Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Ympäristöpolitiikan aineopinnot, lv. 2022-2023

smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Joensuu
Kategoria:
-
Toteutusmuoto:
Monimuoto, Verkko-opetus, Lähiopetus
Hinta:
420 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat ympäristöpolitiikan aineopinnot tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Suorittamistapoja ovat mm. kontaktiopetus, luennot, harjoitukset, seminaarit, oppimispäiväkirjat, muut kirjalliset työt sekä luento- että kirjallisuustentit.

Opintokokonaisuus (35 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot, 25 op:

5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset, 5 op (12.9.-19.10., lähiopetus tai 9.1.-6.2., etäopetus tai vuoden ympäri kirjatenttinä))

5119121 Luonnonvarahallinta, 5 op (12.9.-7.12., lähiopetus)

5116268 Tieteellisen ajattelun kurssi, 5 op (24.10.-30.11., lähiopetus)

5119120 Ympäristöpolitiikan prosessit ja käytäntö, 5 op (10.11.-15.12., lähiopetus)

5119449 Ympäristösosiologia, 5 op (18.1.-8.3. tai kirjatenttinä lukuvuoden ympäri, lähi- tai etäopetus)

Valinnan mukaan vähintään 10 op seuraavista:

5119446 Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan, 5 op (ennakkotehtävä helmi-maaliskuussa, lähiopetus 20.3.-9.5.)

5119442 Paikallinen kestävä kehitys, 5 op (lukuvuoden ympäri, verkko-opetus)

5119447a Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena, MOOC-kurssi, 3 op (3.10.-27.11. ja 27.3.-19.5., verkko-opetus)

5119447b Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena, essee, 2 op (MOOC-osion jälkeen, palautuspäivä syksyllä tai keväällä, verkko-opetus) 5119445 Ympäristöpolitiikan erikoisteemat, 1-5 op (lukuvuoden ympäri)

5119145 Ihminen ja eläin, 5 op (lukuvuoden ympäri, verkko-opetus)

5116259 Suomalaisen kaupunkiympäristön tilat ja ajat, 5 op (6.-31.3., lähiopetus)

Opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja aikataulut löytyvät Pepin opinto-oppaasta. Opintojaksojen nimet vievät oppaaseen.

Opintoihin ilmoittaudutaan olemalla yhteydessä koulutussihteeriin, Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi, puh. 050 471 8694.  Poikkeuksena ovat Modernin Suomen rakennemuutokset, Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan ja Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena -opintojaksot, joille ilmoittaudutaan verkossa. Linkit yläpuolella.

HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua. Kevään opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa 21.11.2022 klo 9:00.

Ympäristöpolitiikan aineopinnoissa opiskelija perehtyy alan keskeisiin näkökulmiin, joita ovat: ihmisen ja ympäristön suhde; kontekstuaalisuus ja paikallisuus ihmisen ja luonnon kohtaamisessa; poliittiset ja sosiaaliset näkökulmat ympäristökysymyksiin; ilmastopolitiikan, vihreän talouden ja luonnonvarojen kestävän hallinnan perusteet sekä ympäristön ja yhteiskunnan suhteen jatkuva muutos. Aineopinnoissa perehdytään tutkimusprosessiin ja sen menetelmällisiin perusteisiin ja opintojen kuluessa opiskelija myös hankkii taidot itsenäiseen tieteelliseen opiskeluun.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee tieteenalansa nykykeskusteluja taustoineen
  • osaa tiedonhankinnan lisäksi tiedonkäsittelyn, -tuotannon ja -esittämisen perusteet
  • ymmärtää ympäristöpolitiikan keskeiset lähestymistavat sekä tuntee niitä koskevaa keskeisintä tutkimusta ja tutkimuksen käytäntöjä
  • hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen metodologiset, menetelmälliset ja empiiriset perusasiat
  • osaa hyödyntää tieteellisen ajattelun, ryhmätyöskentelyn ja ongelmanratkaisun taitoja
  • kykenee pohtimaan kriittisesti ajankohtaisia ympäristöpolitiikan kannalta merkittäviä tapahtumia ja niiden vuorovaikutusta muiden yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten tapahtumien kanssa
  • osaa soveltaa ympäristöpoliittista tietoa hallinnon, yksityisen sektorin sekä kansalaisjärjestöjen tarjoamissa tehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Oppiaineesta kiinnostuneet, ympäristöpolitiikkaa sivuaineeksi tai täydennyskoulutukseksi tarvitsevat.

Päiväopetus

Lv. 2022-2023. Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset ja aikataulut löytyvät Pepistä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Syksyn 2022 opintojaksoille ilmoittautuminen avautuu 9.8.2022 klo 9:00.
Kevään 2023 opintojaksoille ilmoittautuminen avautuu 21.11.2022 klo 9:00.

Hakuaika päättyy pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua. Lisätietoja ja tarkemman tiedon hakuajasta saat koulutussihteeriltä.

Suomi

Opintojen taso:
Aineopinnot

Ilmoittaudu yksittäisille opintojasoille.
Yksittäisen opintojakson hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on maksimissaan 1.8. - 30.7.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Ei sähköistä ilmoittautumista

HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua.