Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2), monimuoto-opinnot, Joensuu, lv. 2022-2023

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
9.8.2022 - 30.5.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Teologia ja filosofia, Juridiikka ja yhteiskunta, Kielet ja viestintä, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus, Monimuoto-opetus, Lähiopetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppiaineessa tutustut kielen oppimisen ja opettamisen peruskysymyksiin silloin, kun suomea ei opeteta äidinkielenä.

S2-perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

Pakolliset opintojaksot:

2121516 Suomen kieli oppijan näkökulmasta 10 op: Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa
2121512 Kulttuurienvälinen viestintä 5 op Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa
2121511 Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa

Valitse kaksi seuraavista:

2121514 Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa
2121509 Harjoittelu 5 op Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa
2121515 S2-oppijan osaamisen arviointi ja osaamisen tukeminen 5 op Jatkuvan oppimisen sivuillaOpintopolussa

Tutustu S2-perusopintokokonaisuuteen ja opintojaksoihin Peppi-oppaassa (HUOM. aukeaa uuteen välilehteen). Löydät Pepistä myös opintojaksojen aikataulut. Vaihtamalla "Ajoitus lukuvuosittain"-valikosta "Ajoitus lukukausittain"-valinnan, näet opintojaksojen ajoittumisen lukuvuoteen.

Suoritustavat: Opetus on integroitu yliopiston perusopetukseen ja aikataulutetut opintojaksot sisältävät vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opintokokonaisuuden voi suorittaa monimuoto-opiskeluna, suoritustapoina on mm. verkkokursseja, Moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä kirjallisuustenttejä avoimen yliopiston tenttipäivinä tai sähköisinä Exam-tentteinä.

 

S2-sivuainekokonaisuus on tarkoitettu äidinkielenopettajille, kielten- ja aineenopettajille, luokanopettajille ja muille opetusalalla työskenteleville sekä niille, jotka aikovat opetusalalle. Kokonaisuuden menestyksekäs suorittaminen edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa (EVK:n taitotaso B2-C1, jos äidinkieli ei ole suomi). Opintokokonaisuutta ei ole tarkoitettu suomen kielen kurssiksi.

Suomen kielen alkeiden opiskeluun Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa on opetustarjontaan tulossa suomen kielen opintojaksoja. Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille- perusopinnot 25op - opintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Opinnot edellyttävät suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa ja kykyä seurata suomenkielistä opetusta vaivatta. Opintojen avulla taidot syvenevät niin, että opiskelija pystyy käyttämään suomea työelämässä.

 

Opinnot on integroitu yliopiston perus- eli tutkinto-opetukseen. Opinnot ovat aikataulutettuja. Osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina, osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella.

 

Huom.! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille.

Katso tallenne opintojen aloittamisesta avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
  • osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
  • tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
  • on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Kokonaisuuden suoritettuasi osaat katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja tunnistat kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä.

30 opintopistettä

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajat, mutta myös luokanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2-opinnoista. Lähes jokainen nykyopettaja työskentelee monikulttuurisessa koulussa, joten hänellä on hyvä olla mahdollisimman paljon tietoa S2-opetuksen erityislaadusta.

Suomi toisena kielenä -aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksista löytyy tietoa Suomenopettajat ry-ammattijärjestön sivuilta.

Itä-Suomen yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille S2-opinnot ovat vapaa sivuaine (1.1.2021 lähtien) - tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua opintojaksoille suoraan Peppi-opintotietojärjestelmässä.

Opintojaksot toteutetaan monimuoto-opetuksena tai itsenäisinä suoritustapoina, ja ne on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Lähiopetus toteutuu Joensuussa.

Löydät Peppi-oppaasta opintojaksojen aikataulut.

S2-opintoinfo ti 30.8.22 klo 16:30-18 Teamsissä. Infossa käydään läpi avoimessa yliopistossa opiskelua ja opintokokonaisuuden opintojaksoja ja niiden opiskelemista. Liity tapaamiseen tästä linkistä. Tervetuloa mukaan!

Opintojen menestyksellinen suorittaminen edellyttää erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla.

Opintojaksojen suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

 Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona. Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaispistemäärällä. Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskiessa.

Keskiarvo 1,0...1,49 = 1/5 välttävä
Keskiarvo 1,5...2,49 = 2/5 tyydyttävä
Keskiarvo 2,5...3,49 = 3/5 hyvä
Keskiarvo 3,5...4,49 = 4/5 kiitettävä
Keskiarvo 4,5...5,0 = 5/5 erinomainen

Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 33 % on arvosteltu tai hyväksiluettu numeraalisesti, kokonaisuuden arvosana annetaan numeraalisena. Jos opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojen opintopistemäärästä vähintään 68 % on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.

Suomi

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisen opintojaksojen hinta on 12€ / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.  

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit. Jos opintojakson opetukseen voi ilmoittautua jatkuvasti, opiskeluoikeusaika on 1.8. - 30.7. 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla. 

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen hinnastoon sekä maksu-ja perumisehtoihin.

Katso ilmoittautumisohjeet.

 

Ilmoittautumisen jälkeen:

I Maksa opinnot. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Maksamalla vahvistat ilmoittautumisen. Maksulinkki on aktiivinen 24 tuntia. Maksun jälkeen saat kaksi erillistä vahvistusviestiä, yksi ilmoittautumispalvelusta ja toinen Paytrail-palvelusta.

II Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Jos sinulla ei ole aiempaa UEF-tunnusta, saat tämän viestin jälkeen myös yliopiston käyttäjähallinnasta UEF-tunnuksen aktivointiohjeet. Tunnuksesi saa käyttöoikeudet opinto-oikeuden alkaessa.

Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio. 

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää opintomaksun maksulinkin, jolla maksaen vahvistat ilmoittautumisen. Ohjeet opintojen aloittamiseen tulevat sähköpostiisi seitsemän päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli et saa viestejä, tarkistathan sähköpostisi roskapostikansion.

 

Ilmoittautuminen, opintomaksut ja opiskeluoikeudet:

Koulutussihteeri Satu Maarit Huuskonen, satu.maarit.huuskonen@uef.fi, puh. 050 473 2831.

Opintojaksoihin ja opintokokonaisuuteen liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Krista Sutinen, krista.sutinen@uef.fi, puh. 050 564 0498.