Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus 1: Tieteellinen tutkimus tutuksi, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Itseopiskelu
Hinta:
24 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Opintojaksolla tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä tutkimustyön menetelmällisiin ja eettisiin lähtökohtiin.

Oppimateriaali (valitaan vähintään kolme):
1) Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2016). Tutki ja kirjoita.
2) Kuula, A. (2015). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys.
3) Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä (myös verkkokirjana).
4) Vilkka, H. (2015 tai 2017). Tutki ja kehitä.

Suoritustapa: Oppimistehtävät

Opintojakso on perusopintotasoinen ja sisältyy Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintoihin.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

HUOM! Mahdolliset muutokset opintojaksokuvauksiin ovat mahdollisia kesäkuuhun 2022 saakka.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä ja kuvata tieteellisen tutkimuksen keskeiset periaatteet ja käsitteet, tuntee yleisimmät tutkimusmenetelmät sekä tietää tutkimuksen teon vaiheet ja sen luotettavuuden kysymykset. Opiskelija tunnistaa tutkimuksen tekemisen eettiset ulottuvuudet tutkimusprosessin eri vaiheissa.

2 opintopistettä

Huom! Opintojakso suositellaan tehtäväksi ennen Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintojen opintojaksoa Projektityö, jos tieteellisen tutkimuksen perusteet eivät ole tuttuja.

Ilmoittautuminen alkaa 5.8.2022 klo 9.00 ja päättyy 15.6.2023 klo 15.00.
Opintojaksokohtainen opiskeluoikeus on voimassa enintään 31.7.2023 saakka.


Opintojakson oppimistehtävät ovat suoritettavissa kuukausittain koko lukuvuoden ajan.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.  

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​  

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Koulutussihteeri Sari Ryynänen sari.ryynanen@uef.fi, puh. 050 466 8611

Lue lisää psykologian opinnoista verkkosivuiltamme

Varaa tästä aika opinto-ohjaukseen

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää opintomaksun maksulinkin, jolla maksaen vahvistat ilmoittautumisen (maksulinkki aktiivinen 24 tuntia). Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi viim. seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli et saa viestejä, tarkistathan sähköpostisi roskapostikansion.