Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

EMBA kokoontuminen aulassa.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

HR-lainsäädännön täydennyskoulutus 2021-2022

Työlainsäädännön ja tietosuojan ajankohtaisia kysymyksiä henkilöstöhallinnon näkökulmasta verkkokoulutuksina.
smart for good
  • Henkilöstö voimavarana
  • Juridiikka
  • Yrityksen kasvu ja kehittyminen
Päivämäärä:
26.10.2021 - 22.3.2022
Ilmoittautumisaika:
- 12.10.2021
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
1227,6 €

Viiden koulutuksen täydennyskoulutusohjelma on suunniteltu henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Koulutuksissa syvennät lainsäädännön tuntemustasi ja saat varmuutta säännösten soveltamiseen työssäsi. Samalla päivität tietosi tuoreimmista lakimuutoksista, kuulet niiden tuomia käytännön haasteita, sekä miten niitä on ratkaistu. Pääset selvittämään työssäsi kohtaamia haastavia tilanteita yhdessä asiantuntijan kanssa ja kuulet muiden osallistujien näkökulmia. Teemoja käydään läpi käytännön tapausten avulla ja perehdyt hakemaan ratkaisuja työelämän juridisiin kysymyksiin, kuten sopimusten tulkintaan. Osallistu kokonaisuuteen tai poimi sinua kiinnostavimmat teemat.

1. Varoitus, irtisanominen vai purkaminen? – toimi oikein, vältä virheet
ti 26.10.2021 klo 8.30 - 11.30

Koulutuksessa käsitellään työsopimuksen irtisanomista työntekijän rikkeiden ja laiminlyöntien perusteella ja sitä edeltävää varoitusmenettelyä. Lisäksi tarkastellaan työsopimuksen irtisanomisen ja purkamisen välistä rajaa.

Koulutuksessa saa vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Millainen varoituksen on oltava sisällöltään? Kauanko varoitus on voimassa?
Mitä työntekijä voi tehdä virheelliseksi kokemalleen varoitukselle?
Milloin työntekijän rike tai laiminlyönti täyttää irtisanomisperusteen?
Mitä tarkoitetaan kokonais- ja kohtuusarvioinnilla?
Onko eroa, onko irtisanomista harkitseva työnantaja pieni tai iso?
Voiko vapaa-aikakäyttäytyminen johtaa työsopimuksen päättämiseen?
Milloin teko on niin vakava, että työsopimus voidaan purkaa?


2. Tietosuoja HR:n näkökulmasta
ti 30.11.2021 klo 8.30 - 11.30

Sisältö tarkentuu.


3. Sairaus- ja muut poissaolot sekä niiden aikainen palkka – juridinen näkökulma käytännön tuen tueksi
ke 19.1.2022 klo 8.30 - 11.30

Sairauspoissaolot ja niiden aikainen palkkaoikeus
- sairaus tai vamma?
- diagnoosin merkitys
- työkyvyttömyystodistuksen alkuperä ja kieli
- ei palkkaan oikeuttava työkyvyttömyys
- voiko työnantaja edellyttää lisäselvityksiä ja -tutkimuksia?
- kenelle ja miten todistus toimitetaan?

Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö

Työnantajasta johtuvat työnteon esteet ja palkanmaksu

Ylivoimaiset työnteon esteet ja palkanmaksu
- työpaikkaa kohdannut tapahtuma
- toisten työntekijöiden työtaistelu

Usea yhtäaikainen poissaoloperuste


4. Häirinnästä vapaa ja turvallinen työympäristö – laaja vastuiden ja velvoitteiden kirjo
ti 15.2.2022 klo 8.30 - 11.30

Henkisesti ja fyysisesti turvallinen työn tekeminen
- mitä, miksi ja miten?
* jatkuva tarkkailuvelvoite
* eri lakien mukaiset edistämistoimet ja suunnitelmat
- kuka työnantajaorganisaatiossa on vastuussa?
- työntekijän oma vastuu

Epäasiallisuus, häirintä ja syrjintä
- ennaltaehkäiseminen teoriassa ja käytännössä
- esille tulleiden epäkohtien selvittely ja poistaminen

Erilaiset selvittelykeinot ja etenemislinjat
- esimiestyö
- kurinpito
- työterveyslinja

Asiallinen työkäyttäytyminen


5. Työyhteisöä kriisiyttävät tilanteet
ti 22.3.2022 klo 8.30-11.30

- esihenkilö-alaisongelmat
- päihde- ja huumeongelmat
- epäonnistunut rekrytointi, koeaikapurku
- liikkeen luovutus, esihenkilön vaihtuminen, uudet kollegat
- taloudelliset ja toiminnalliset häiriöt ja yhteistoiminta

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Osallistuja tuntee keskeisen työlainsäädännön ja sen erityispiirteet ja ajankohtaisimmat muutokset, osaa etsiä sekä soveltaa aihepiirin tietoa työssään ja osaa ratkaista työhönsä liittyviä oikeudellisia ja muita alan kysymyksiä. Osallistuja tuntee tehtävänsä ja roolinsa mukaiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet eri osapuolten näkökulmat huomioiden.

5 op

Koulutus soveltuu eri tehtävänimikkeillä henkilöstöhallinnon tehtäviä hoitaville tai organisaatiossa henkilöstöhallinnosta vastaaville: hr-ammattilaiset, pk-yritysten johtajat, esimiehet, hallintosihteerit ja muut henkilöstö, talous- ja palkka-asioita työssään hoitavat.

Suomi

990,00 € + alv 24 % 237,60 €, verollinen myyntihinta 1227,60 €.
Hinta sisältää viisi erillistä verkkokoulutusta, sähköisen luentomateriaalin ja mahdollisuuden esittää ennakkokysymyksiä sekä case-tehtävän ohjauksen ja palautteen.

Yksittäisen koulutuksen hinta muille kuin koko ohjelmaan osallistuville 275,00 € + alv 24 % 66,00 €, verollinen myyntihinta 341,00 €. Hinta sisältää yhden verkkokoulutuksen sähköisen luentomateriaalin ja mahdollisuuden esittää ennakkokysymyksiä.

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi. 

Suunnittelija

Profiilikuva: Anne Keränen

Keränen, Anne

Suunnittelija

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Timo Hyttinen

Hyttinen, Timo

Koulutussihteeri