Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Nuoret opiskelemassa

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

EMO - Erityiskysymyksiä maahanmuuttajan oppimisessa

Osaatko tunnistaa maahanmuuttajaopiskelijan oppimisvaikeuksia? Mitkä ovat hyvän maahanmuuttajaohjaajan ohjausstrategiat? Miten huomioit katsomuksellista moninaisuutta koulun tai oppilaitoksen arjessa?
smart for good
 • Kansainvälisyys
 • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
12.2.2021 - 30.6.2021
Ilmoittautumisaika:
15.11.2020 - 31.1.2021
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Liiketalous ja kansainvälisyys, Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyysaste on tutkitusti alhaisempi kuin kantaväestön. Koulumenestys on heikompi vielä toisellakin sukupolvella maahanmuuttajia ja koulutus keskeytyy muita suomalaisia useammin. Opettajan/ohjaajan vahvat taidot maahanmuuttajaoppijan erityiskysymysten tuntemuksessa edistävät maahanmuuttajaoppilaan opintopolun etenemistä. Toisaalta opettajan/ohjaajan taito huomata maahanmuuttajaoppilaan erityinen ohjauksen ja tuen tarve varhaisessa vaiheessa on keskeinen ennakointikeino mahdollisen koulupudokkaan havaitsemisessa.

Koulutus sisältää kolme toisiaan täydentävää koulutusjaksoa, jotka muodostavat yhdessä 8 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden.

 • Monikulttuurisen ohjauksen hyvät käytännöt ja ohjaus opintopolulla (3 op)
  12.2.2021 klo 12–15 ja 19.2.2021 klo 12–15, kouluttajana YTT, yliopistolehtori Anne-Mari Souto
  12.3.2021 klo 9–16, kouluttajana opettaja ja kääntäjä Samran Khezri
 • Oppimisvaikeudet (2 op)
  19.3.2021 klo 9–16 ja 26.3.2021 klo 9–16, kouluttajina KM, psykologi Anne Nurminen ja FM, erityisopettaja, suomen kielen opettaja Anu Arvonen
 • Kulttuurinen lukutaito ja katsomuksellinen moninaisuus opetus- ja ohjaustyössä (3 op)
  23.4.2021 klo 12–15 ja 30.4.2021 klo 12–15,  kouluttajana dosentti Inkeri Rissanen
  14.5.2021 klo 9–16, kouluttajana S2- ja maahanmuuttajien kielellisesti tuetun opetuksen opettaja Heli Vigren

 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää kahdeksan opetuspäivää etäyhteydellä sekä itsenäistä opiskelua, johon liittyy omaa työtä koskevia ennakko-, väli- ja oppimistehtäviä.

Jatkuva oppiminen verkkosivut
 • Koulutuksen aikana käsityksesi maahanmuuttajien ohjauksessa olennaisista kompetensseista syvenee ja monikulttuurisen ohjauksen hyvät käytännöt selkiytyvät.
 • Koulutuksen myötä tunnistat erityisiä oppimisvaikeuksia ja ymmärrät, miten opiskelijan kieli- ja kulttuuritausta vaikuttavat oppimisvaikeuksien tunnistamiseen sekä opit erilaisia tapoja tukea opiskelua.
 • Koulutuksessa saat valmiuksia edistää kulttuurisesti moninaista koulua tai oppilaitosta sekä käytännön vinkkejä siihen, miten katsomuksellista moninaisuutta voi huomioida koulun arjessa.
8 op

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajaoppilaiden parissa työskenteleville perusopetuksen (myös ammatillisen) opettajille ja ohjaajille.

Suomi

Maksuton, oph rahoittaa hanketta

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.

Kouluttaja

YTT, yliopistolehtori Anne-Mari Souto

Erko-kouluttaja, opettaja ja kääntäjä Samran Khezri

KM, psykologi Anne Nurminen

FM, erityisopettaja, suomen kielen opettaja Anu Arvonen

Yliopistonlehtori ja tutkijatohtori Inkeri Rissanen

S2- ja maahanmuuttajien kielellisesti tuetun opetuksen opettaja Heli Vigren

Profiilikuva: Anne-Mari Souto

Anne-Mari Souto

Yliopistonlehtori

Suunnittelija

Profiilikuva: Irina Tere

Irina Tere

Kouluttaja

Koulutussihteeri

Profiilikuva: Lasse Reijonen

Lasse Reijonen

Koulutussihteeri