Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopinnot, lv 2022-2023 verkko-opinnot

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia, Sosiaali- ja terveysala, Ravitsemus ja lääkeala
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan pätevyyden.

Suoritustapa: Verkko-opinnot. 

Sisältö: Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä ja alueellista sekä valtakunnallista tasoa väestön terveyden edistämisessä. Lisäksi terveyden edistämisen lähestymistapoja, teorioita ja malleja sekä terveyden edistämisen tutkimusta ja ajankohtaisia aihealueita. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

Aineopintojen opintojaksokohtaiset tiedot ovat nähtävillä alla näkyvässä luettelossa. Opintojaksoittainen hinta on 12 e/op.

Yhteiset opintojaksot 15 op:

TH00CW29 Orientoituminen aineopintoihin 1 op  (1.9.2022-31.7.2023)

TH00CW28 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op (3.10-11.12.2022) TAI 4310535 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 5 op (21.3-15.5.2023) Huom! vaihtoehtoinen suorituspari, voit valita vain jomman kumman näistä.

TH00CW31 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 5 op (16.1-19.3.2023)

4310532 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op (21.2-30.4.2023)

 

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

Terveyden edistämisen ja terveystieto -oppiaineen valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen:

4310534 Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op (7.2-30.4.2023) 

TH00CW32 Terveystiedon täydentävät opinnot 1 op  (1.9.2022-31.7.2023)

Hoitotieteen opinnoista:

4312008 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op (10.11-14.12.2022)

4311104 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op (1.9.2022-31.7.2023)

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:

5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op (31.10-31.12.2022)

4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op (9.1-6.3.2023)

4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op (20.2-17.4.2023)

Ravitsemustieteen opinnoista:

TL00CC80 Ravitsemus- ja terveysinformaatio sosiaalisessa mediassa 5 op (24.10-14.12.2022)

TL00CC82 Ravitsemus ja elintavat 5 op (24.10-14.12.2022 tai 20.03-31.05.2023)

TL00CC81 Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op (20.03-31.05.2023)

Terveysliikunnan opinnoista: 

TL00CO86 Terveyskunto ja terveysteknologiset sovellukset 4 op (3.4-2.6.2023)

Suositeltavaa on aloittaa aineopinnot Orientoituminen aineopintoihin 1 op opintojaksosta, joka toteutuu syys- ja kevätlukukaudella. Opintoja voi muuten suorittaa vapaassa järjestyksessä. 

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille 

Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintojen jälkeen opiskelija osaa 

  • analysoida terveyden edistämisen ajankohtaisia aihealueita erilaisissa toimintaympäristöissä alueellisesti, kansallisesti ja globaalilla tasolla 
  • soveltaa terveyden edistämisen keskeisiä monitieteisiä teorioita ja malleja sekä näyttöön perustuvaa tietoa opetus- ja ohjaustapahtumien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 
  • tunnistaa ja analysoida terveyden edistämisen eettisiä kysymyksiä 
  • arvioida terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimusprosessia ja -menetelmiä 
35 opintopistettä

Opinnot soveltuvat mm. opetustyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan Opintopolussa ilmoittautumisajan ollessa auki (huomioithan opintojaksokohtaiset ilmoittautumisajat). Lukuvuoden 2022-2023 ilmoittautuminen avautuu 4.8.2022. 

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojaksoille kirjautuminen Moodlessa aukeaa pääsääntöisesti aikataulutetun opetuksen ensimmäisenä päivänä. Kirjautuminen on auki n. viikon ajan kirjautumisen alkamisesta. Opintojaksoilla on aikataulutettuja tehtäviä. Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta löytyvät Terveyden edistäminen ja terveystieto aineopintojen Moodle -tiedotusympäristöstä.Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot 25 op tai vastaavat opinnot suoritettu hyvin tiedoin (arvosana 3).

Muualla kuin Itä-Suomen yliopistossa suoritetuista perusopinnoista on haettava korvaavuutta heti opintojen aloittamisen jälkeen.

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojakson hinta on 12e/ opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin (yhteystiedot alla).

Koulutussihteeri Jonna Issakainen jonna.issakainen@uef.fi p. 050 565 1760