Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Nainen istuu sohvalla ja lukee kirjaa

Oppimisella ei ole päätepistettä.

Avoin yo: Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille, monimuoto, syksy 2022

smart for good
Päivämäärä:
-
Ilmoittautumisaika:
-
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Teologia ja filosofia, Juridiikka ja yhteiskunta, Historia ja kulttuuri
Toteutusmuoto:
Monimuoto-opetus
Hinta:
48 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Sisältö: Opintojaksolla

 • harjoitellaan yleisiä, yleisakateemisia ja omaan alaan liittyviä vuorovaikutustilanteita kirjallisesti ja suullisesti.
 • käsitellään yliopisto-opintoihin, työelämään ja omaan alaan liittyviä autenttisia tekstejä.
 • hankitaan ja harjoitellaan oman alan viestintätilanteissa tarvittavaa keskeistä sanastoa.
 • opetellaan ryhmätyötaitoja ja rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.
 • harjoitellaan tiedonhakua omaan alaan liittyvistä teemoista ja sovelletaan hankittua tietoa.
 • käytetään digitaalisia työvälineitä kielen oppimisen tukena. 

Suoritustapa: Kirjallisen ja suullisen taidon opintojaksot suoritetaan yhtä aikaa yhtenä kokonaisuutena.  Kurssia varten opiskelijan tulee varata 108 tuntia. Opetukseen osallistuminen, harjoitusten ja tehtävien tekeminen hyväksytysti ja suullisten arvioitavien tehtävien sekä kirjallisen loppukokeen hyväksytty suorittaminen. 

Toteutustapa: Monimuoto-opintoina: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat harjoitukset sekä suulliset arvioitavat suoritukset ja kirjallinen loppukoe. Monimuotototeutus tapahtuu pääsääntöisesti verkkovälitteisesti, mutta se voi sisältää myös kontaktiopetusta etäyhteydellä. Monimuotototeutus voi sisältää mm. työskentelyä opettajajohtoisesti, pienryhmässä ja itsenäisesti. Aikatauluun merkityt tapaamiset ovat pakollisia. Verkkovälitteiseen osallistumiseen vaaditaan riittävät tekniset varusteet (esim. riittävän nopea verkkoyhteys, kuulokkeet, mikrofoni ja web-kamera) ja valmiudet käyttää vaadittua tekniikkaa.

Oppimateriaali: Opettajan jakama materiaali ja verkkoaineisto.

Opetuksen kieli: ruotsi ja suomi.

Tutustu opintojaksoon ja sen aikatauluihin Pepissä.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 6 min).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 • selviytyy asianmukaisesti yleisistä, yleisakateemisista ja omaan tieteen- ja ammattialaansa liittyvistä vuorovaikutustilanteista sekä kirjallisesti että suullisesti ruotsiksi.
 • osaa kertoa yksinkertaistetusti oman tieteen- ja ammattialansa keskeisistä käsitteistä, tutkimuskohteista ja ilmiöistä.
 • osaa toimia ryhmässä ja verkkoympäristöissä vuorovaikutteisesti. 
 • osaa etsiä tietoa lähdekriittisesti omaan alaan liittyvistä teemoista ja soveltaa sitä oppimis- ja työtehtävissä.
 • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan annetun palautteen perusteella.

Valmiin korkeakoulututkinnon osana tämä opintojakso osoittaa valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 6 § ja laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003 6 §:n 1 momentissa vaaditun toisen kotimaisen kielen kielitaidon.

4 opintopistettä

Opintojaksoa suositellaan erityisesti, jos opiskelet kasvatustieteitä tutkintotavoitteisesti.

Max. 25 opiskelijaa.

Aika: 3.10. - 21.11.2022. Tutustu tarkempiin aikatauluihin Pepissä. Aikatauluun merkityt tapaamiset (järjestetään etänä) ovat pakollisia.

Opettaja: yliopisto-opettaja Maarit Turunen

Ilmoittautuminen Opintopolussa alkaa ti 9.8.2022 klo 9.00 ja päättyy to 15.9.2022 klo 15.00.

Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitotaso B1 (CEFR). Mikäli taitotaso ei ole edellytysten mukainen, suositellaan ruotsin kielen kertauskursseille ja/tai aikuislukion ruotsin kielen kursseille osallistumista.

Kirjalliset arvioitavat suoritukset HT-TT-Hyl, suulliset arvioitavat suoritukset HT-TT-Hyl 

Suullisen taidon arvioinnissa käytetään tallennusta arvioinnin tueksi. Tarkemmat arviointiperusteet annetaan kurssin alussa.  Kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen ja merkitään tutkintotodistukseen erillisinä arvosanoina asteikolla hyvä taito (HT) - tyydyttävä taito (TT) – hylätty.  

Arviointi perustuu valtakunnallisiin KORU-taitotasokuvauksiin (Elsinen, R. & Juurakko-Paavola, T. 2006. Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMKin julkaisuja 4/2006, s. 98.)  

Suomi

Yksittäisen opintojakson hinta on 12 € / opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022 - 2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot. Opiskeluoikeusaika määräytyy opetussuunnitelman mukaisesti kattaen opetuksen ja tentit.

Kirjallisuuden hankinta/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun. ​ 

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää opintomaksun maksulinkin, jolla maksaen vahvistat ilmoittautumisen. Ilmoittauduttuasi opiskeluoikeus tallennetaan kymmenen (10) vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Saat opintojen aloitusohjeet sähköpostiisi tämän jälkeen. Mikäli et saa maksulinkkiä tai muita viestejä, tarkista sähköpostisi roskapostikansio.

HUOM! Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille koostuu kahdesta opintojaksosta: ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille, kirjallinen taito 2 op JA ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille, suullinen taito 2 op. Kirjallisen ja suullisen taidon opintojaksot suoritetaan yhtä aikaa yhtenä kokonaisuutena.  Opiskelijan on ilmoittauduttava erikseen kirjallisen taidon sekä suullisen taidon opintojaksoille.

Yhteyshenkilöt: Suunnittelija Sanna Vikla p. 050 466 6591, sanna.vikla@uef.fi ja koulutussihteeri Helka Pukarinen p. 040 355 3934, helka.pukarinen@uef.fi