Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Yleisen teologian aineopinnot, lv. 2022-2023, monimuoto-opinnot

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
9.8.2022 - 30.6.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Teologia ja filosofia, Juridiikka ja yhteiskunta, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Itseopiskelu
Hinta:
420 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Teologian opiskelu tapahtuu monimuoto-opintoina ja opinnot voit aloittaa joustavasti Sinulle sopivana ajankohtana. Opiskelun tukena toimii Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Opintojaksojen suoritustapoja ovat joko oppimistehtävät, verkkotentit, sähköiset exam-tentit tai luennot tehtävineen ja kuulusteluineen. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opintoihin liittyvä kirjallisuus tulee hankkia itse. Kirjallisuustiedot löytyvät kunkin opintojakson kuvaustietojen alta.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

2400BP56 EKS perusopintoja: Vanhan testamentin tutkimus 4 op
2400BP58 EKS perusopintoja: Raamatuntuntemus 1 op 
2400BV36 EKS perusopintoja: Raamatuntutkimuksen metodit ja tekstianalyysi sivuaineopiskelijoille 2 op
2400BP64 KH perusopintoja: Suomen kirkkohistoria 3 op 
2400BP66 KH perusopintoja: Kristinuskon historia myöhäiskeskiajalta nykypäivään 4 op
2400BP72 ST perusopintoja: Johdatus reformaation ja modernin ajan teologiaan 3 op
2400BP74 ST perusopintoja: Teologinen etiikka 2 op
2400BP76 ST perusopintoja: Ekumeniikka ja uskontodialogi 2 op
2400BP82 KT perusopintoja: Uskontokasvatuksen perusteet 3 op 
2400BP84 KT perusopintoja: Diakonia ja jumalanpalveluselämä 4 op
2400BP90 UT perusopintoja: Euroopan uskonnollinen kenttä 3 op
2400BP92 UTI perusopintoja: Maailmanuskonnot 4 op

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.  

Ohjeet: Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).  

Vuoden 2023 alusta ilmoittautuminen tapahtuu uudessa Opintopolussa. Opintojaksot lisätään sinne syksyn aikana.

Teologian sivuaineopinnot rakentavat pohjaa teologian opinnoille ja tutkimukselle perehdyttämällä opiskelijan teologiaan tieteenä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- ymmärtää, miten uskontoa, etenkin kristinuskoa, tutkitaan akateemisten menetelmien avulla
- osaa kuvata teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet, kysymyksenasettelun ja menetelmät
- osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan kontekstissa
- on saanut valmiudet jatkaa opintojen seuraaville tasoille

Geneeriset taidot: Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen; Kriittinen ajattelu; Vuorovaikutus ja viestintä

35 opintopistettä

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Teologia on hyvä sivuaine moneen tutkintoon ja opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisesti suoritettavaksi. Opettajakoulutuksen omaaville aineopinnot (60 op) tuottavat pätevyyden toimia uskonnonopettajana.

Syyslukukaudella alkavaan opetukseen ilmoittautuminen alkaa 9.8.2022 klo 9.00. Tämän jälkeen opintoihin voi ilmoittautua 30.6.2023 saakka.

Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2023 saakka.

Joitakin opintojaksoja voi suorittaa myös osallistumalla luennoille ja luentotentteihin Joensuun kampuksella.

 Yleisen teologian perusopinnot 25 op.

Huom! Mikäli opiskelet tutkintotavoitteisesti tai aiot hakea korvaavuuksia aiemmilla opinnoilla, huomioi mahdolliset vanhenemissäännöt ja arvosanakriteerit. Opiskelijavalinnan kriteerit löydät Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta:

Ahot-ohjeet löydät Itä-Suomen yliopiston Filosofisen tiedekunnan opinto-oppaasta: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opinto-oppaat/

Avoimen yliopiston väylästä Itä-Suomen yliopistossa löydät tietoa tältä verkkosivulta: https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa ja koulutusalan opinto-oppaan yleisteksteissä.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Opiskeluoikeusaika on voimassa 30.7.2023 saakka.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Koulutussihteeri Jasmin Sokkanen, jasmin.sokkanen@uef.fi p. 050 521 4913

Lisätietoja teologian opinnoista löydät verkkosivuiltamme: https://www.uef.fi/fi/avoin-yliopisto-teologian-opinnot