Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Ympäristöpolitiikan aineopinnot, lähiopetus, lv. 2021-2022

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Ympäristö- ja luonnontieteet, Sosiaali- ja terveysala, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Lähiopetus, Itseopiskelu
Hinta:
420 € (alv 0%)

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat ympäristöpolitiikan aineopinnot tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti. Suorittamistapoja ovat mm. kontaktiopetus, luennot, harjoitukset, seminaarit, oppimispäiväkirjat, muut kirjalliset työt sekä luento- että kirjallisuustentit.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot, 25 op:

5111414 Modernin Suomen rakennemuutokset, 5 op (8.9.-18.10.2021 tai 10.1.-20.1.2022)
5119121 Luonnonvarahallinta, 5 op (13.9.-1.12.2021)
5116268 Tieteellisen ajattelun kurssi, 5 op (25.10.-9.12.2021)
5119120 Ympäristöpolitiikan prosessit ja käytäntö, 5 op (16.11.-14.12.2022 + Exam-tentti)
5119449 Ympäristösosiologia, 5 op (10.1.-17.3.2022 tai kirjatenttinä ympärivuotisesti)


Valinnan mukaan yhteensä 10 op seuraavista:

5119446 Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan, 5 op (21.3.-23.5.2022, HUOM! Hakuaika päättyy 30.1.2022!)
5119442 Paikallinen kestävä kehitys, 5 op (ympärivuotisesti)
5119447a Kiertotalous yhteyskunnallisena muutoksena, MOOC-kurssi, 3 op (4.10.-28.11.2021 tai 28.3.-22.5.2022)
5119447b Kiertotalous yhteyskunnallisena muutoksena, essee, 2 op (MOOC osion jälkeen, palautuspäivä 15.12.2021 tai 15.6.2022)
5119445 Ympäristöpolitiikan erikoisteemat, 1-5 op (ympärivuotisesti)
5119145 Ihminen ja eläin, 5 op (ympärivuotisesti)


Opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja aikataulut löytyvät WebOodi -oppaasta. Opintojaksojen nimet vievät oppaaseen (paitsi kiertotalouden opintojaksot Opintopolkuun). 

Opintoihin ilmoittaudutaan olemalla yhteydessä koulutussihteeriin, Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi, puh. 050 471 8694. 
Poikkeuksena ovat Kiertotalous yhteyskunnallisena muutoksena -opintojaksot, joille ilmoittaudutaan opintopolun kautta. Linkit yläpuolella. 


HUOM! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua.
Kevään opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa 14.12.2021 klo 9:00.

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ympäristöpolitiikan aineopinnoissa opiskelija perehtyy alan keskeisiin näkökulmiin, joita ovat: ihmisen ja ympäristön suhde; kontekstuaalisuus ja paikallisuus ihmisen ja luonnon kohtaamisessa; poliittiset ja sosiaaliset näkökulmat ympäristökysymyksiin; ilmastopolitiikan, vihreän talouden ja luonnonvarojen kestävän hallinnan perusteet sekä ympäristön ja yhteiskunnan suhteen jatkuva muutos. Aineopinnoissa perehdytään tutkimusprosessiin ja sen menetelmällisiin perusteisiin ja opintojen kuluessa opiskelija myös hankkii taidot itsenäiseen tieteelliseen opiskeluun.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee tieteenalansa nykykeskusteluja taustoineen
  • osaa tiedonhankinnan lisäksi tiedonkäsittelyn, -tuotannon ja -esittämisen perusteet
  • ymmärtää ympäristöpolitiikan keskeiset lähestymistavat sekä tuntee niitä koskevaa keskeisintä tutkimusta ja tutkimuksen käytäntöjä
  • hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen metodologiset, menetelmälliset ja empiiriset perusasiat
  • osaa hyödyntää tieteellisen ajattelun, ryhmätyöskentelyn ja ongelmanratkaisun taitoja
  • kykenee pohtimaan kriittisesti ajankohtaisia ympäristöpolitiikan kannalta merkittäviä tapahtumia ja niiden vuorovaikutusta muiden yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten tapahtumien kanssa
  • osaa soveltaa ympäristöpoliittista tietoa hallinnon, yksityisen sektorin sekä kansalaisjärjestöjen tarjoamissa tehtävissä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.
35 opintopistettä

Oppiaineesta kiinnostuneet, ympäristöpolitiikkaa sivuaineeksi tai täydennyskoulutukseksi tarvitsevat.

Lv. 2021-2022. Opintojaksojen kuvaukset ja aikataulut löytyvät WebOodista. (WebOodi on käytössä lukutilassa, eivätkä tiedot enää päivity. Tarkastathan mahdolliset aikataulu- tai tilamuutokset opettajalta jakson alussa. Pepin linkki päivitetään tähän mahdollisimman pian, Pepin opinto-oppaan julkaisemisen jälkeen.)

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintoja tutkinto-opiskelijoiden aikataulujen ja suoritustapojen mukaisesti.

Kevään 2022 haku avautuu 14.12.2021 klo 9:00 ja päättyy ennen opintojakson alkua, kuitenkin viimeistään 29.7.2022 klo 15:00. Hakuaika päättyy pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua. Poikkeuksena opintojakso Talouden murrokset kestävään ja vähähiiliseen suuntaan, jonka hakuaika päättyy 30.1.2022. Lisätietoja ja tarkemman tiedon hakuajasta saat koulutussihteeriltä.

Maantieteiden ja ympäristöpolitiikan perusopinnot, 25 op.

Opintojaksojen suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojasoille.
Yksittäisen opintojakson hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2021-2022.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä; katso yhteystiedot alla.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 4,5 min).

 

Ilmoittautumisen jälkeen:

1) Saat opintomaksun maksulinkin sähköpostitse
Sinulla on 24 tuntia aikaa suorittaa opintomaksu sähköpostissa olevan linkin kautta. Jos linkki ehtii vanhentua, ilmoittaudu uudelleen.

2) Maksun jälkeen
Saat sähköpostitse automaattisen maksuvahvistuksen onnistuneesta opintomaksusta. Tämän jälkeen koulutussihteeri viimeistelee opinto-oikeuden ja toimittaa sinulle opintojakson aloitusohjeet erillisessä sähköpostiviestissä. Opinto-oikeutesi viimeistellään 7 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.
Luethan ohjeen huolella, jotta pääset aloittamaan opinnot heti opintojakson alkaessa.

3) Luo UEF-tunnus
Ohjeet löydät koulutussihteerin toimittamasta aloitusohjeesta.

4) Suorita Digistartti varmistaaksesi, että sinulla on opinnoissa tarvittavat, riittävät digitaidot. Löydät ohjeet opintojen aloitusohjeesta.


Mikäli et saa viestejä sähköpostiisi, niin tarkistathan myös roskapostin.

Ilmoittautumiseen liittyvään ohjeistukseen voi tulla muutoksia. Ohjeet päivitetty viimeksi 9.12.2021.Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset opinto-ohjauspalvelut. Lue lisää: Opinto-ohjaus ja opintojen suunnittelu (uef.fi)

 

Koulutussihteeri Krista Reiman, krista.reiman@uef.fi, puh. 050 471 8694

Suunnittelija

Profiilikuva: Sanna Vikla

Vikla, Sanna

Suunnittelija