Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Urheiluravitsemuksen perusopinnot, verkko-opinnot, lv. 2022-2023

smart for good
Laajuus:
30 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
-
Toteutusmuoto:
Etäopetus
Hinta:
360 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen useasta eri näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen. Perehdyt mm. eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä, urheilijan syömishäiriöihin sekä urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Teoriatiedon syventämisen lisäksi opinnoissa painotetaan vahvasti käytännönläheisyyttä.

Urheiluravitsemuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt urheiluravitsemukseen useasta näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen ja osaa soveltaa urheiluravitsemuksen teoriatietoa monipuolisesti myös käytäntöön.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Liikkujan ravitsemuksen perusteet -opintojakso on pakollinen edeltävä opintojakso kaikille muille perusopintojen opintojaksoille. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Urheiluravitsemuksen opinnot soveltuvat hyvin kaikille työn, harrastusten tai oman mielenkiinnon vuoksi urheilun ja ravitsemuksen parissa toimiville, mm. valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden mm. täydentää ammatillista osaamista työelämässä ja soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Urheiluravitsemuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt urheiluravitsemukseen useasta näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen ja osaa soveltaa urheiluravitsemuksen teoriatietoa monipuolisesti myös käytäntöön.

Urheiluravitsemuksen opinnot soveltuvat hyvin kaikille työn, harrastusten tai oman mielenkiinnon vuoksi urheilun ja ravitsemuksen parissa toimiville, mm. valmentajille, ohjaajille ja urheilijoille sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden mm. täydentää ammatillista osaamista työelämässä ja soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Ajankohdasta riippumaton
Suomi

Opintojen taso:
Perusopinnot

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisten opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen 30 op ei voi ilmoittautua; ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille 12 €/opintopiste.