Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kasvatustieteellisen alan perusopinnot (kasvatus- ja aikuiskasvatustiede), lv. 2024-2025

Avoin yliopisto
smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itsenäinen opiskelu, Monimuoto, Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
500 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö:

Opintokokonaisuuden sisältö muodostuu kasvatustieteiden yleisistä yhteisistä perusteista, lisäksi niihin perehdytään myös oman koulutusalan näkökulmasta. Opinnoissa kasvatustieteitä ja omaa koulutusalaa tarkastellaan kasvatuksen historiallisista ja filosofisista sekä yhteiskunnallisista näkökulmista. Lisäksi mukana on eri ikävaiheet kattavia yksilönkehityksen ja elämänkulun sekä kasvatus-ja kehityspsykologian ja oppimispsykologian perusteita. Lopuksi perehdytään oman koulutusalan toimintakenttiin ja työkäytäntöihin.

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää aikuiskasvatustieteen ja yleisen kasvatustieteen ominaispiirteitä sekä tunnistaa joitakin niiden keskeisimpiä sisältö- ja sovellusaloja sekä toimintakonteksteja. Hänellä on alustava käsitys niiden tavoista käsitteellistää kasvun ja oppimisen ilmiöitä sekä tutkimustavoista. Opiskelija on motivoitunut valitsemansa tieteenalan opinnoista ja osoittaa halua osaamisensa kehittämiseen.

Kohderyhmä:

Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstön kehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko tehtäviin suuntautuville sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen suuntautuneet perusopinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelmaan ks https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

sekä erilaisiin opettajankoulutuksiin.

Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (linkki jatkuvan oppimisen koulutushakuun ko jakson sivulle):

• Johdatus kasvatustieteisiin, yhteinen osa 2 op lukuvuosi

• Johdatus kasvatustieteisiin, koulutuskohtainen osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 3 op lukuvuosi

• Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, yhteinen osa 2 op vain syksy

• Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, koulutuskohtainen osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 3 op vain syksy

• Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa 2 op: syksy, kevät

• Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, koulutuskohtainen osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 3 op, vain kevät

• Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, yhteinen osa 3 op, syksy, kevät

• Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi, koulutuskohtainen osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 2 op, syksy-lähiopetus, syksy-verkko-opetus, kevät-verkko-opetus

• Toimijana kasvatus- ja koulutusalalla 5 op vain kevät

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: verkkotyöskentelyä, opintopiirejä, etäopetukseen osallistumista, oppimistehtäviä, kirjallisuustenttejä verkossa jne. Opintojaksot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen ja aikataulutettu. Opinnot on suoritettavissa etänä, eivät sisällä pakollista lähiopetusta, mutta voivat sisältävä opetukseen osallistumista (katso opintojaksoittaiset suoritustavat ja aikataulut Pepin opinto-oppaasta). Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

Opinnoissa ei ole määrättyä suorittamisjärjestystä kokonaisuustasolla, mutta yksittäisten jaksojen kohdalla yhteinen osa tulee suorittaa ennen tai samanaikaisesti koulutuskohtainen osan kanssa.

Johdatus kasvatustieteisiin-osat on hyvä johdanto, mutta opinnot voi aloittaa ja suorittaa myös aikataulullisista syistä eri järjestyksessä. Jos opiskelija haluaa suorittaa lukuvuodessa esim seuraavan kevään yhteishakua varten, kannattaa suorittaa ensin syksyllä Johdatus kasvatustieteisiin molemmat osat, Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet-jakson molemmat osat, sekä Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi- jakson yhteinen osa. Kevätlukukaudelle jää suoritettavaksi Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet-jakson molemmat osat, Toimijana kasvatusalalla ja Oppiminen, kehitys ja hyvinvointi- jakson koulutuskohtainen osa. Huomioi, että jaksot ajoittuvat paljon päällekkäin. Jos opiskelija ei aio hakea yhteishaussa, eikä opinnoilla ole niin kiire, voi aikataulua väljentää ja suorittaa osan jaksoista seuraavana syksynä. Opintoja voi siis suorittaa rauhallisempaan tahtiin.

Lisäksi kevään yhteis/erillishaussa yliopiston tutkinto-opiskelijaksi hakijan tulee huomioida liitteiden toimittamisen aikataulu, viimeisten opintojaksojen arviointiaika sekä kokonaisuuden koostamistoimenpiteisiin tarvittava aika.


Ennen ilmoittautumista tutustu huolella jakson sisältöön, suorittamistapoihin ja aikatauluihin. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain Jatkuvan oppimisen koulutushaun opintojakson sivulla (linkit edellä) tai opintopolku.fi-palvelussa opintojakson omalla sivulla.

Ilmoittautumisen ja opintomaksun maksamisen jälkeen tulee perehtyä huolella aloitusohjeisiin. Yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisen jälkeen tulee kirjautua opintokokonaisuuden eLearn Moodle-ympäristöön ja jatkaa perehtymistä opintoihin, opiskeluohjeisiin ja järjestelmiin.


Katso ohjeita avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta ja opintojen aloittamisesta (tallenteen kesto n. 5 min).


Huomioi, että tutkinto-opiskelijoita ja avoimen opiskelijoita koskevat opetuksessa samat säännöt. Avoimen yliopiston opiskelijan maksama opintomaksu, sen myötä saatu ajallisesti rajallinen, toteutuskohtainen opiskeluoikeus tai työn ohessa opiskelu eivät oikeuta erityishuomiointiin.

Tervetuloa kasvatustieteelisen alan perusopintojen (erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, varhaiskasvatus) infotilaisuuteen ke 21.8.2024 klo 17.00 Teams-yhteydellä!


Katso avoimen yliopiston kasvatustieteellisen alan perusopintojen aloittamisen pikaesittely (tallenteen kesto noin 9 min)

Yksittäisen opintojakson hinta on 20€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2024-2025.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä opintoasiainsihteeriin; katso yhteystiedot alta.

Kellonajasta riippumaton
Päivä- ja iltaopetus

Opintojaksot ovat aikataulutettuja. Opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy reilua viikkoa ennen opetuksen alkua.  Katso opiskelijaksi ilmoittautumisaika opintojakson omalta sivulta.

Opetukset käynnistyvät syyskuun alussa, kevätlukukauden osalta tammikuun alussa. 

Suomi