Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

A lady is smiling and staring at somewhere. There are people sitting behind her.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

Hyvinvoinnin johtaminen – Johtajaksi ja johtajana kehittyminen

Koulutus antaa tietoa ja taitoa työyhteisön ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
smart for good
  • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
  • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
12.4.2022 - 22.11.2022
Ilmoittautumisaika:
1.11.2021 - 15.3.2022
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-

Hyvinvoinnin johtaminen 5 op koulutuksessa syvennytään hyvinvointiin työyhteisön ja johtajan näkökulmasta. Koulutuksessa saat tietotaitoa hyvinvoinnin tukemiseen ja johtamiseen. Opit mm. kuinka henkilöstöhallinnon mahdollisuudet työhyvinvoinnin tukemiseen, toimivan työyhteisön hyvinvoinnin tekijöitä, työvireen tukemisen keinoja uudistuksissa sekä välineitä haastavien tilanteiden johtamiseen.

Koulutusta rahoittaa Opetushallitus, se on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan esihenkilöille ja se on osallistujille maksuton. Koulutus sisältää viisi jaksoa. Jaksot sisältävät kaksi webinaaria. Ensimmäisessä webinaarissa saat tietoa ja harjoittelevat valmentavan työotteen käyttämistä. Sitten pääset kokeilemaan oppimaasi menetelmää työssä. Toisessa webinaarissa jaat muille osallistujille kokemuksesi valmentavan työotteen soveltamisesta, opit muiden kokemuksista ja saat syventävää tietoa menetelmään liittyen. Tässä koulutuksessa enemmän keskustellaan ja tehdään kuin tankataan teoriatietoa. Kokeneet valmentajamme Pauli Kallio ja Arttu Puhakka toivottavat sinut tervetulleeksi koulutukseen!

Koulutus sisältää viisi jaksoa, joissa käsitellään hyvinvoinnin johtamista jaetun pedagogisen johtamisen ja strategisen henkilöstö johtamisen näkökulmasta. Jaksojen keskeiset sisällöt ovat henkilöstöhallinto hyvinvoinnin tukena, hyvinvoiva johtaja, työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen, toimivan työyhteisön ennakoiva johtaminen, uudistuvan työyhteisön työvireen tukeminen ja haastavien työtilanteiden johtaminen. Tarkemmat sisällöt painotetaan osallistujalähtöisesti.

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä ja se sisältää 10 ½ päivän webinaaria, itsenäistä opiskelua Moodle-oppimisympäristössä ja käytännön kokeiluja.

Koulutuksen alustava aikataulu on seuraava:
12.4.2022 klo 8.30–11.30 ja 26.4.2022 klo 8.30–11.30
10.5.2022 klo 8.30–11.30 ja 17.5.2022 klo 8.30–11.30
6.9.2022 klo 8.30–11.30 ja 20.9.2022 klo 8.30–11.30
4.10.2022 klo 8.30–11.30 ja 25.10.2022 klo 8.30–11.30
8.11.2022 klo 8.30–11.30 ja 22.11.2022 klo 8.30–11.30

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutukseen osallistujat oppivat soveltamaan hyvinvoinnin johtamista erilaisissa johtamistilanteissa. Koulutuksen tuloksena osallistuja

  • oppii työhyvinvointiin vaikuttavat tekijöitä yhteisön näkökulmasta
  • tutustuu henkilöstöhallinnon mahdollisuuksiin työhyvinvoinnin tukemisessa
  • omaksuu keinoja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tukemiseen
  • saa näkökulmia haastavien tilanteiden johtamiseen
  • saa vertaistukea ja ideoita työhönsä.
5 op

Opetus- ja kasvatusalan johtamistyötä ja vastaavaa työtä tekevät henkilöt. Perusopetus, varhaiskasvatus, lukio, ammatillinen ja vapaa sivistystyö.

Tämä Opetushallituksen rahoittama koulutus on tarkoitettu opetus- ja kasvatusalan johtamistyötä ja vastaavaa työtä tekeville henkilöille ja se on osallistujille maksuton.

Koulutukseen otetaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Tilaa uutiskirje

Lue opetus- ja kasvatusalan uutiset