Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Hymyilevä opiskelija luennolla

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

EMO - Erityiskysymyksiä maahanmuuttajan oppimisessa

Koulutuksessa käsitellään monikulttuurisen ohjauksen hyviä käytänteitä sekä ohjausta opintopolulla, opitaan tunnistamaan vieraskielisen oppilaan oppimisvaikeuksia sekä tutustutaan kielitietoisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti vastuulliseen pedagogiikkaan.
smart for good
  • Kasvatus ja opetusala
  • Kansainvälisyys
Päivämäärä:
26.11.2021 - 31.5.2022
Ilmoittautumisaika:
8.6.2021 - 21.11.2021
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyysaste on tutkitusti alhaisempi kuin kantaväestön. Koulumenestys on heikompi vielä toisellakin sukupolvella maahanmuuttajia ja koulutus keskeytyy muita suomalaisia useammin. Opettajan/ohjaajan vahvat taidot maahanmuuttajaoppijan erityiskysymysten tuntemuksessa edistävät maahanmuuttajaoppilaan opintopolun etenemistä. Toisaalta opettajan/ohjaajan taito huomata maahanmuuttajaoppilaan erityinen ohjauksen ja tuen tarve varhaisessa vaiheessa on keskeinen ennakointikeino mahdollisen koulupudokkaan havaitsemisessa.

Koulutus sisältää kolme toisiaan täydentävää koulutusjaksoa, jotka muodostavat yhdessä 8 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

  • Vieraskielisen oppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen (2 op)
  • Monikulttuurisen ohjauksen hyvät käytännöt ja ohjaus opintopolulla (3 op)
  • Kulttuurinen lukutaito ja katsomuksellinen moninaisuus opetus- ja ohjaustyössä (3 op)

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää opetuspäiviä etäyhteydellä (Zoom) sekä itsenäistä opiskelua, johon liittyy omaa työtä koskevia ennakko-, väli- ja oppimistehtäviä.

Jatkuva oppiminen verkkosivut
  • Koulutuksen aikana käsityksesi maahanmuuttajien ohjauksessa olennaisista kompetensseista syvenee ja monikulttuurisen ohjauksen hyvät käytännöt selkiytyvät.
  • Koulutuksen myötä tunnistat erityisiä oppimisvaikeuksia ja ymmärrät, miten oppilaan kieli- ja kulttuuritausta vaikuttavat oppimisvaikeuksien tunnistamiseen sekä opit erilaisia tapoja tukea opiskelua.
  • Koulutuksessa saat valmiuksia edistää kulttuurisesti moninaista koulua tai oppilaitosta sekä käytännön vinkkejä siihen, miten katsomuksellista moninaisuutta voi huomioida koulun arjessa.
8 op

Perusasteen, lukion, vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat ja opettajat

Vieraskielisen oppilaan oppimisvaikeuksien tunnistaminen (2 op)
26.11.2021 klo 9–15, Anne Nurminen
3.12.2021 klo 9–15, Anu Arvonen

Monikulttuurisen ohjauksen hyvät käytännöt ja ohjaus opintopolulla (3 op)
14.1.2022 klo 12–15, Anne-Mari Souto
28.1.2022 klo 12–15, Anne-Mari Souto
11.2.2022 klo 9–15, Samran Khezri

Kulttuurinen lukutaito ja katsomuksellinen moninaisuus opetus- ja ohjaustyössä (3 op)
18.3.2022 klo 12–15, Heli Vigren
25.3.2022 klo 12–15, Heli Vigren
1.4.2022 klo 9–12, Inkeri Rissanen
8.4.2022 klo 9–12, Inkeri Rissanen

Suomi

Maksuton, oph rahoittaa hanketta.

Koulutukseen otetaan 36 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä kohderyhmän mukaisesti. Osallistujat suorittavat koko 8 op kokonaisuuden.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.