja sovellusaloista ja toimintakonteksteista. Hänellä on alustava käsitys kasvatustieteiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä niiden tutkimustavoista.

Kohderyhmä:

Opinnot sopivat varhaiskasvatuksen koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus tuo mahdollisuuden hakeutua varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen avoimen väylän kautta, opinnot eivät sellaisenaan tuota varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta aiemman päivähoitoalan tms tutkinnon lisäksi.

Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (linkki jatkuvan oppimisen koulutushakuun ko jakson sivulle):

Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op, lukuvuosi

Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa, varhaiskasvatus 3 op, syksy, kevät

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 2 op, yhteinen osa, vain syksy,

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 3 op, koulutuskohtainen osa, varhaiskasvatus vain syksy

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 2 op, yhteinen osa, syksy, kevät

Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet 3 op, koulutuskohtainen osa, varhaiskasvatus, vain kevät

Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, yhteinen osa 3 op, syksy, kevät

Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, koulutuskohtainen osa 2 op, syksy(lähi), kevät(verkko)

Orientaatio varhaiskasvatukseen 5 op, syksy(lähi), kevät(etä)

Opintojaksot sisältävät opintojaksokohtaisesti määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, oppimistehtäviä, kirjallisuus/luentotenttejä verkossa, etäopetukseen osallistumista jne. Opintojaksot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen ja aikataulutettu. Opinnot on suoritettavissa etänä, eivät sisällä pakollista lähiopetusta, mutta voivat sisältää opetukseen osallistumista (katso opintojaksoittaiset suoritustavat ja aikataulut Pepin opinto-oppaasta). Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina (huomioi mahdolliset erot opetustavassa), osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Opinnoissa ei ole määrättyä suorittamisjärjestystä kokonaisuustasolla, mutta yksittäisten jaksojen kohdalla yhteinen osa tulee suorittaa ennen tai samanaikaisesti koulutuskohtaisen osan kanssa.

Johdatus kasvatustieteisiin-osat on hyvä johdanto, mutta opinnot voi aloittaa ja suorittaa myös aikataulullisista syistä eri järjestyksessä. Jos opiskelija haluaa suorittaa lukuvuodessa esim seuraavan kevään yhteishakua varten, kannattaa suorittaa ensin syksyllä Johdatus kasvatustieteisiin molemmat osat, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet-jakson molemmat osat, sekä Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi- jaksosta vähintään yhteinen osa. Kevätlukukaudelle jää suoritettavaksi Orientaatio varhaiskasvatukseen, Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet-jakson molemmat osat, ja Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi- jakson koulutuskohtainen osa. Huomioi, että jaksot ajoittuvat paljon päällekkäin.

Jos opiskelija ei aio hakea yhteishaussa, eikä opinnoilla ole niin kiire, voi aikataulua väljentää ja suorittaa osan jaksoista seuraavana syksynä Opintoja voi siis suorittaa rauhallisempaan tahtiin.

Lisäksi kevään yhteis/erillishaussa yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakijan tulee huomioida liitteiden toimittamisen aikataulu, viimeisten opintojaksojen arviointiaika sekä kokonaisuuden koostamistoimenpiteisiin tarvittava aika.

Ennen ilmoittautumista tutustu huolella jakson sisältöön suorittamistapoihin ja aikatauluihin. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain Jatkuvan oppimisen koulutushaun opintojakson sivulla (linkit edellä) tai opintopolku.fi-palvelussa opintojakson omalla sivulla.

Ilmoittautumisen ja opintomaksun maksamisen jälkeen tulee perehtyä huolella aloitusohjeisiin. Yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen tulee kirjautua opintokokonaisuuden eLearn Moodle-ympäristöön ja jatkaa perehtymistä opintoihin, opiskeluohjeisiin ja järjestelmiin.

Katso ohjeita avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta ja opintojen aloittamisesta (tallenteen kesto n. 5 min).


Huomioi, että tutkinto-opiskelijoita ja avoimen opiskelijoita koskevat opetuksessa samat säännöt. Avoimen yliopiston opiskelijan maksama opintomaksu, sen myötä saatu ajallisesti rajallinen, toteutuskohtainen opiskeluoikeus tai työn ohessa opiskelu eivät oikeuta erityishuomiointiin.

Tervetuloa kasvatustieteelisen alan perusopintojen (erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, varhaiskasvatus) infotilaisuuteen ke 21.8.2024 klo 17.00 Teams-yhteydellä!

Katso avoimen yliopiston kasvatustieteellisen alan perusopintojen aloittamisen pikaesittely (tallenteen kesto noin 9 min)

Yksittäisen opintojakson hinta on 20€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2024-2025.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Päivä- ja iltaopetus
Kellonajasta riippumaton

Opetuksen aikataulut opintojaksokohtaisia. Katso opiskelijaksi ilmoittautumisajan kesto opintojakson omalta sivulta sekä myös opetuksen aikataulut ja kellonajat, jos opetukseen tulee osallistua etäosallistuenkin. Huomaa! että opetukset käynnistyvät syyskuun alussa ja kevätlukukauden osalta tammikuussa ja opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy noin kahta viikkoa ennen opetuksen alkua.

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena toteutuspaikkana toimii eLearn Moodle-verkko-oppimisympäristö osoitteessa https://elearn.uef.fi/


Opintoihin voi sisältyä osallistumista edellyttäviä ja aikataulutettuja verkkoluentoja, -keskusteluita ja -ryhmätöitä erilaisilla alustoilla ja järjestelmillä, esim Teams, Zoom.

Suomi