Hyppää pääsisältöön

Never stop learning.

Avoin yo: Ravitsemustieteen aineopinnot, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

smart for good
Laajuus:
35 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
Kuopio
Kategoria:
-
Toteutusmuoto:
Etäopetus
Hinta:
420 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ravitsemustiede tutkii ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Ravitsemustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopintoja perehtymällä elintarviketurvallisuuteen, elintarvikeprosesseihin, terveystieteiden tutkimusmenetelmiin, ravitsemuspolitiikkaan, syömiskäyttäytymiseen ja ravitsemusfysiologiaan.

Tavoite: Ravitsemustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla ja on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Aineopintoihin kuuluvat opintojaksot:

Ravitsemuspolitiikka terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä 5 op (1.9.-21.10.2022)

Elintarviketurvallisuus 5 op (24.10.-14.12.2022)

Elintarvikeprosessit 5 op (24.10.-14.12.2022)

Terveystieteiden tutkimusmenetelmien perusteet 5 op (9.1.-17.3.2023)

Ruoanvalinta ja syömiskäyttäytyminen 5 op (9.1.-17.3.2023)

Ravitsemusfysiologia 5 op (20.3.-31.5.2023)

Ravitsemustiedon syventävä kirjatentti 5 op (4 krt/ vuosi, tehdään aineopintojen lopussa).

Huom! Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Syksyn opintojaksoille ilmoittautuminen alkaa 4.8.2022 klo 9 ja kevään opintojaksoille voi ilmoittautua 21.11.2022 alkaen.

Katso yleinen tallenne opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa (kesto n. 5 min).

Edeltävät opinnot: Ravitsemustieteen perusopinnot. Voit aloittaa aineopinnot vaikka sinulla on perusopinnot vielä kesken tai jos opiskelet esim. aikuiskoulutustuella, voit tehdä perus- ja aineopintoja yhtäaikaa. Aineopintojen kokonaisuutta ei kuitenkaan saa täyteen ilman perusopintoja.

Mikäli olet suorittanut ravitsemustieteen perusopinnot Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti, voit joutua täydentämään opintojasi (riippuu milloin opinnot on tehty). Otathan yhteyttä oppiaineen suunnittelijaan ennen aineopintoihin ilmoittautumista.

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Ravitsemustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä yksilö- ja väestötasolla ja on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Ajankohdasta riippumaton
Suomi

Opintojen taso:
Aineopinnot

Ilmoittaudu yksittäisille opintojaksoille. Yksittäisten opintojaksojen hinta on 12 € /opintopiste. Hinnat ovat voimassa lukuvuoden 2022-2023.

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin sekä maksu- ja perumisehtoihin: Opinto-oikeus ja maksuehdot

Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Jos työnantaja maksaa opintomaksun, ota yhteyttä koulutussihteeriin; katso yhteystiedot alla.

Ei sähköistä ilmoittautumista

Opintokokonaisuuteen 35 op ei voi ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tehdään opintojaksoittain 12 €/op.