Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot, lv 2022-2023 verkko-opinnot

smart for good
Laajuus:
25 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
-
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Etäopetus
Hinta:
300 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistämisen ja terveystiedon perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Suoritustapa: Verkko-opinnot.

Sisältö: Perusopintojen (25 op) yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista.

Mikäli jokin perusopintojen yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Perusopintojen opintojaksokohtaiset tiedot ovat nähtävillä alla näkyvässä luettelossa. Opintojaksoittainen hinta on 12 e/op.

Yhteiset opintojaksot 15 op: 

4310521 Terveyden edistämisen perusteet 5 op 1.9.2022-31.7.2023

TH00CW26 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 5 op  4.10.2022-3.12.2022

4310522 Terveyspedagogiikan perusteet 5 op  10.1.2023-13.3.2023

Valinnaiset opintojaksot 10 op: 

Terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnoista: 

TH00CW27 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 5 op  15.3.2023 - 11.5.2023

Kansanterveystieteen opinnoista:

TL00CM84 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op 15.9-15.11.2022 tai 15.2-14.4.2023

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista: 

4429551 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op 26.9-14.11.2022

5513404  Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op 6.4.-30.7.2023

Ravitsemustieteen opinnoista (Huom! Valitse tämä, mikäli haluat myös aineopintoihin valita ravitsemustieteen opintojaksoja!):

TL00CC78 Ravitsemustieteen perusteet 5 op 1.9-21.10.2022 tai 9.1-17.3.2023

Hoitotieteen opinnoista:

4313110 Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta MOOC 2 op 1.9.2022-31.7.2023

4310543 Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op 13.3-30.4.2023

Ihmisen biologian opinnoista:

4429401 Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö 2 op 5.9-28.10.2022

Terveysliikunnan opinnoista:

4445607 Liikuntafysiologian perusteet 4 op 14.9-4.11.2022

Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintojen jälkeen opiskelija 

  • osaa määritellä ja soveltaa terveyden edistämisen peruskäsitteitä
  • ymmärtää ja osaa kuvata terveystiedon sisältöjen ja menetelmien terveysvaikutuksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • osaa kuvata ja selittää keskeisiä terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja terveysongelmiin liittyviä monitieteisiä lähtökohtia 
  • osaa kuvata terveysosaamisen kehittymistä terveyspedagogiikkaan perustuen


Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Ajankohdasta riippumaton

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Opintopolussa ilmoittautumisajan ollessa auki (huomioithan opintojaksokohtaiset ilmoittautumisajat). Lukuvuoden 2022-23 ilmoittautuminen avautuu 4.8.2022. Ilmoittautumisesi siirtyy myös Peppiin, opintojakson toteutukselle automaattisesti.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Suositeltavaa on aloittaa perusopinnot Terveyden edistämisen perusteet 5 op opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä.

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta. Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.

Suomi

Opintojen taso:
Perusopinnot

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojakson hinta on 12e/ opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin (yhteystiedot alla).

Ei sähköistä ilmoittautumista

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.